asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4
^ ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ПОЧАТКОВОЇ МАРЖІ,
ВЕРХНЬОГО ТА НИЖНЬОГО ЛІМІТУ КОЛИВАННЯ ЦІН


   1. Загальні положення

    1. В ході клірингової сесії для кожного Ф'ючерсного контракту, який може укладатися на Торгах:

 1. відповідно до цього порядку визначається Ставка початкової маржі;

 2. встановлюються значення Верхнього та Нижнього ліміту коливання цін.

     1. Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом не може бути менша, ніж Мінімальна ставка початкової маржі за даним Ф'ючерсним контрактом, яка встановлена Біржею за узгодженням з Центральним контрагентом.

Інформація про значення Мінімальних ставок початкової маржі за усіма Ф'ючерсними контрактами, які можуть укладатися на Торгах, публікуються на Сайті Біржі.

     1. Значення Верхнього ліміту коливання цін Ф'ючерсного контракту встановлюється рівним сумі розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту та половини Ставки початкової маржі за даним Ф'ючерсним контрактом.

Значення Нижнього ліміту коливання цін Ф'ючерсного контракту встановлюється рівним різниці розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту та половини Ставки початкової маржі за даним Ф'ючерсним контрактом.

    1. Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом, Верхній і Нижній ліміт коливання цін Ф'ючерсного контракту виражаються у валюті розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту.

    2. Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом в перший Торговельний день, в ході якого може бути укладений Ф'ючерсний контракт, встановлюється рішенням Біржі за узгодженням з Центральним контрагентом.

    3. Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом може бути збільшена в ході Торгів при настанні випадків, вказаних в статті 2 цьго порядку.

Порядок збільшення Ставки початкової маржі в ході торгів визначений статтею 3 цього порядку.

     1. При зміні в ході Торгів Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом Біржа встановлює нові значення Верхнього і Нижнього ліміту коливання цін Ф'ючерсного контракту:

 • при першій зміні Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом в ході Торгів значення Верхнього і Нижнього коливання цін Ф'ючерсного контракту встановлюються в порядку, визначеному пунктом 1.1.2 цієї статті;

 • при другій зміні Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом в ході Торгів значення Верхнього і Нижнього ліміту коливання цін Ф'ючерсного контракту встановлюються в порядку, визначеному пунктом 3.5 цього порядку.

    1. Для цілей визначення Початкової маржі Ф'ючерсні контракти, які можуть укладатися на Торгах, об'єднуються в Спредові групи. У кожну Спредову групу входить Основний ф'ючерсний контракт, та можуть входити Додаткові ф'ючерсні контракти.

     1. При зміні Ставки початкової маржі за Основним ф’ючерсним контрактом змінюються Ставки початкової маржі за Додатковими ф’ючерсними контрактами, що входять в одну Спредовую групу з Основним ф’ючерсним контрактам, в наступному порядку: Ставка початкової маржі за Додатковим ф’ючерсним контрактом дорівнює Ставці початкової маржі за Основним ф’ючерсним контрактом, помноженій на коефіцієнт, встановлений Біржею за узгодженням з Центральним контрагентом.

     2. Інформація про Основні та Додаткові ф'ючерсні контракти, що входять до Спредових груп, та значення вказаних коефіцієнтів публікуються на Сайті Біржі.

   ^ 2. Підстави для збільшення Ставки початкової маржі в ході Торгів

    2.1. Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом збільшується в ході Торгів при подачі в ході Торгів хоч б однієї безадресної Заявки на купівлю (продаж) даного Ф'ючерсного контракту з ціною, рівною Верхньому (Ніжнему) ліміту коливання цін даного Ф'ючерсного контракту, та наявності безперервно протягом 15 (п'ятнадцяти) хвилин з моменту оголошення вказаної Заявки хоч б однієї оголошеної безадресної Заявки на купівлю (продаж) даного Ф'ючерсного контракту з ціною, що відрізняється від Верхнього (Ніжнего) ліміту коливання цін не більш ніж на порогове значення, за умови, що сумарний обсяг зобов'язань за даним Ф'ючерсним контрактом складає більше 25 (двадцяти п'яти) % від сумарного обсягу зобов'язань за усіма Ф'ючерсними контрактами, укладеними на підставі тієї ж Зразкової форми строкового контракту, що і даний Ф'ючерсний контракт.

     2.1.1. Порогове значення встановлюється Біржею за узгодженням з Центральним контрагентом у відсотках від Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом та публікується на Сайті Біржі.

     2.1.2. Наявність поданої безадресної Заявки зціною, рівною Верхньому ліміту коливання цін, означає зростання цін, а рівною Нижньому ліміту коливання цін - зниження цін.

    2.2. Якщо умова, вказана в пункті 2.1 цієї статті, дотримується для Основного ф'ючерсного контракту, то одночасно із зміною Ставки початкової маржі за таким Ф'ючерсним контрактом змінюються Ставки початкової маржі за Додатковим ф'ючерсним контрактом в порядку, вказаному в пункті 1.5 цього порядку, за винятком випадку, коли Ставка початкової маржі за Додатковим ф'ючерсним контрактом вже була збільшена згідно підстав, вказаних в пункті 2.1 цієї статті.

   ^ 3. Порядок збільшення Ставки початкової маржі в ході Торгів

    3.1. У разі потреби зміни Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом в ході Торгів Біржа припиняє Торги за даним Ф'ючерсним контрактом, а також за Ф'ючерсними контрактами, що входять в одну Спредову групу з даним Ф'ючерсним контрактом, та Опціонам, базовим активом яких є всі вказані Ф'ючерсні контракти.

     3.1.1. Після зміни в ході Торгів Ставки початкової маржі Біржа:

 • перераховує Початкову маржу для всіх Груп об'єднаних розділів та всіх Учасників строкового ринку;

 • встановлює нові значення Верхнього і Нижнього лімітів коливання цін;

 • поновлює Торги за строковими контрактами, Торги за якими були призупинені.

     3.1.2. Період призупинення торгів у разі потреби зміни Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом в ході Торгів не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) хвилин.

    3.2. Протягом одного періоду від моменту закінчення попередньої клірингової сесії до моменту початку наступної клірингової сесії зміна Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом може проводитися не більше двох разів.

    3.3. Якщо на момент призупинення Торгів для першого збільшення Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом у всіх Учасників біржових торгів на строковому ринку відсутні невиконані Маржинальні вимоги, Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом збільшується на 50% (п'ятдесят відсотків).

    3.4. Якщо на момент призупинення Торгів для першого збільшення Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом хоча б у одного Учасника біржових торгів на строковому ринку є невиконана Маржинальна вимога, Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом збільшується на величину, встановлену Біржею за узгодженням з Центральним контрагентом, але не більше ніж на 50% (п'ятдесят відсотків).

    3.5. Якщо після першого збільшення Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом в ході Торгів знову виникають умови, передбачені пунктом 2.1 цього порядку, Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом повторно змінюється на величину, встановлену Біржею за узгодженням з Центральним контрагентом, та встановлюються нові значення Верхнього і Нижнього лімітів коливання цін Ф'ючерсного контракту в наступному порядку:

 • в разі зростання цін: Нижній ліміт коливання цін збільшується до значення, встановленого на момент закінчення попередньої клірингової сесії, а Верхній ліміт коливання цін встановлюється рівним сумі Нижнього ліміту коливання цін та Ставки початкової маржі;

 • в разі зниження цін: Верхній ліміт коливання цін зменшується до значення, встановленого на момент закінчення попередньої клірингової сесії, а Нижній ліміт коливання цін встановлюється рівним різниці Верхнього ліміту коливання цін та Ставки початкової маржі.

   ^ 4. Порядок зміни Ставки початкової маржі в ході клірингової сесії

    4.1. На початку кожної клірингової сесії для кожного Ф'ючерсного контракту, який може укладатися на Торгах, Ставка початкової маржі встановлюється рівною Ставці початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом, яка встановлена в ході попередньої клірингової сесії.

    4.2. Потім для кожного Основного ф'ючерсного контракту перевіряється необхідність зміни Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом та, у разі потреби, Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом змінюється таким чином.

    4.2.1. Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом збільшується на 50% (п'ятдесят відсотків), в наступних випадках:

 1. за наявності безперервно протягом останніх 5 (п'яти) хвилин перед початком клірингової сесії хоча б однієї поданої безадресної Заявки на купівлю (продаж) Ф'ючерсного контракту з ціною рівною Верхньому (Нижньому) ліміту коливання цін даного Ф'ючерсного контракту, за умови, що сумарний обсяг зобов'язань за даним Ф'ючерсним контрактом складає не більше 25% (двадцяти п'яти відсотків) від сумарного обсягу зобов'язань за всіма Ф'ючерсними контрактами, укладеними на підставі тієї ж Специфікації строкового контракту, що і даний Ф'ючерсний контракт;

 2. якщо для кожного з двох найближчих періодів (від моменту закінчення попередньої клірингової сесії до моменту початку наступної клірингової сесії) передуючих кліринговій сесії, що проводиться, виконується наступна умова:

 • зміна розрахункової ціни, розрахованої в ході наступної клірингової сесії, до розрахункової ціни, розрахованої в ході попередньої клірингової сесії, даного Ф'ючерсного контракту складає не менше ніж 75% (сімдесят п'ять відсотків) від половини Ставки початкової маржі за даним Ф'ючерсним контрактом.

 1. якщо зміна розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту, яка визначена в ході поточної клірингової сесії відповідно до статті 2 Методики визначення розрахункової ціни строкових контрактів, що є додатком  №4 до Правил торгівлі в Секції строкового ринку ПАТ «Українська біржа» , без врахування обмеження на зміну розрахункової ціни Ф'ючерсного контракту, встановленого статтею 3 вказаної методики, в порівнянні з розрахунковою ціною Ф'ючерсного контракту, яка встановлена в ході попередньої клірингової сесії, перевищує половину Ставки початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом.

     4.2.2. Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом зменшується на 25% (двадцять п'ять відсотків), якщо для кожного з останніх десяти періодів від моменту закінчення попередньої клірингової сесії до моменту початку наступної клірингової сесії, передуючих кліринговій сесії, що проводиться, виконується наступна умова:

 • зміна розрахункової ціни, розрахованої в ході наступної клірингової сесії, до розрахункової ціни, розрахованої в ході попередньої клірингової сесії, даного Ф'ючерсного контракту складає менше 50% (п'ятдесяти відсотків) від половини Ставки початкової маржі за даним Ф'ючерсним контрактом.

    4.3. В ході вечірньої клірингової сесії Ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом може бути збільшена Біржею шляхом збільшення Мінімальної ставки початкової маржі за даним Ф'ючерсним контрактом, в наступних випадках:

 1. не більше ніж за 5 (п'ять) торговельних днів до останнього Торговельного дня, в ході якого може бути укладений строковий контракт;

 2. перед святковими днями, коли Торги в Секції строкового ринку не проводяться Біржею протягом 3 (трьох) і більше днів підряд;

 3. перед вихідними (святковими) днями, якщо хоча б в один день, в який Торги в Секції строкового ринку не проводяться, передбачається проведення торгів на ринку базового активу Ф'ючерсного контракту;

 4. за рішенням Біржі.

     4.3.1. Якщо Мінімальна ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом збільшується на певний період часу, то по закінченню вказаного періоду часу Мінімальна ставка початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом зменшується до значення, встановленого перед його збільшенням.

<< предыдущая страница