asyan.org
добавить свой файл
1

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                              ______________Директор школи

                                                               

                          «ПОГОДЖЕНО»

                                                ______________Голова ПК школи

 

 

ПРИМІРНА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

вихователя пришкільного табору

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вихователь дитячого пришкільного табору. (далі - вихователь) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу

1.2. Кваліфікаційні вимоги:

педагогічна освіта

стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше одного року.

1.3 Вихователь структурно підлеглий начальнику табору.

1.4. У своїй діяльності керуггься Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом),  законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами вище стоячих органів, а також дійсною інструкцією.

1.5. Є матеріально відповідальною особою.

1.6. Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку пришкільного табору вихователь зобов'язаний постійно знаходитися на території і залишати її тільки з дозволу начальника закладу.

 

^ II. ОБОВ'ЯЗКИ

Вихователь зобов'язаний:

  до заїзду в дитячий оздоровчий заклад пройти обов'язковий медичний огляд, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її начальнику пришкільного табору;

  пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків,

  дотримуватися вимог Положення (Статуту) пришкільного табору, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

  проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків;

  проводити цілеспрямовану роботу з профілактики правопорушень серед дітей і підлітків,

  не допускати покидання дітьми  території закладу, місця проведення заходів, без дозволу вихователів табору,

  організувати корисну діяльність довіреного йому колективу дітей протягом оздоровчої зміни;

  сприяти організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей і підлітків;

  брати разом із загоном участь у масових, спортивно - оздоровчих заходах табору, залучать дітей до їх підготовки і проведення;

  разом з органами дитячого самоврядування планувати діяльність колективу (загону) на зміну, відповідати за результати виконання планів;

  здійснювати щоденне планування діяльності загону, відповідати за результати і виконання плану;

  брати участь у плануванні виховної й оздоровчої роботи табору, у реалізації намічених планів роботи;

  організовувати і проводити загонові заходи,

  інструктувати довірених йому дітей з Правил внутрішнього розпорядку закладу, правил техніки безпеки, інших організаційно - нормативних документів;

  уважно стежити за станом здоров'я дітей, вживати оперативних заходів по наданню допомоги хворим, потерпілим;

          разом з органами дитячого самоврядування оформляти загонове місце, організувати випуск загонової стінної газети;

          організувати чергування в загоні, стежити за санітарним станом ігрових кімнат, території, що прилягає;

          контролювати дотримання норм видачі їжі на харчоблоці, стежити за процесом прийому їжі дітьми в їдальні;

          організувати проведення оздоровчих процедур;

          брати участь у щоденних плануваннях роботи табору;

          негайно доповідати начальнику про всі події в загоні;

          контролювати дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у загоні;

          виконувати інші доручення й обов'язки, віднесені до його компетенції за розпорядженням адміністрації закладу.
^ III. ПРАВА

Вихователь має право:

        подавати пропозиції з удосконалення системи виховної й оздоровчої роботи табору;

         звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу вцілому;

         знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, наказами начальника закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них;

         підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

^ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Вихователь несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

          збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків;

          недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;

        результати виховної й оздоровчої роботи загону;

          нещасні випадки серед дітей, випадки травматизму в разі встановлення його безпосередньої провини в рамках діючого законодавства;

          дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, протипожежної й екологічної безпеки;

          порушення Правил внутрішнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттям педагогічної етики.