asyan.org
добавить свой файл
1Порівняльна характеристика тесту з математики за формами завданьПорівняльна характеристика тесту з математики за предметами (змістовими лініями)

Оцінювання тестових завдань 2013

  • з вибором однієї правильної відповіді оцінюється

  • 0 або 1 балом;

  • на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється від 0 до 4 балів;

  • відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 балами;

  • Максимальна кількість балів, яку можна набрати,

  • правильно розв’язавши всі завдання зошита з

  • математики – 54.Принцип композиції завдань

  • За формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми та технологічними аспектами комп'ютерної обробки бланків відповідей.

  • За принципом зростання складності завдань у межах кожної із форм.

Приклади запису відповідей у бланку А:

  • з вибором однієї правильної відповіді