asyan.org
добавить свой файл
1

8. ОБЛАДНАННЯ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ

8.1 Обладнання шкільних приміщень повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, спршгги забезпеченню педагогічного процесу та проведенню позакласної навчально-виховної роботи!

8.2 Навчальні класні кабінети обладнуються меблями згідно з діючими нормативними документами.

Меблі слід добирати відповідно до зросту дітей. Заборонено використання замість стільців лав і табуретів.

Для учнів не допустима поза, при якій відстань від поверхні парти до очей менша 30 см. Фізіологічною є поза, при якій кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює 145

Для забезпечення учнів меблями, у відповідності з довжиною тіла, необхідно мати 6 їх розмірів. Різниця між ростовими групами становить - 15 см У кожному класі (кабінеті) слід передбачати 2-3 розміри меблів з перевагою одного із них. Суттєву перевагу в сучасних умовах мають трансформуючі меблі. Правильне розміщення дітей за шкільними партами (столами) може бути за умови, коли в одному приміщенні навчаються діти з різницею у віці не більше, як два роки. Допустима кількість меблів по класах і кабінетах середньої школи представлена в Табл. 2.

Ростова група

Група меблів і колір маркування

клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

До 115

1 оранжевий

+До 130

2 фіолетовий

+

+

+

130-145

3 жовтий
+

+

+

+

+
146-160

4 червоний


+

+

+

+

+

+

+

+

161-175

5 зелений+

+

+

+

+

175

6 блакитний

+

+

+


Розміщувати меблі у класній кімнаті прямокутної конфігурації слід так, щоб відстань була:

  • між зовнішньою стіною і першим рядом парт 0,6-0,7 м (в будівлях із цегли допускаються 0.5м);

  • між рядами двомісних парт (столів) - не менше 0,6 м;

  • між ІІІ рядом парт (столів) і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, не менше 0,7;

  • від передньої стіни з класною дошкою до передніх столів не менше2,4-2,6;

  • від задніх столів о задньої стіни не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня – не менше 1 м)

  • від задніх столів до шаф, які стоять вздовж заднього краю стіни – не менше 0,8м

  • від демонстраційного столу до класної дошки - не менше 1 м

  • між столом викладача та переднім столом учнів - не менше 0,5 м;

  • найбільша відстань останнього місця від класної дошки - 9 м;

  • висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу 0,7-0,8 м,2-4 класів – 0.75-0,8 м,5-12 класів – 0,8-0,9 м.

у класних кімнатах поперечної і квадратної конфігурації, в якій меблі розміщуються у 4 ряди,повинна бути збільшена відстань від дошки до першого ряду парт (не менше 3 м), щоб забезпечити кут розглядання до 35 градусів. Відстань від першого ряду парт до зовнішньої стіни повинна бути 0,8 – 1,0 м, між рядами парт,столів – 0,6 м, від задніх парт до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни – 0,9 – 1,0 м.

Учні з пониженою гостротою зору повинні сидіти за першими партами в першому ряду (від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими і другими партами крайніх рядів. Учні, які часто хворіють простудними захворюваннями - ревматизмом, ангінами. Розміщуються у третьому ряду парт (Біля внутрішньої стіни).

Для профілактики порушень постави не менше двох разів на рік школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності групи меблів їх зросту та з урахуванням гостроти зору і слуху.

Шкільні меблі розставляються в навчальному приміщені так, що ближче до дошки були менші розміри, далі - більші.

Шкільні меблі повинні бути промарковані. Маркування наноситься у, вигляді лінії завширшки 2 см, або кола діаметром 2,5 см на обох боках парти, стола, стільця. Меблі 1 групи позначаються оранжевим, 2 – фіолетовим, 3 – жовтим, 4- червоним, 5 – зеленим, 6 – блакитним кольорами.

Окрім кольорового маркування для контролю групи меблів повинно бути цифрове маркування у вигляді дробу

2 (група стола, стільця)

115-130 (довжина тіла дітей)

яка наноситься на внутрішню поверхню кришки стола.

Для визначення учням необхідного розміру меблів у класній кімнаті повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінійка. На висоті до 115 см наноситься оранжева лінія, 115-130 – фіолетова, 130-145 – жовта. 145-160 см – червона, 160-175 – зелена, більше 175 – блакитна.

У класному журналі в листку здоровя необхідно вказати необхідний розмір меблів для кожного учня

Колір фарби для фарбування кришки парт – зелена гама і натурального дерева пастельних тонів. Фарба повинна бути матовою.

Класні кімнати для молодших школярів необхідно обладнувати партами. Навчальні кабінети для учнів середніх і старших класів повинні забезпечуватись одно-двомісними столами і стільцями, кабінети хімії, фізики, біології - спеціальними лабораторними столами груп 4,5,6.

Парти (столи) повинні бути тільки стандартні, погоджені з МОЗ України. Розміри столів і стільців в кожному комплекті меблів повинні співпадати за маркуванням. Лабораторні столи слід покрити лінолеумом або іншими матеріалами, які миються та дозволені МОЗ України. В біологічній лабораторії столи кріпляться до полу. Для обладнання кабінету креслення використовують спеціальні столи, кут нахилу кришки яких дорівнює 30 градусів при виконанні креслення і 60 градусів при малюванні.

8.3. Робочі місця у виробничих майстернях школи повинні забезпечувати правильну робочу позу учнів та відповідати вимогам техніки безпеки.

Виробничі майстерні повинні бути розраховані на 13-15 робочих місць, обладнаних верстатами та станками. У столярних майстернях повинні бути передбачені верстати висотою 75,5; 78,0 і 80,5 см; а для обробки металу – верстати висотою 95 і 87 см від підлоги до губок тисків. Верстати в майстерні з обробки металу обладнуються захисними екранами.

Кожне робоче місце слід забезпечити сидінням на кронштейні або табуретами висотою 40-42 см, з розміром сидіння 35×35 см і 40×40 см. Для підбору відповідних меблів у майстернях повинні бути підставки (решітки) розміром 55×75 см, висотою 5,10,15см по 5 підставок кожного розміру. Раціонально мати універсальну підставку, де регулюється висота.

У столярній майстерні верстати розміщуються або під кутом 45 градусів або в 3 ряди перпендикулярно світлонесучій стіні відстань між рядами 1 м; від внутрішньої стіни до верстатів - не менше як 0,8 м. краще всього розміщувати однойменні верстати в шахматному порядку. Відстань між тисками не менше 1 м.

8.4. У майстернях для учнів 10-12 років слід використовувати інструменти розміром №1, для 13-15 років - №2, після 15 років – інструментами для дорослих.

Максимальна маса вантажу для підняття школярами: 11-12 років – до 4 кг, 13-14 років – до 5 кг, 15 років: хлопчики – 12 кг, дівчатка – 6 кг, 16 років – відповідно 14 і 7 кг, 17 років – 16 і 8 кг.

8.5. кімната для відпочинку (сну) для першокласників та ізолятор повинні бути обладнані ліжками з жорстким ложем.