asyan.org
добавить свой файл
1


2007

Динамічне гасіння коливань мостових кранів із використанням хвильових ланцюгових передач: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.05 [Електронний ресурс] / М.Ю. Дорохов; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 19 с. — укp.
         Визначено область взаємодії динамічного погашувача коливань на основі хвильової ланцюгової передачі з металоконструкцією кранового моста за несталого руху. Відзначено, що використання регульованого динамічного погашувача коливань у механізмі підйому вантажу в періоди несталого руху значно зменшує коефіцієнт динаміки мостових кранів. Розроблено математичні моделі мостового крана з динамічним погашувачем коливань для операцій підйому - опускання вантажу.http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07dmyhlp.zip


Підвищення ефективності гальмування піднімально-транспортних машин застосуванням нових фрикційних матеріалів: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.05 [Електронний ресурс] / Є.В. Полупан; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 24 с. — укp.
         Одержано аналітичні залежності для моделювання об'ємного температурного стану фрикційної накладки, з використанням яких установлено характер зміни температурних полів за об'ємом фрикційного матеріалу у разі повторно-короткочасного режиму роботи гальмівних пристроїв піднімально-транспортних машин з урахуванням втрат тепла з бічних поверхонь фрикційної накладки та відмінності теплофізичних параметрів фрикційного матеріалу під час гальмування. Введено додаткові показники роботи гальма, а саме: щільності теплового потоку за дійсного розподілу питомого тиску у зоні контакту поверхонь і вектора підвищення температури вздовж поверхонь тертя, що дозволяє з більшою точністю оцінювати теплову навантаженість гальмівної накладки за різних умов експлуатації гальм піднімально-транспортних машин. На базі розробленої математичної моделі об'ємного температурного стану поверхонь виявлено раціональні теплофізичні показники нового фрикційного матеріалу, завдяки яким можливо знизити теплову навантаженість гальмівних пристроїв піднімально-транспортних машин на 15 %. Установлено вплив швидкості відносного ковзання тертьових поверхонь, температури та сили притискання фрикційної накладки даних пристроїв на зміну коефіцієнта тертя вуглець-вуглецевого фрикційного матеріалу.http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07pevnfm.zip


2004
^ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ПІДНІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ – 05.05.05
Вплив динамічних і статичних навантажень розрізного барабана підйомника на стабільність його роботи при переході каната через розріз: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.05 [Електронний ресурс] / Л.М. Козар; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2004. — 20 с.: рис. — укp.
         Досліджено питання забезпечення безаварійної роботи підйомника з розрізним барабаном шляхом мінімізації зміни зазору між частинами барабана. Розроблено математичні моделі елементів підйомника: механічної частини у вигляді динамічної багатомасової системи, системи "барабан - вал", та оболонки барабана. На базі даних моделей досліджено зміну зазору між частинами барабана залежно від вигину вала та деформації оболонки барабана, визначено його раціональні параметри.http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04klmpkr.zip