asyan.org
добавить свой файл
1

ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА


м. Київ 01 лютого 2009 року


Сергієнко Олег Володимирович, названий в подальшому «Сторона-1», з однієї сторони, та Валенко Василь Миколайович, названий в подальшому «Сторона-2», з іншої сторони, а разом названі в подальшому «Сторони», уклали цю Угоду про наступне:


  1. Всі спірні питання, пов’язані з виконанням умов Договору №1 від 01.01.2009 року укладеного між Сторонами, вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації «Фундація правових ініціатив» відповідно до його Регламенту.

  2. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

  3. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

  4. Реквізити Сторін:
Сторона-1

Сторона-2

Сергієнко Олег Володимирович

Валенко Василь Миколайович

паспорт: серія ___ №_________

паспорт: серія ___ №_______

виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 01.01.2009 року

виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 01.01.2009 року

місце проживання: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1, кв. 1

місце проживання: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1, кв. 1

тел.: 8 044 555 55 55

тел.: 8 044 555 55 55______________Сергієнко О.В._______________ Валенко В.М.