asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

Додатки до Правил торгівлі в Секції строкового ринку ПАТ «Українська біржа»

Додаток 1

до Правил торгівлі в Секції строкового ринку
ПАТ «Українська біржа»Форма А01


В ПАТ «Українська біржа»


Заява

на отримання статусу Учасника біржових торгів на строковому ринку


Просимо Вас надати у встановленому порядку статус Учасника біржових торгів на строковому ринку


_____________________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи)


Зобов'язуємося дотримуватися вимог Правил торгівлі в Секції строкового ринку Публічного акціонерного товариства «Українська біржа», Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків невиконання зобов’язань за строковими контрактами укладеними на ПАТ «Українська біржа», інших внутрішніх документів ПАТ «Українська біржа», що регламентують функціонування Секції строкового ринку.

Зобов'язуємося оплачувати послуги Біржі в Секції строкового ринку відповідно до договору на проведення операцій на строковому ринку та встановлених Біржею тарифів.


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__

^ “ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ ДОДАТКОВОГО РОЗДІЛУ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВ”Форма F01


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)


^ ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ
ДОДАТКОВОГО РОЗДІЛУ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВПрошу відкрити наступні розділи регістра обліку позицій та грошового регістра:

Код розділу

Ідентифікатор Клієнта

Назва розділу

Надання окремих клірингових звітів по розділу

Код розділу грошового регістра для обліку зобов'язань по оплаті послуг за відкриття розділу та надання клірингових окремих звітів по розділу

XXYYZZZ

Інформація про рахунки, закріплені за розділом регістра обліку позицій:

Код розділу

Ідентифікатор Клієнта

Номер рахунку зберігача в Депозитарії

Номер рахунку депонента

XXYYZZZУчасник біржових торгів на строковому ринку:


Керівник _________________ ______________________________ ___________

(підпис) (П.І.Б.) (дата)

М.П.


Виконавець:

_____________

(ПІБ, телефон)


Заповнюється ПАТ «Українська біржа»:


Документ вх.№ _________ від __.__.__

дата
^ Порядок заповнення:


Колонки «Ідентифікатор Клієнта»:

  • у випадку якщо Клієнтом Учасника біржових торгів на строковому ринку є юридична особа - код ЕДРПОУ;

  • у випадку якщо Клієнтом Учасника біржових торгів на строковому ринку є фізична особа - ідентифікаційний номер фізичної особи;

  • у випадку якщо Клієнтом Учасника біржових торгів на строковому ринку є нерезидент (юридична або фізична особа) - вказується код, що складається з символу "#", найменування країни реєстрації клієнта та номера державної реєстрації клієнта (номер паспорта клієнта).

^ “ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ВІДОМОСТЕЙ ПО РОЗДІЛУ КЛІРИНГОВИХ РЕГІСТРІВ”Форма F02


В ПАТ «Українська біржа»


від _________________________________

(назва Учасника біржових торгів на строковому ринку)

следующая страница >>