asyan.org
добавить свой файл
1

Семінар директорів шкіл:


УРОК-ПОДОРОЖ КРАЇНОЮ «ЕЛЕКТРИКА»

( урок - презентація )
Мета. Узагальнити та систематизувати знання учнів про електричний

струм, закон Ома для ділянки кола, види з'єднання провідників, роботу і потужність струму; розвивати мислення, вміння спостерігати та експериментувати, виховувати вольові риси особистості, розвивати кмітливість, ерудицію, винахідливість.
Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань.
Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, екран;

2 комплекти приладів: гальванічне джерело струму, лампочка кишенькового ліхтарика, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, електричний запобіжник.

^ Методичні поради. До складу журі, крім учителя, входять три учні. Учень-екскурсовод знайомить учнів з маршрутом і характером завдань на кожному пункті маршруту. Решту учнів класу ділиться на 2 туристичні групи.

Туристичні групи, здійснюючи подорож по країні «Електрика», побувають у таких пунктах:

Пункт 1. Місто Ерудитів.

Пункт 2. Місто Кмітливих.

Пункт 3. Острів Скарбів.

Пункт 4. Місто Законів.

Пункт 5. Замок Історії науки та техніки.

Пункт 6. Острів Чаклунів.

Пункт 7. Станція Нерозгаданих таємниць.

Пункт 8. Місто Техніків.

Екскурсовод знайомить туристів з кожним пунктом прибуття і їхніми завданнями у кожному пункті. Журі стежить за правильністю і своєчасність виконань завдань кожною туристичною групою, оцінюючи їхні досягнення у балах, а вчитель оцінює виконання завдань кожним туристом зокрема. При підбиванні підсумків змагань журі враховує емблеми груп, а також кмітливість, ерудицію, винахідливість окремих учнів.

^

Хід уроку


Учитель. Сьогодні ми проведемо незвичайний урок — подорож по країні «Електрика». На вашому шляху будуть міста, замки, острови. Екскурсовод ознайомить вас із цими пунктами маршруту та із завданнями. Переможе та команда, яка не лише дасть правильні відповіді, але й покаже свою кмітливість, ерудицію, винахідливість.
Пункт 1.

У місті Ерудитів на екран проектуються портрети вчених-фізиків без будь-яких підписів.

Завдання для туристів: упізнати вченого за його портретом, вказати на його основні заслуги (2 бали) і вказати століття, у якому жив і творив учений (1 бал).
Пункт 2. У місті Кмітливих на екран проектуються групам картки із «якісними» задачами, на які треба дати ґрунтовну відповідь. Групи виділяють по два туристи на виконання завдань.

Завдання 1. На спеціальному верстаті дріт протягують так, що він стає удвічі довшим із удвічі меншою площею поперечного перерізу. У скільки разів змінюється опір дроту? (Збільшується у 4 рази.)

Завдання 2. Дві однакові лампи, розраховані на 220 В кожна, з'єднані послідовно й увімкнені в мережу з напругою 220 В. Під якою напругою пepебуває кожна лампа? (Під напругою 110В, бо при послідовному з'єднані U=U, + U2,Ui = U2, тобто 220 В = 110 В + ПО В.)

Завдання 3. Залізний і мідний дроти, що мають однакові довжини і площі поперечного перерізу, під'єднано до мережі паралельно. У якому дроті виділяється більша кількість теплоти? Чому? (У мідному, бо а тому

Завдання 4. Чому спіраль електричної плити нагрівається сильніше у тому місці, де вона тонша? (Тому щоа у тоншому місці опірбільший.)

Кожна правильна й обґрунтована відповідь оцінюється у 2 бали.Пункт 3. На пошук скарбів дається 2 хв. Вважається, що скарб знайшла [та група, яка швидше назве всі фізичні величини, що є у розділі «Електричні явища», та одиниці їхнього вимірювання. (/, A; U, В; R, Ом; ρ, Ом . мм2/м; l, м, S, mm2; q, Кл; t, с; А, Дж; Р, Вт.)

За повністю виконане завдання команда одержує 2 бали.


Пункт 4. У місті Законів для кожної команди на екран проектуються картка, на яких великими літерами написано: I=U/R ; Q=I2Rt.

Потрібно назвати закон, формула якого написана на картці, сформулювати його і розказати хто і коли його відкрив.

Повністю виконане завдання оцінюється в 3 бали.


Пункт 5. Туристи, що прибули у замок Істориків науки і техніки, отри­мують завдання з текстами задач історично-технічного змісту. Вони повинні і розв'язати ці задачі на дошці. Для розв'язування кожної задачі виділяється по одному туристові.

Задача 1. 13 вересня 1838 року перший у світі корабель з електричним двигуном конструкції академіка Б. С. Якобі вийшов у плавання по Неві. Потужність двигуна — 180 Вт. Судно пливло 3 години. Яку роботу виконав двигун за цей час? (2 бали)
Задача 2. 1 серпня 1892 року в Києві став курсувати трамвай по лінії Поділ — Хрещатик. Його двигун споживав найбільшу силу струму 20 А при напрузі 500 В. Яка була потужність двигуна? (2 бали)


Пункт 6. Туристи, що прибули у замок теоретиків, отри­мують завдання з текстами задач технічного змісту. Вони повинні і розв'язати ці задачі на дошці. Для розв'язування кожної задачі виділяється по одному туристові.
Задача 3. У коло послідовно ввімкнено три провідники з опорами: R1= 5 Ом, R2 = 6 Ом, R3 =12 Ом. Яку силу струму показує амперметр і яка напруга між точками А і В, якщо покази вольтметра 1,2 В? (З бали)
Задача 4. Амперметр А показує силу струму 2,6А, а вольтметр — напругу 220 В. Опір R1 = 100 Ом. Визначити опір R2 і покази амперметрів А1 і А2 (3 бали)


Пункт 6. На острові Чаклунів обидві групи туристів дістають однакові за­вдання.

Завдання 1. Накреслити схему і скласти електричне коло з джерела струму, лампочки кишенькового ліхтарика, амперметра і вольтметра. (2 бали)

Завдання 2. За показами вимірювальних приладів визначити опір та потужність лампочки. (2 бали)

На виконання завдань групи виділяють по 2 туристи. Група, яка першою і правильно виконала завдання, отримує 4 бали; група-суперниця на 1-2 бали менше, залежно від ступеня та якості виконання завдань.


Пункт 7. На станції Нерозгаданих таємниць туристичні групи розгадують кросворди на фізичну тематику.
По вертикалі: 1. Грецька назва бурштину. 2. Англійський фізик, що стержні джерела струму назвав електродами.

По горизонталі: 3. Тіло, що має властивості притягувати до себе залізні предмети. 3. Частинка, що входить до складу ядра.
Відповідь. 1. Електрон. 2. Фарадей. 3. Магніт. 4. Нейтрон.
По вертикалі:1. Прилад для зміни сили струму. 2. Речовина, що чинить малий опір струмові.

По горизонталі: 3. Фізична величина, одиницю вимірювання якої названо на честь італійського фізика Вольта. 4.фізична величина, що вимірюється ватметром.

Відповідь. 1. Реостат. 2. Провідник. 3. Напруга. 4. Потужність.

За правильно розгаданий кросворд нараховується 4 бали.Пункт 8. У місті Техніків на туристів чекають прилади, що лежать у двох ящиках. Це — амперметр, вольтметр, реостат, гальванічний елемент, запобіжник, ключ.

^ Завдання для техніків: назвати кожний прилад і вказати його призначен­ня, визначити ціну поділки вимірювальних приладів і сказати про спосіб їх­нього включення в електричне коло; назвати вчених, що винайшли гальвані­чний елемент і запобіжник.

(Гальванічний елемент винайшов італійський учений А. Вольта, запобіжник американський винахідник Т. Едісон.)

За кожну правильну відповідь — 1 бал.


Підсумок уроку


Представник журі оголошує остаточний результат подорожі туристичних груп; вчитель відзначає кращих, виставляє оцінки за 12-бальною шкалою і вручає призи.