asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1

до Опитувального листа №75-2012 Тарифного комітету

ПАТ «БТА БАНК» від 01.10.2012


ТАРИФИ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ

ПАТ «БТА БАНК»


ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ БАНКІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ/КОНТРАГЕНТІВТарифи комісійної винагороди ПАТ «БТА БАНК» по обслуговуванню банків-кореспондентів/контрагентів


^
Найменування послуги

Тарифи

1
Відкриття , закриття рахунків
 • ^
  Відкриття мультивалютного кореспондентського рахунку

350 UAH


 • Відкриття кореспондентського рахунку в додатковому коді валют

180 UAH


 • ^
  Переоформлення документів у зв’язку зі змінами реквізитів кореспондента:

- при зміни місцезнаходження, номеру рахунка та/або організаційно-правової форми

180 UAH


^
- при зміни найменування банку-кореспондента та/або коду країни реєстрації

350 UAH


 • ^
  Закриття кореспондентського рахунку:


- в національній валюті

не тарифікуються- в іноземній валюті

10 USD

2

Розрахункове обслуговування


 • Ведення кореспондентського рахунку:

не тарифікуються • Надання виписок (довідок) і кредитових авізо по рахунку:

- при проведенні операцій по рахунку

не тарифікуються- про залишки коштів на рахунках банку-кореспондента за запитом незалежних аудиторських компаній50 USD • Надання дублікатів виписок (довідок) за клопотанням банків- кореспондентів:

- до 3-х місяців з дати виконання операції

не тарифікуються- понад 3 місяця з дати виконання операції

10 USD- SWIFT повідомлення

5 USD • Листування за запитами банків-кореспондентів:

- за операціями в національній валюті

не тарифікуються- за операціями в іноземних валютах:

- уточнення переказу

20 USD- анулювання переказу

20 USD- розслідування переказу

50 USD • Нарахування відсотків за залишками коштів на кор.рахунках:

- у національній валюті (середній залишок за місяць 500.000,00 грн. та більше)

за окремим договором- в іноземній валюті (середній залишок за місяць 100.000,00 USD та більше)

за окремим договором

3

Перекази


 • Зарахування на рахунок

не тарифікуються • Перекази в національній валюті:

- по Україні

1 UAH • Перекази в іноземній валюті:

- банк -банку як кінцевому бенефіціару в доларах США

5 USD- банк -банку як кінцевому бенефіціару у Євро

5 EUR- за дорученням клієнтів банків-кореспондентів:

- платежі в Євро

15 EUR + комісія банка- кореспондента- платежі в доларах США

15 USD- платежі в рублях РФ

5 USD

4

Операції з готівковою валютою


 • Продаж готівки іншим банкам-кореспондентам
за окремим договоромПРИМІТКИ:

 1. Ці Тарифи встановлюють розмір комісійної винагороди ПАТ «БТА БАНК» за проведення типових операцій за дорученням банків-кореспондентів.

 2. ПАТ «БТА БАНК» не несе відповідальності за наслідки, які можуть виникнути в результаті неправильного розуміння кореспондентами/контрагентами даних Тарифів.

 3. ПАТ «БТА БАНК» залишає за собою право стягувати спеціальну, а також/чи додаткову комісію за виконання операцій, які потребують додаткового об’єму робіт, а також/чи за виконання нестандартних операцій.

 4. Додатково до комісій ПАТ «БТА БАНК» можуть стягуватись комісії третіх банків, які виникають при здійсненні операцій за дорученням банків-кореспондентів, в розмірах, що підтверджені відповідними документами третіх банків.

 5. Комісії стягуються відповідно до інструкції банка-кореспондента про віднесення витрат за переказ (поле 71 клієнтського переказу). Згідно міжнародній банківській практиці при проведенні розрахунків допускаються наступні варіанти комісій:

 • BEN – сума переказу зменшується на комісію ПАТ «БТА БАНК» та банків-посередників (включаючи банк-отримувач);

 • SHA – комісія ПАТ «БТА БАНК» стягується з рахунка банка-кореспондента, банків-посередників – із суми переказу;

 • OUR – комісія ПАТ «БТА БАНК» і банків-посередників стягується з рахунку банка.

 1. ПАТ «БТА БАНК» залишає за собою право вносити зміни та доповнення до даних Тарифів з попереднім повідомленням кореспондентів.

 2. Тарифи стягуються у валюті операції або грошовій одиниці України в еквіваленті за курсом Національного банку України на день здійснення операції.

 3. Тарифи за виконання переказів у валютах I групи класифікатора іноземних валют Національного банку України стягуються у доларах США або у валюті переказу в еквіваленті вказаних сум до доларів США за курсом Національного банку України на день здійснення операції або в грошовій одиниці України в еквіваленті за курсом Національного банку України на день здійснення операції

 4. Тарифи за виконання переказів у валютах II та III групи класифікатора іноземних валют Національно банку України стягуються у валюті переказу або в грошовій одиниці України в еквіваленті до доларів США за курсом Національно банку України на день здійснення операції.

 5. З моменту введення в дію даних Тарифів, минулі Тарифи закінчують свою дію і не можуть бути використані при вирішенні спірних питань.

 6. Належним чином оформлені та передані до ПАТ «БТА БАНК» платіжні доручення банка-кореспондента на перерахування коштів з кореспондентського рахунку виконуються в день їх отримання ПАТ «БТА БАНК» за умови надходження їх:

 • до 16:00 за київським часом – для переказів в гривні;

 • до 16:00 за київським часом – для переказів в доларах США;

 • до 12:00 за київським часом – для переказів в євро;

 • до 12:00 за київським часом – для переказів в російських рублях;

 • до 11:00 за київським часом – для переказів в інших ВКВ;

 • до 11:00 за київським часом – для переказів в інших ОКВ.