asyan.org
добавить свой файл
1

Показники бібліотечної статистики
ЧИТАНІСТЬ (Ч) – середнє число книг, виданих одному читачу в рік, вираховується шляхом ділення кількості виданих за рік книг (В) на число читачів, зареєстрованих за рік (А). Показник характеризує інтенсивність читання:

Ч = В : А

Середній показник читання в бібліотеці - 17-22.
ВІДВІДУВАНІСТЬ (Вд.) – середня кількість відвідувань, що приходиться на одного читача в рік. Вираховується шляхом ділення числа відвідувань за рік (Вд.) на число читачів (А). Показник характеризує активність відвідування читачами бібліотеки:

Вд = Вд : А

СЕРЕДНЄ ДЕННЕ ВІДВІДУВАННЯ (СДВ) – середнє число відвідувань абонемента або читальної зали за день. Вираховується за допомогою ділення числа відвідувань за рік (Вд) на число робочих днів в рік (Д). Показник характеризує використання абонемента або читальної зали, навантаження бібліотечних працівників:

СДВ = Вд : Д

ОБЕРТАНІСТЬ КНИЖКОВОГО ФОНДУ (Об) – середнє число видач, яке приходиться на одиницю фонда. Вираховується шляхом ділення кількості книговидач за рік (В) на кількість книг, брошур, журналів та ін. документів, які є на кінець року (Ф). Показник обертаності характеризує ступінь використання книжкового фонду:

Об = В : Ф

Середній показник обертаності - 3-1,4
КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ (К) – середня кількість книг, що приходиться на одного зареєстрованого читача. Вираховується шляхом ділення кількості книг, що є в бібліотеці на кінець року (Ф), на число зареєстрованих читачів (А). Показник книгозабезпеченості характеризує величину книжкового фонду по відношенню до числа читачів, тобто його достатність:

К = Ф : А

Книгозабезпеченість в 8-10 - 12 книг

^ Стандарти ІФЛА з оновлення бібліотечних фондівПоказник

Норматив

Книгозабезпеченість

2-3 томи на 1 жителя

^ Обертаність:
- для галузевої літератури 
- для художньої літератури


3-5 разів на рік 
4-6 разів на рік


^ Обсяги нових надходжень:
- в середньому
- для районів з населенням понад 2,0 тис. чол.
- для районів з населенням до 2,0 тис. чол.
250 видань на 1,0 тис. жителів
1 том на 50 жителів^ 1 том на 25 жителів
 


Оновлюваність фонду публічної бібліотеки

1 раз на 10 років

^ Склад фонду бібліотеки


Видання, що вийшли за останні 2 роки - 10%
Видання, що вийшли за останні 5 років - 30-40% 
 


^ Частка у фонді видань для дітей

30 - 50%

Обсяг фондів для етнічних меншин

100 томів на 500 жителів

Оптимальний обсяг фонду періодичних видань

10 назв на 1,0 тис. жителів
 


Базова забезпеченість періодикою

не менше 15 назв

Вилучення документів у публічних бібліотеках

(Темпи поповнення фондів мають відповідати темпам їхнього списання)

8% від загального фонду (щороку)