asyan.org
добавить свой файл
1
1.3.5. Виявленні перспективних учнів, орієнтованих на педагогічні професії в галузі фізичної культури та спорту.
1.4. Керівництво учнівською олімпіадою з фізичної культури і спорту в області здійснює департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.
1.5. Організаторами та координаторами І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту є обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – Інститут), на яких покладається організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних змагань.
1.6. Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації забезпечує контроль за дотриманням вимог даних Правил при проведенні І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту.
1.7. Підготовка та проведення міських (районних), обласної олімпіад з фізичної культури і спорту забезпечується оргкомітетами, затвердженими відповідними органами управління освітою.
1.8. Безпосереднє проведення учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту, визначення призерів і переможців покладається на головне журі, журі із теоретико-методичної частини та суддівські бригади з видів спорту.

ІІ. Проведення олімпіади
2.1. Олімпіада проводиться в три етапи:
2.1.1. І етап: шкільна олімпіада – на базі загальноосвітніх навчальних закладів – жовтень-листопад;
2.1.1.1. Порядок проведення, персональний склад оргкомітету та журі, експерт-консультантів I етапу олімпіади, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
2.1.1.2. Завдання I етапу для учасників олімпіади готують комісії, склад яких затверджується наказом місцевих органів управління освітою, керівником навчального закладу обласного підпорядкування.
2.1.1.3. Звіт про проведення олімпіади з фізичної культури і спорту та заявка на участь команди у наступному етапі оргкомітет I етапу надсилає до районних (міських) оргкомітетів в тижневий термін після проведення олімпіади.
2.1.2.ІІ етап: районна (міська) олімпіада – листопад - грудень;
2.1.2.1. II етап олімпіади з фізичної культури і спорту (теоретико-методичний тур) проводиться за завданнями обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
2.1.2.2. Персональний склад оргкомітетів, головного журі, журі з теоретико-методичного конкурсу та суддівських бригад, в тому числі голови, його заступників, секретаря, експерт-консультанта олімпіади затверджуються наказами відділу (управління) освіти районної державної адміністрації (виконавчого комітету міської ради).
2.1.2.3. Звіт про проведення II етапу олімпіад з фізичної культури і спорту та заявка на участь у III етапі олімпіади оргкомітет олімпіади надсилає до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в тижневий термін після проведення олімпіади.
2.1.2.4. Учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів обласного підпорядкування беруть участь у ІІ етапі олімпіад за територіальним принципом.
2.1.3. ІІІ етап: обласна олімпіада – січень - лютий.
2.1.3.1. Персональний склад головного журі, журі із теоретико-методичного конкурсу та суддівських бригад з видів спорту, в тому числі голова і його заступники, секретар, експерт-консультант затверджується наказом департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.
2.1.3.2. III етап олімпіади з фізичної культури і спорту проводиться у термін, який затверджений наказом департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, із врахуванням нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.1.3.3. Умови проведення олімпіади з фізичної культури і спорту визначаються і затверджується наказом департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, де обумовлюється кількісний склад, база та інші питання, щодо її проведення з урахуванням місцевих можливостей.
2.1.3.4. ІІІ етап олімпіади з фізичної культури і спорту проводиться за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, для складання завдань теоретико-методичного конкурсу створюється предметно-методична комісія, склад якої затверджується наказом департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.
2.1.3.5. Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти можуть проводити відбірково-тренувальні збори переможців III етапу олімпіади з фізичної культури і спорту для формування відповідно складу команди на IV етап олімпіади, затверджують кількісний склад учасників, визначають тривалість та порядок проведення зборів.
2.1.3.6. Звіт про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту, заявка на участь команди у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади оргкомітет надсилає до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти та оргкомітету Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури та спорту (за місцем проведення) до 5 березня поточного року.
2.1.3.7. Заклади освіти, на базі яких проводиться олімпіада готують приміщення та територію, матеріально-технічну базу, створюють безпечні умови та забезпечують додержання правил техніки безпеки для виконання олімпіадних завдань.
ІІІ. Учасники олімпіад
3.1. В учнівській олімпіаді з фізичної культури беруть участь юнаки та дівчата 11 класів.
3.2. До участі в ІІ, ІІІ етапах учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту допускаються команди в складі 2-х учасників (юнак, дівчина) – 11 класу – переможців попереднього етапу олімпіади та одного супроводжуючого.
3.3. Супроводжуючий подає до оргкомітету з проведення олімпіади: наказ, підсумковий протокол із проведення попереднього етапу учнівської олімпіади, заявку обов’язково з допуском лікаря за зразком (додаток), паспорт або свідоцтво про народження учасників олімпіади (оригінал).
3.4. Відповідальність за збереження здоров’я та життя учнів у дорозі та в дні проведення олімпіади покладається на осіб, які супроводжують команди.
3.5. Учасники ІІІ етапу олімпіади повинні мати єдину спортивну форму з символікою району (міста).

IV. Програма олімпіади з фізичної культури і спорту
4.1 Програма І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту складається із двох турів: практичного та теоретико-методичного. Теоретико-методичний тур складається із тестових питань та проводиться спільно для юнаків і дівчат.
4.2. Конкурсні практичні іспити складаються із виконання фізичних вправ базової частини програми з фізичної культури за різними розділами, які щорічно затверджуються наказом головного управління освіти і науки облдержадміністрації. Практична частина проводиться окремо серед юнаків і дівчат.
^ V. Підведення підсумків олімпіади та визначення переможців
5.1. Переможцями відповідного етапу олімпіад вважаються учні, нагороджені дипломами I, II та III ступенів.
5.2. Прізвища, імена переможців та учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.
5.3. Переможці I, II, ІІІ етапів олімпіад визначаються на спільному засіданні оргкомітету та головного журі.

5.4. Переможці ІІ-III етапів олімпіад з фізичної культури і спорту визначаються за найменшою сумою зайнятих місць у двох частинах олімпіади та нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо серед юнаків та дівчат, у кількості, яка не перевищує 50% числа учасників змагань відповідно для юнаків та дівчат з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Результати проведення олімпіади затверджуються відповідним наказом місцевих органів управління освітою, які проводять олімпіаду.

5.5. Учасники олімпіад можуть бути нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.
5.6. У випадку рівності результатів у декількох учасників під час виконання окремих практичних завдань перевага віддається учню, в якого кращий результат з теоретико-методичного туру (кількість правильних відповідей та кращий час виконання тестів).
5.7. У випадку рівності результатів у декількох учасників із теоретико-методичного завдання перевага віддається учню, в якого кращий результат у виконанні практичних завдань з туризму.
^ VI. Оргкомітет олімпіад
6.1. Оргкомітет змагань створюється із числа керівників навчальних установ, закладів та організацій, що проводять олімпіаду, працівників методичних установ, представників місцевих органів державної влади, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.
6.2. Головою оргкомітету ІІІ етапу олімпіади є заступник директора – начальник управління освіти і науки департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, а його заступниками та секретарем – працівники департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, керівник навчального закладу, на базі якого проводиться олімпіада. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації та проведення відповідної олімпіади.

6.3. Оргкомітети:
6.3.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад.
6.3.2. Забезпечують проведення олімпіад відповідно до затверджених Правил.
6.3.3. Створюють комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіад, перевіряють відповідність складів команд до переліку осіб, поданих у заявках, наявність і правильність оформлення документів.
6.3.4. Готують документацію для проведення олімпіад (програми, посвідчення учасників, бланки протоколів, звіти тощо).
6.3.5. На спільному із головним журі засіданні приймають рішення щодо визначення переможців змагань та нагородження переможців і учасників олімпіад, визначають персональний склад учасників відбірково-тренувальних зборів та остаточний склад команд для участі у наступному етапі змагань, готують документацію про результати виступу команд.
6.3.6. Складають спільно з журі рішення про підсумки проведення олімпіади. Рішення за підсумками проведення олімпіад підписується головами оргкомітету та головного журі, секретарем оргкомітету олімпіади і завіряється печаткою органу управління освітою, на який покладено відповідальність за її проведення.

У рішенні про проведення олімпіад обов’язково вказуються:

прізвище та ім’я (в називному відмінку) переможців і учасників змагань, найменування навчального закладу та клас (курс) навчання;

прізвище, ім’я кандидатів до складу команди для участі в наступному етапі змагань (в тому числі – до участі у відбірково-тренувальних зборах);

короткий аналіз (в тому числі аналіз завдань по класах), висновки щодо результатів та рівня проведення олімпіади.
6.3.7. Сприяють висвітленню результатів олімпіад у засобах масової інформації.

6.4. Секретар оргкомітету олімпіади забезпечує ведення необхідної документації.
6.5. Документація, роботи теоретико-методичного конкурсу, протоколи практичного туру учасників І етапу олімпіад зберігаються у загальноосвітніх навчальних закладах, ІІ етапу – у відділах (управліннях) освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів міських рад), ІІІ етапу – в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти упродовж року з дня закінчення олімпіади.
VII. Журі олімпіад
7.1. Журі І-ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з фізичної культури та спорту складається з головного журі, теоретико-методичного журі та суддівських бригад.
7.2. Головне журі формується з фахівців фізичної культури та спорту з числа наукових працівників і викладачів академічних спортивних установ, вищих навчальних закладів, заслужених майстрів спорту. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта – члени головного журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності-заступник.

7.3. Теоретико-методичне журі формується з фахівців фізичної культури та очолює теоретико-методичне журі голова головного журі.
7.4. Кількість членів теоретико-методичного журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників, які беруть участь в олімпіаді.
7.5. Суддівські бригади формуються у складі чотирьох осіб для кожного виду спорту, який включений до програми практичного туру олімпіади, з фахівців відповідного виду спорту з числа наукових працівників і викладачів академічних спортивних установ, вищих навчальних закладів, заслужених майстрів спорту, учителів загальноосвітніх навчальних закладів. Очолює суддівську бригаду з кожного виду спорту голова, а решта – члени суддівської бригади, доручення між якими розподіляє голова. Голова суддівської бригади є членом головного журі.

7.6. Склад головного журі, журі та суддівської бригади затверджується наказом навчального закладу, відповідного органу управління освіти, на який покладено відповідальність за проведення олімпіади.
7.7. До складу журі та суддівської бригади олімпіади не можуть входити близькі особи учасників відповідних змагань.
7.8. Голова головного журі:
7.8.1. формує та очолює предметно-методичну комісію зі складання завдань для теоретико-методичного туру олімпіади.
7.8.2. Забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників змагань.
7.8.3. Надає науково-методичну допомогу членам теоретико-методичного журі під час перевірки робіт учасників змагань.
7.8.4. Проводить шифрування письмових робіт разом з головою (заступником голови) оргкомітету, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульній сторінці і на кожній сторінці письмової відповіді, а також в протоколі результатів. У випадках, коли під час шифрування виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і перевіряється усіма членами журі. Після шифрування титульні сторінки зберігаються у сейфі головного управління освіти і науки облдержадміністрації або навчального закладу, в якому проводилася олімпіада, до закінчення перевірки всіх робіт, а сторінки письмових відповідей разом із протоколом олімпіади передаються голові головного журі.
7.9. Журі:
7.9.1. Перевіряє та оцінює учнівські роботи.

Перевірка робіт учасників здійснюється членами журі у день проведення олімпіади. У випадку, якщо це неможливо через великий обсяг роботи, голова журі за дозволом голови оргкомітету визначає іншу дати перевірки робіт. У будь-якому випадку роботи учасників повинні бути перевірені впродовж двох діб з моменту їх написання. Роботи учасників у такому разі зберігаються у сейфі, який опломбовується головою журі та заступником голови оргкомітету, а ключ на час зберігання передається голові журі.

Перед початком перевірки робіт голова журі доводить до відома членів журі критерії оцінювання, розподіл за групами для перевірки робіт учасників однієї паралелі.

Перевірка робіт здійснюється в окремому приміщенні. Забороняється спілкування членів журі під час перевірки завдань з особами, які не входять до складу журі.

Члени журі несуть персональну відповідальність за об'єктивність і неупередженість в оцінюванні робіт учасників та правильність заповнення протоколів.

Перевірені письмові роботи, а також заповнені протоколи результатів з шифрами, оцінками і підписами членів журі передаються голові головного журі та заступнику голови оргкомітету, які проводять дешифрування робіт, після чого у протокол вписуються прізвища учасників.
7.9.2. Після завершення змагань проводить консультації для учасників олімпіад і керівників команд щодо виконання запропонованих завдань.
7.9.3. Надає аналітичні звіти про результати проведення відповідного етапу змагань.
7.10. Експерт-консультант олімпіади:
7.10.1. Надає науково-методичну допомогу комісіям під час складання завдань теоретико-методичного туру олімпіад та членам журі під час перевірки робіт учасників змагань.
7.10.2. Бере участь у розгляді апеляцій з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконання завдань учасником олімпіади.

7.10.3. Бере участь у засіданні журі або спільному засіданні журі та оргкомітету, де має право дорадчого голосу.
7.10.4. Бере участь у складанні аналітичних і науково-методичних документів за результатами проведеної олімпіади.
VIII. Контроль та громадське спостереження за проведенням олімпіад
8.1. Контроль за проведенням олімпіади здійснює департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку.
8.2. Громадське спостереження за проведенням олімпіади можуть здійснювати представники учнівського самоврядування, навчальних закладів, засобів масової інформації, батьки, представники громадських організацій.
8.3. Суб’єкти громадського спостереження можуть звертатися з пропозиціями, питаннями щодо апеляції результатів та отримувати відповідь в установленому чинним законодавством порядку.
^ IX. Фінансові витрати та нагородження переможців
9.1. Проведення олімпіад фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

9.2. Витрати на проведення шкільних, районних (міських) етапів олімпіад, організацію культурно-масових заходів, заохочення учасників несуть місцеві органи управління освітою, навчальні заклади, які їх проводять.

Витрати на проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на IІІ етап олімпіад, проїзд (в обидва кінці) та харчування в дорозі учасників IІІ етапу олімпіад, від­ряд­ження осіб, що їх супроводжують, несуть місцеві органи управління освітою.

Витрати на проведення ІІІ етапу олімпіади, забезпечення умов проведення олімпіади, проживання, харчування, організацію культурно-масових заходів несе департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Витрати на проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на IV етап олімпіади несе департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Витрати на проїзд (в обидва кінці) та харчування в дорозі учасників IV етапу олімпіад, від­ряд­ження осіб, що їх супроводжують департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.
11.3. Харчування учасників I-III етапів олімпіад з навчальних предметів проводиться за нормами, передбаченими для вихованців шкіл-інтернатів.


11.4. Для проведення олімпіад дозволяється залучення коштів фізичних осіб, підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків тощо.
11.5. До роботи зі складання завдань для олімпіад усіх етапів та до участі в роботі оргкомітету та журі можуть залучатися працівники різних навчальних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.


^ Заступника директора –

начальник управління

освіти і науки департаменту

освіти, науки, сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації З. Болюк

Додаток

до Правил проведення І-ІІІ етапів

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з фізичної культури і спорту

в Івано-Франківській області

(пункт 3.3.)
Заявка

на участь команди ___________________ у ___ етапі

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури та спорту у 20__ році
 з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Назва навчального закладу

Клас

Клас, за який буде виконувати завдання

Прізвища вчителів, які готували до олімпіади

Допуск лікаря


м.п. лікаряКерівник команди

________________/ ____________________/

підпис П.І.Б.


Голова оргкомітету

________________/ ____________________/

підпис П.І.Б.
Голова журі

________________/ ____________________/

підпис П.І.Б.


М.П. Лікар: допущено___особи (______)

________________/ ____________________/

підпис П.І.Б.