asyan.org
добавить свой файл
1Політика І ЦІЛІ З ЯКОСТІ
ХАРКІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТИТЕТУ

Розвиток освіти в Україні в третьому тисячолітті визначається у загальному контексті європейської інтеграції. Динамічний перехід до ступеневої підготовки фахівців вимагає модернізації вищої освіти.

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ здійснює підготовку фахівців з якісною бізнес-освітою для підприємств різних форм власності.

Для забезпечення якісних освітніх послуг в Харківському торговельно-економічному коледжі ХТЕК КНТЕУ у відповідності з вимогами державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 розроблена, впроваджена та безперервно вдосконалюється система управління якістю.

Політика Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ спрямована на надання освітніх послуг, що відповідають світовим стандартам, з врахуванням вимог усіх зацікавлених сторін та на безперервне підвищення якості цих послуг.

^ Метою реалізації політики у сфері якості є створення необхідних умов для всебічного розвитку працівників і студентів як особистостей, забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу, активізація взаємодії між замовником та постачальником освітніх послуг, що в кінцевому результаті забезпечить задоволеність замовників: студентів, їх батьків, роботодавців.

^ Стратегічною метою ХТЕК КНТЕУ є укріплення позицій лідерства в регіоні з надання якісних освітніх послуг з підготовки конкурентоспроможних фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», модернізація навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Цілі з якості освітньої діяльності ХТЕК КНТЕУ:

  • забезпечення якісного рівня підготовки фахівців;

  • ефективна співпраця, обмін досвідом з закордонними навчальними закладами;

  • створення працівниками коледжу іміджу начального закладу з передовими педагогічними технологіями.

Основними принципами розвитку діяльності коледжу є:

  • поєднання навчального, виховного та науково-методичного процесів як складових загальної системи управління якістю;

  • формування у молоді активної життєвої позиції.

Завданнями діяльності коледжу є:

  • організація діяльності коледжу відповідно до галузевих стандартів вищої освіти;

  • запровадження в навчальний процес інноваційних технологій та сучасних методів викладання щодо забезпечення якості вищої освіти;

  • заохочення викладацького складу коледжу до наукової діяльності;

  • подальша комп’ютеризація навчального процесу;

  • розвиток матеріально-технічної бази коледжу.

Адміністрація коледжу несе відповідальність за створення необхідних умов для реалізації Політики і цілей у сфері управління якістю та їх розуміння кожним співробітником, забезпечує відповідність системи управління якості вимогам до неї і постійно підвищує її результативність.

Реалізація Політики здійснюється шляхом постановки та реалізації конкретних та передбачуваних цілей у сфері якості.