asyan.org
добавить свой файл
1

Домашні завдання для учнів 5-А класу


Зарубіжна література


Тема: Г.К.Андерсен. «Снігова Королева»

Підручник: Є.Волощук. Зарубіжна література
Завдання

Як виконати

Як буде перевірятиме та оцінюватися

1.

Прочитати казку (с.74-94)


Визначити інтонацію, темп мовлення для кожного героя.

Виразне читання за ролями; переказ епізодів від імені літературного героя;

літературний диктант на розуміння змісту твору.

2.

І рівень. Виконати завдання №6-8 на с.88-89

Завдання 6. Виписати приклади (не менше трьох протиставлень)

Завдання 7. Перенести малюнок у зошит, позначити в овалах номери подій у послідовності від 1 до 9.

Завдання 8.

Накреслити таблицю в зошиті і заповнити прикладами з тексту.

В робочому зошиті


Завдання №6 – 3бали;

завдання №7 - 1бал;

завдання №8 – 3 балиІІ рівень. Виконати завдання 1-2 на с. 89.

Виконати письмово. Дотримуватися структури твору-роздуму: теза (твердження), аргументи (докази), висновки.

В робочому зошиті.

Завдання №1 – 9балів.

Завдання №2 – 9балів.

ІІІ рівень. Виконати завдання 1-3 на с.89

Виконати письмово.

Завдання №1. Накресли таблицю за зразком. Заповни її.

Назва казки

Г.К.Андерсен «Снігова королева»

Народна казка ( за власним вибором)

Примітки

Спільне


Відмінне

В робочому зошиті. Завдання №1 – 10 балів

Завдання №2. Накресли таблицю за зразком. Заповни її.

Ім’я героя

Позитивні риси

Приклади

Негативні

риси

Приклади


В робочому зошиті. Завдання №2 – 10 балів

Завдання №3. Виписати речення з прикладами гіпербол.


Завдання №3 – 2
Виконати творче завдання (позначка «Прямо») с.90

Написати власну казку за заданим сюжетом, дотримуючись композиційних та художніх особливостей казки ( зачин, розвиток дії, кінцівка; трикратні повтори, постійні епітети тощо). Пам’ятай про особливість казок Андерсена: повчальний висновок.

Завдання – 12 балів.

3.

Прочитати розділ четвертий (с.91-94)

Вивчити за словником літературних термінів поняття «антитеза», «герой (персонаж)».

Усні відповіді, використання під час аналізу творів, написання творів.