asyan.org
добавить свой файл
1

 1. Ім’я, прізвище: ____________________________________________________________
 1. Рік народження: __________________
 1. Місце навчання, робити: _____________________________________________________
 1. Які події, що відбулися в Херсоні у минулому (2009) році, тебе зацікавили?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


 1. Що б ти хотів (хотіла) запропонувати Херсону? (у чому полягає твоя ініціатива, мрія?)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


 1. Якому державної молодіжної політики відповідає твій задум:

 • розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки;

 • забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту урахуванням економічних інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства;

 • створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх відродженні і розвитку,

 • участь молоді в охороні відтворенні навколишнього природного середовища;

 • формування у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет України

 • охорона здоров'я молоді, формування у неї глибокої потреби духовному і фізичному розвитку, вжиття заходів, які забезпечували здоровий генофонд народу України.

Свій варіант: ________________________________________________________________


7. За яку суму грошей ви б відмовилися від задуму або вашої програми (у гривнях і бажано – чесно)?___________________


8. Скільки потрібно часу, щоб реалізувати твою ідею (рік, тиждень, година)?


9. Скільки часу на місяць ти згоден приділяти організаційним питанням, пов’язаним з реалізацією твоєї ідеї? ____________________________________________________


10. За десятибальною шкалою оцініть безглуздість:

 1. твоєї ідеї __________;

 2. молодіжних заходів міськвиконкому __________.


11. Що тобі потрібно від міської влади, щоб реалізувати свою ідею?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


12. Назвіть три зацікавлених у реалізації твоєї ідеї сторони або тих, хто скаже тобі спасибі: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


13. Хто або що тобі заважає реалізувати свою ідею?

______________________________________________________________________


14. Чи є реалізація твоєї ідеї протестом? ТАК НІ

Якщо ТАК, то проти чого?


15. Що для тебе важливіше: особиста чи суспільна користь?

(пробачте, але треба підкреслити одну відповідь)