asyan.org
добавить свой файл
1


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


Кафедра Информатики
Опись

Дипломных проектов, сданных в архив

СПЕЦИАЛИСТЫ (выпуск 2010)
п/п

Прізвище, ім`я

та по батькові

студента

Учбова

група


Теми дипломних робіт

1

2

3

4

1

Агапов Євгенiй Олегович

ІНФс-09-1

Створення банка даних термінологічних стандартів. Наповнення банка даних системи.

2

Бiлоцерковська Анна Василiвна

ІНФс-09-1

Розроблення комп’ютерної мережі зі застосуванням системи VLAN

3

Бендеров Володимир Дмитрович

ІНФс-09-1


Розроблення системи оптимізації сайтів

1

2

3

4

4

Гаврищук Артем Юрiйович

Інфс-09-1

Моделювання адміністративної комп’ютерної мережі

5

Голубєв Артем Сергiйович

Інфс-09-1

Розроблення елементів програмного забезпечення інтернет-системи біржової торгівлі

6

Жуга Лариса Олександрiвна

Інфс-09-1

Розроблення алгоритму та програми сегментації кольорових зображень методом вододілів

7

Кошман Сергiй Вiкторович

Інфс-09-1

Розроблення алгоритмів для задач управління запасами

8

Криль Ганна Iгорiвна

Інфс-09-1

Реалізація швидкого перетворення Фур’є для задач обробки зображень

9

Лагутiн Всеволод Геннадiйович

Інфс-09-1

Розроблення системи відео трансляції лекцій через мережу Інтернет для використання в дистанційній освіті

10

Мигаль Ярослав Iванович

Інфс-09-1

Розроблення, програмна реалізація та аналіз методу сегментації кольорових зображень

11

Привiс Михайло Iгорович

Інфс-09-1

Розроблення та реалізація методу стиснення на базі контексту

12

Уколов Сергiй Юрiйович

Інфс-09-1

Розроблення інформаційної системи контролю пропусків занять студентами

13

Хатилаєв Євген Iгорович

Інфс-09-1

Створення банка даних термінологічних стандартів. Розроблення інформаційно-пошукової системи.

14

Шаповал Сергiй Олександрович

Інфс-09-1

Розроблення автоматизованої інформаційно-пошукової системи для бібліотеки

1

2

3

4

15

Шкляренко Андрiй Володимирович

Інфс-09-1

Розроблення та реалізація кореляційних методів розпізнавання зображень


Зав. каф. Інформатики Є.П. Путятин
Здав С.Б. Лісовська

Прийняв