asyan.org
добавить свой файл
1

Робота педагога з батьками — одна із пріоритетних ланок роботи педагога. В умовах позашкільного закладу, однією особливістю якого є необов'язковість відвідування гуртків на розсуд і вибір дітей, важливим завданням педагога є залучення батьків вихованців до навчально-виховної діяльності.

У практиці педагог Стельмащук Л.М. використовує масові, групові та індивідуальні форми і методи роботи з батьками. Всі вони спрямовані на підвищення рівня педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії гуртка та сім'ї, на посилення її виховного потенціалу, а також на залучення батьків до виховання дітей груп колективу.

Зміст роботи з батьками складається педагогом з урахуванням контингенту вихованців колективу та їхніх батьків. Педагог знає інтереси, проблеми та турботи батьків. Один із методів її спілкування з батьками — невимушена розмова, задушевна бесіда, діалог зацікавлених однодумців.
Часто у своїй практиці педагог Стельмащук Л.М. застосовує тематичні

зустрічі з батьками. їх тематика різноманітна, цікава та актуальна для батьків. Наприклад, «Вікові особливості молодших підлітків», «Режим для школяра», «Що таке самовиховання», «Індивідуальний підхід та врахування вікових особливостей у сімейному вихованні», «Мистецтво в житті дітей» тощо. Кожна зустріч вимагає ретельної підготовки, передбачає активну участь батьків. Зустріч закінчується святковою концертною програмою.
Однією з форм роботи з батьками у досвіді роботи Стельмащук Л.М. виступають відкриті заняття. Зазвичай вони організовуються з метою ознайомлення батьків із новими концертними програмами колективу, методикою викладання, вимогами художнього керівника. Можливість батьків бути присутніми на занятті дозволяє уникнути багатьох конфліктів, викликаних незнанням і нерозумінням батьками всієї складності та специфіки навчально-виховної діяльності в наш час.

У гуртку батьки крім того, що постійно відвідують усі концертні заходи, в яких колектив бере участь, часті гості і на позаурочних масових заходах, серед яких — новорічні «вогники», святкові зустрічі до Дня Матері, Дня Валентина, розважальні програми. Все це дозволяє батькам краще пізнати своїх дітей, відкрити для себе ще не відомі сторони їхніх інтересів, захоплень, таланту.
^ Педагогічний практикум — форма роботи педагога з батьками, у ході якого педагог пропонує знайти вихід із якої-небудь конфліктної ситуації, котра може скластися в сім'ї у стосунках батьків і дітей; у колективі в стосунках батьків, дітей і гуртка, пояснити свою позицію в тій чи іншій запропонованій ситуації або в такій, що виникла реально. Така форма роботи дозволяє залучити всіх присутніх в обговорення ситуацій, поставлених проблем, сприяє виробленню вміння

всебічно аналізувати факти та явища, спираючись на набуті навички та власний досвід.

^ Рольові ігри — форма колективної творчої діяльності з вивчення рівня сформованості їхніх педагогічних умінь. Орієнтовані теми рольових ігор із батьками такі: «Ранок у вашому домі», «Дитина прийшла з концерту», «Сімейна рада» та ін. Методика рольової гри передбачає певні теми, склад учасників, розподіл ролей між ними, попереднє обговорення можливих позицій і варіантів поведінки учасників гри — шляхом спільного обговорення обирається оптимальний для даної ситуації варіант дій.
Індивідуальні тематичні консультації. Часто під час розв'язання тієї чи іншої складної проблеми педагог отримує допомогу безпосередньо від батьків учнів. Консультації з батьками корисні як для них самих, так і для педагога. Батьки отримують реальну уяву про успіхи і невдачі дитини, її творчі перемоги, поведінку, а педагог — необхідні йому відомості для більш глибокого розуміння проблем кожного вихованця. Обмінявшись інформацією, обидві сторони доходять взаємної згоди стосовно конкретних форм батьківського сприяння.
У спілкуванні з батьками, за словами Стельмашук Л.М., педагог мусить виявити максимум тактовності. Неприпустимо соромити батьків, натякати на невиконання ними свого обов'язку стосовно сина чи дочки. Підхід педагога має бути таким: «Перед нами стоїть спільна проблема. Що ми можемо зробити для її розв'язання?» Тактовність особливо важлива з тими батьками, які впевнені, що їхні діти не здатні на погані вчинки. Не знайшовши до них правильного підходу, педагог зіштовхнеться з їхнім обуренням і відмовою від подальшої співпраці.

Отже, принцип успішного консультування — довірчі стосунки, взаємна повага, зацікавленість, компетентність.
^ Батьківські збори — одна з найбільш поширених форм спілкування з батьками в умовах позашкільного закладу. Батьківські збори — форма аналізу, осмислення на основі даних педагогічної науки досвіду виховання.

Батьківські збори колективу педагог Стельмашук Л.М. проводить як правило три-чотири рази в рік. На них обговорюються завдання навчально-виховного процесу колективу, планування виховної роботи, концертної діяльності, батьки ознайомлюються із успіхами у творчості театру, накреслюються шляхи найбільш тісної співпраці з батьками, підбиваються підсумки роботи.

Батьківські збори зазвичай відкриваються вступним словом директора ЦТДЮ або зав. відділом.

Батьківські збори колективу ефективні, коли на них не тільки підбиваються підсумки успішності, а і розглядаються актуальні педагогічні проблеми.