asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
^

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗМІНУ ВІДОМОСТЕЙ ПО РОЗДІЛУ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВПрошу змінити реєстраційні дані по розділу регістра обліку позицій і грошового регістра:

Код розділу

Найменування розділу

XXYYZZZІнформація про Торговельні рахунки, закріплені за розділом регістра обліку позицій:

Код розділу

Ідентифікатор Клієнта

Номер рахунку зберігача в Депозитарії

Номер рахунку депонента

XXYYZZZ
Учасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__

^ Порядок заповнення:


У повідомленні окрім коду розділу клірингових регістрів вказуються тільки ті відомості, які змінилися в порівнянні з вказаними раніше.


Колонки «Ідентифікатор Клієнта»:

  • у випадку якщо Клієнтом Учасника біржових торгів на строковому ринку є юридична особа - код ЕДРПОУ;

  • у випадку якщо Клієнтом Учасника біржових торгів на строковому ринку є фізична особа - ідентифікаційний номер фізичної особи;

  • у випадку якщо Клієнтом Учасника біржових торгів на строковому ринку є нерезидент (юридична або фізична особа) - вказується код, що складається з символу "#", найменування країни реєстрації клієнта та номер державної реєстрації клієнта (номер паспорта клієнта).

^ “ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ОКРЕМИХ ЗВІТІВ ПО РОЗДІЛУ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВ”Форма F03


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ОКРЕМИХ ЗВІТІВ
ПО РОЗДІЛУ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВПрошу надавати окремі звіти по наступних розділах регістра обліку позицій і грошового регістра:


Код розділу

Дата початку надання окремих клірингових звітів

Код розділу грошового регістра для обліку зобов'язань по оплаті послуг за надання окремих клірингових звітів по розділу клірингових регістрів

XXYYZZZ

Учасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__

^ “ЗАЯВА ПРО ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ОКРЕМИХ ЗВІТІВ ПО РОЗДІЛУ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВ”Форма F04


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА ПРО ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ОКРЕМИХ КЛІРИНГОВИХ ЗВІТІВ ПО РОЗДІЛУ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВ


Прошу припинити надання окремих клірингових звітів по наступних розділах регістра обліку позицій і грошового регістра з вказаної дати:


Код розділу

Дата припинення надання окремих клірингових звітів по розділу клірингових регістрів

XXYYZZZ


Учасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__^ “ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СТРОКОВИМИ КОНТРАКТАМИ”Форма F05


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СТРОКОВИМИ КОНТРАКТАМИ


Прошу змінити облік зобов'язань за Строковими контрактами на розділах регістра обліку позицій:


Зняти з обліку на розділі

Поставити на облік на розділі

Код (позначення) Строкового контракту

Кількість контрактів
(з урахуванням знаку)

XXYYZZZ

XXYYZZZ

Учасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__

^ “ЗАЯВА ПРО ЗАКРИТТЯ ДОДАТКОВИХ РОЗДІЛІВ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВ”Форма F06


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА ПРО ЗАКРИТТЯ ДОДАТКОВИХ РОЗДІЛІВ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВ


Прошу закрити наступні розділи регістра обліку позицій і грошового регістра:


Код розділу

Дата закриття

XXYYZZZ


Учасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__
^ “ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ЗВІТІВ”Форма F07


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ЗВІТІВ


Прошу надати наступні звіти по розділу клірингових регістрів № Ххyyzzz за період з dd.mm.yyyy по dd.mm.yyyy в електронній формі / паперовому вигляді:


  1. найменування звіту / файлу

  2. найменування звіту / файлу

3. найменування звіту / файлу


Зобов'язання по оплаті послуг за надання звітів прошу врахувати на розділі грошового регістра № ХХYYZZZ.


Учасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__

^ “ЗАЯВА НА РЕЄСТРАЦІЮ РАХУНКІВ ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ”Форма G01


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА НА РЕЄСТРАЦІЮ РАХУНКІВ ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ


Прошу зареєструвати наступні рахунки для повернення грошових коштів Учасника біржових торгів на строковому ринку ________________________________________________
(код ЕДРПОУ _______________):


Номер рахунку

Найменування банку одержувача

МФО
Учасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__
^ “ЗАЯВА НА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ”Форма G02


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА НА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ


Прошу повернути грошові кошти, зобов'язання по перерахуванню яких враховуються на розділах грошового регістра:


Код розділу

Сума, в гривнах

XXYYZZZ
Всього:

по наступних реквізитах :

Найменування одержувача
Код ЕДРПОУ
Номер рахунку
Найменування банку одержувача
МФО


Учасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Рахунок з вказаними реквізитами має бути зареєстрований у ПАТ «Українська біржа». Для цього необхідно надати у ПАТ «Українська біржа» Заяву на реєстрацію рахунків для повернення грошових коштів за формою G01.


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__Прошу возвратить свободные денежные средства гарантийного обеспечения
^ “ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ПЕРЕРАХУВАННЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РОЗДІЛАХ ГРОШОВОГО РЕГІСТРА”Форма G03


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ПЕРЕРАХУВАННЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РОЗДІЛАХ ГРОШОВОГО РЕГІСТРА


Прошу змінити облік зобов'язань по перерахуванню грошових коштів на розділах грошового регістра:


Зняти з обліку на розділі

Поставити на облік на розділі

Сума, в гривнах

XXYYZZZ

XXYYZZZ
Всього:


Учасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__
^ “ЗАЯВА НА ПОВЕРНЕННЯ ВНЕСКУ ДО СТРАХОВОГО ФОНДУ”Форма G04


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА НА ПОВЕРНЕННЯ ВНЕСКУ ДО СТРАХОВОГО ФОНДУ


Прошу повернути внесок до Страхового фонду в сумі:


Сума, в гривнах (цифрами)
Сума, в гривнах (прописом)

по наступних реквізитах :

Найменування одержувача
Код ЕДРПОУ
Номер рахунку
Найменування банку одержувача
МФО


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Рахунок з вказаними реквізитами має бути зареєстрований у ПАТ «Українська біржа». Для цього необхідно надати у ПАТ «Українська біржа» Заяву на реєстрацію рахунків для повернення грошових коштів за формою G01.


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__
^ “ЗАЯВА НА ПЕРЕКАЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ДО СТРАХОВОГО ФОНДУ”Форма G05


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА НА ПЕРЕКАЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ДО СТРАХОВОГО ФОНДУ


Прошу змінити облік зобов'язань по перерахуванню грошових коштів на розділі грошового регістра і розділі регістра обліку Внесків до Страхового фонду:


Зняти з обліку на розділі грошового регістра

Поставити на облік на розділі регістра обліку Внесків до Страхового фонду

Сума, в гривнах

XXYYZZZ

9900CXX
Всього:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__
Додаток 2

до Правил торгівлі в Секції строкового ринку
ПАТ «Українська біржа»<< предыдущая страница   следующая страница >>