asyan.org
добавить свой файл
1


Матеріали до загальнообласного

Дня інформування населення

31 липня 2007 року
Шляхи протидії торгівлі людьми на Рівненщині
Однією з проблем світової спільноти є торгівля людьми. Це негативне явище торкнулось і українського суспільства, адже воно не визнає державних кордонів, не розрізняє розвинені держави і держави, що розвиваються. Воно чудово адаптоване як до бідності, так і до розкоші та стоїть як перед народами, що втягнуті у військові конфлікти, так і перед тими, що живуть мирно.

Україна є однією з країн походження жертв торгівлі людьми в Європі з метою сексуальної  та трудової експлуатації. Торгівля людьми прямо загрожує майбутньому України, уражаючи життя родин і громади.

Поняття „торгівля людьми” є широким: об’єктом цього злочину може бути будь-яка особа, незалежно від статі і віку. Формами торгівлі жінками може бути насильницький шлюб, примусова праця, використання в домашньому господарстві і промисловому чи сільськогосподарському секторах, народження дитини примусово чи по замовленню, використання в сексуальному бізнесі. Чоловіків переважно використовують на будівництві, у промисловості, сільському господарстві; дітей – у жебрацтві, осіб будь якої статі і віку – для вилучення і трансплантації органів.

Згідно з визначенням Конвенції ООН 2000 року про боротьбу з транснаціональною злочинністю, яке потім було прийняте і Палермським протоколом про запобігання, заборону та покарання за торгівлю людьми, особливо жінками та дітьми (протокол входить до Конвенції Ради Європи, 2005 р.), під терміном „торгівля людьми” слід розуміти вербування, транспортування, передачу, переховування чи приймання осіб з метою експлуатації шляхом погроз, застосування сили чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання службовим становищем, використання незахищеного стану, надання чи одержання грошей чи інших пільг задля одержання згоди від особи, яка має контроль над іншою особою.

У зв’язку із неспроможністю за наявних економічних умов забезпечити себе роботою за місцем проживання, частина населення України шукає роботу за межами області чи за кордоном. Легальним шляхом щорічно за кордоном працевлаштовується десятки тисяч осіб, нелегально ж працюють мільйони громадян України. Більшість виїжджають за туристичними чи приватними візами, працюють без необхідних документів, дозволів та контрактів, а це робить їх безправними та потенційними жертвами торговців людьми.

Як правило, злочин починається з того, що торговці людьми пропонують своїм майбутнім жертвам привабливі можли­вості працевлаштування за кордоном. У багатьох випадках особа дізнається про фальшиву природу цих домовленостей лише після своєї появи в країні призначення, коли в неї відбира­ють паспорт, вдаються до фізич­ного та психічного насильства щодо неї, вимагають відробити гроші, витрачені на оформлення документів, віз та проїзних квит­ків. Згодом залежність жертви збільшується за схемою напе­ред сфабрикованих боргів.

Таким чином людина опи­няється в запланованій борговій залежності, яка постійно збільшується. До неї додають наду­мані штрафи та вартість кожного перепродажу іншому власнику. Торговці „живим товаром” шукають різноманітні шляхи збагачення:

 • різного роду фірми з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (фірми, які займаються працевлаштуванням українських громадян за кордоном повинні отримати ліцензію Міністерства праці та соціальної політики України);

 • туристичні, шлюбні та модель­ні агенції, служби знайомств, агенції шоу-бізнесу;

 • оголошення, реклама в засо­бах масової інформації та комп’ютерній мережі Інтернет (реклама фірм повинна відповідати вимогам за­конодавства: має бути вказана повна назва фірми, її адреса, номер ліцензії та органу ліцензуван­ня, що її видав);

 • мережі посередників та постачальників, які не оформлені в легальні фірми, так звані випадкові „знайомі” (торговцями “живим товаром” можуть опинитися навіть люди, яким ви довіряєте – друзі, родичі, приятелі, інколи навіть батьки, які можуть запропонувати фінансову допомогу та підтримку у влаштуванні поїздки та оформленні всіх необхідних документів).

Вражає й те, що кожен рік збільшується кількість дітей, які потерпають від багатомільярдного бізнесу – торгівлі людьми. Особливо піддаються ризику діти з низьким рівнем освіти, слабкими професійними навичками або ті, які мають дуже мало перспектив отримати роботу, та діти, що не мають свідоцтва про народження.
Ситуація, що склалася в Україні, потребує консолідації зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також міжнародних і громадських організацій. Результатом вивчення ситуації з торгівлею людьми в Україні, стало розуміння формування комплексного підходу до боротьби з ним та запобігання йому, поєднання стратегій боротьби з торгівлею жінками як такою, боротьби з нелегальною міграцією та боротьби із міжнародною організованою злочинністю.

Такий підхід знайшов своє відображення у Державній програмі протидії торгівлі людьми на період до 2010 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 410.

З метою створення на Рівненщині умов для протидії торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності, підвищення ефективності роботи з виявлення таких злочинів та осіб, що їх учиняють, вирішення питання щодо реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми схвалено обласну Програму протидії торгівлі людьми на період до 2010 року та затверджено рішенням обласної ради від 18 червня 2007 року № 350.

Основними завданнями Програми є:

 • проведення роз’яснювальної роботи за допомогою засобів масової інформації, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми;

 • забезпечення ефективної взаємодії правоохоронних органів України та інших держав у протидії торгівлі людьми, а також у боротьбі з нею;

 • надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема у поверненні додому, працевлаштуванні та професійному навчанні;

 • вдосконалення діяльності центрів реабілітації для осіб, що постраждали від торгівлі людьми;

 • розроблення механізму психолого-соціальної реабілітації дітей, що постраждали від торгівлі людьми;

 • співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями і фондами, що провадять діяльність, пов’язану з протидією торгівлі людьми;

 • використання міжнародного досвіду із запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею, захисту прав осіб, що постраждали від зазначеного злочину, розшуку зниклих осіб за кордоном, їх повернення та реабілітації.


З початку 2007 року Управлінням служби безпеки України в Рівненській області спільно з Управлінням МВС України в Рівненській області проведено перевірку дотримання окремими суб’єктами підприємницької діяльності чинного законодавства у сфері туристичного, модельного та розважального бізнесу, а також працевлаштування за кордоном, порушення якого створює передумови до торгівлі людьми. На даний час порушень не виявлено.

З метою виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності організованих груп та окремих осіб, які займаються протиправною діяльністю у сфері торгівлі людьми, працівниками правоохоронних органів проведено опитування декількох жительок області, які в минулому постраждали від вказаної протиправної діяльності.
Для покращення ситуації на ринку праці, пов’язаною з міграційними процесами, в області здійснюється контроль за процесами трудової міграції через діяльність недержавних структур, які займаються працевлаштуванням громадян України за кордоном, а також працевлаштуванням громадян іноземців в Україні, забезпечення соціального захисту трудових мігрантів.

Відповідно до наказу Мінпраці України № 277 від 04.11.2004 року „Про призначення голови та членів комісії для проведення планових та позапланових перевірок щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у працевлаштуванні на роботу за кордоном” в області створена відповідна комісія. До складу комісії з перевірки ліцензійних умов входять представники інспекції з додержання законодавства про зайнятість населення, УМВС України в області та головного управління праці та соціального захисту населення.

Так, на даний час у м.Рівне лише сім кадрових агенцій мають відповідний дозвіл: Рівненська обласна філія ТзОВ „Укрзакордонпраця” української професійної спілки працюючих за кордоном, ТзОВ „Укрконтракт ЛТД”, мале приватне підприємство „Аніта”, ТзОВ „Кадрова агенція „Майстер – Ресурс”, приватне підприємство – агенція „Фея” та приватний підприємець Чуріков Сергій Борисович.

У І кварталі 2007 року комісією проведено перевірку малого приватного підприємства „Аніта”. За даними перевірки порушень не виявлено.
Обласним, районними та міськими центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (СССДМ) постійно проводиться робота щодо соціальної підтримки та допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання молодим людям інформаційно-консультативних послуг з питань планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, попередження насильства в сім’ї та торгівлі жінками.

Через мережу „Телефонів Довіри” центрами СССДМ області постійно надаються безкоштовні психологічні, соціально-педагогічні, психолого-педагогічні, юридичні консультації різним категоріям сімей, дітей та молоді. З початку року було надано 830 таких консультацій.

Обласним, районними та міськими центрами СССДМ постійно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо запобігання торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї (відеолекції, бесіди, лекції, перегляд відеофільмів).

В області функціонує 21 Служба соціальної підтримки сімей, яка здійснює їх соціальне інспектування та супровід. За І півріччя 2007 року під соціальним супроводом перебувало 645 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 203 сім’ї знято з соціального супроводу із позитивним результатом.

На Рівненщині з метою попередження негативних явищ серед підлітків та молоді, пропаганди та формування здорового способу життя, попередження торгівлі людьми та насильства в сім’ї функціонує 19 спеціалізованих служб „Мобільний консультативний пункт соціальної роботи в сільській місцевості та віддалених районах міст” (1 – обласна, 16 – районних та 2- міських). Об’єктами програми мобільних консультативних пунктів в основному є учнівська та студентська молодь, вихованці обласного притулку для неповнолітніх, Дубенської виховної колонії, вихованці шкіл-інтернатів, неблагополучні сім’ї та сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. У 2007 році здійснено 391 виїзд мобільних консультпунктів, проведено 1875 групових заходів, а це – тренінгові заняття, відеолекторії, бесіди, тематичні ігротеки, надано 4149 індивідуальних консультацій, розповсюджено 756 плакатів, 24 тис. буклетів та 2,5 тис. листівок. Загалом заходами охоплено майже 30 тис. осіб.
З метою консолідації зусиль щодо попередження торгівлі людьми обласна державна адміністрація співпрацює з обласною громадською організацією „Центр підтримки громадських ініціатив „Чайка”.

Із часу створення (грудень 2001 року) Центр активно займається діяльністю по підтримці громадян регіону, які страждають від таких форм насильства як торгівля людьми та домашнє насильство. З метою надання допомоги таким людям було реалізовано низку проектів, направлених як на підтримку потерпілих, так і на попередження домашнього насильства.

Облдержадміністрація спільно з Центром організовують „круглі столи”, семінари для безробітних жінок та жіночої молоді з питань запобігання торгівлі людьми.

20 червня 2007 року в приміщенні Рівненського Будинку вчених за участю представників відділу у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства Рівненської обласної ради, „Центру підтримки громадських ініціатив “Чайка”, громадських організацій області проведено засідання “круглого столу” на тему “Запобігання насильству в сім’ї”, де піднімалося питання протидії торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності.
Впродовж І півріччя 2007 року обласна, районні та міські служби зайнятості населення активно брали участь у проведені нарад, семінарів, засідань за „круглим столом”, конференцій та тренінгів з питань запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею.

Так, на початку червня 2007 року делегація від Рівненської обласного центру зайнятості взяла участь у тренінгах “Методи роботи державної служби зайнятості з населенням у контексті попередженні неврегульованої міграції, протидії торгівлі людьми та викорінення дитячої праці” (м.Полтава) та “Роль роботодавців у попередженні неврегульованої трудової міграції, протидії торгівлі людьми та викоріненні дитячої праці” (м.Львів).

21 червня 2007 року відбувся семінар-навчання фахівців базових центрів зайнятості на тему “Діяльність служби зайнятості у попередженні неврегульованої міграції та протидії торгівлі людьми”, де обговорено правове регулювання проблеми неврегульованої міграції, визначені шляхи діяльності служби зайнятості щодо упередження даної проблеми, відпрацьована методологія виявлення потенційних мігрантів та проведення групових заходів з клієнтами служби зайнятості, роботи з роботодавцями у контексті регулювання трудової міграції, протидії торгівлі людьми та викорінення дитячої праці.

З метою забезпечення інформаційно-консультаційної та правової допомоги громадянам, які планують працевлаштуватися за кордоном на Веб-сторінці Рівненського обласного центру зайнятості, в засобах масової інформації розміщуються та регулярно оновлюються довідкові матеріали з питань законодавства про працю та соціального страхування на випадок безробіття, працевлаштування за кордоном.

Зокрема, у січневому випуску газети “Вісник СЗ” у рубриці “Візьміть до уваги” опубліковано матеріал “Українець, який прибув до Росії, має упродовж трьох днів повідомити про це федеральну службу”, у травневому випуску в рубриці “Варто знати” – “Пам’ятка громадянам України, які виїжджають до Російської Федерації, щодо реєстрації у територіальних органах Федеральної міграційної служби РФ”. У рубриках “Запитуйте-відповідаємо”, “Офіційно” публікуються роз’яснення та коментарі з питань законодавства про працю та соціальне страхування на випадок безробіття.

У газеті “За відродження” функціонує рубрика “Радять фахівці обласного центру зайнятості”, у тижневику “Вісті Рівненщини” – “Коментар фахівця”, в газеті “Безкоштовних оголошеннях” – “Запитуєте – відповідаємо”.

На Веб-сторінці Рівненської обласної служби зайнятості в рубриці “Соціальні послуги населенню” (підрубрика “Тим, хто шукає роботу”) у травні вміщено матеріали щодо працевлаштуватися за кордоном, надання медичних послуг громадянам України за кордоном. У рубриці “Консультації” спеціалісти служби зайнятості надають роз’яснення та консультації з питань зайнятості та соціального захисту. Також працюють сервіси “Гостьова книга” та “Консультаційний центр”, де всі бажаючі можуть поставити запитання і отримати оперативні відповіді. В “Електронному каталозі” розміщені довідники та нормативні документи з соціальних питань.