asyan.org
добавить свой файл
1Танчик С. Основні напрями розвитку землеробства в Україні [Елетронний ресурс] / С. Танчик // Пропозиція: український журнал зпитань агробізнесу. - Режим доступу:

http://www.propozitsiva.corn/?page=149&itemid=2763&number=90 - Загол. з екрана.
Іванюк М. Вплив екологізації землеробства на формування агрофітоценозу пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / М: Іванюк. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_149/10som.pdf - Загол. з екрана.
Послуги точного землеробства [Електронний ресурс] // TORRES fcs. - Режим доступу: http://torres.net.ua/services_precision_farming.ua.html - Загол. з екрана.

Науковий та технічний прогрес дозволяє сьогодні широко застосовувати в землеробстві сучасні технології під час планування та виконання агротехнологій.
Бур'яни [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://webarticles.org.ua/navkolyshnij-svit/bur39iany.html – Загол. з екрана.

В умовах сучасного інтенсивного землеробства боротьба з бур'янами- один з найважливіших елементів системи землеробства, від якого залежить збільшення врожайності сільськогосподарських культур.
^ Оверченко Б. Кращі попередники для озимої пшениці [Електронний ресурс] / Б. Овчаренко // Пропозиція: український журнал з питань агро бізнесу. - Режим доступу:

http://www.propozitsiya.com/?page=149&іtеrnid=1358&number=45. - Загол. з екрана.

В умовах недостатнього фінансування АПК і катастрофічного зменшення внесення добрив найбільш доступним резервом збільшення врожайності й поліпшення якості зерна озимої пшениці є впровадження високопродуктивних районованих сортів, підбір кращих попередників, висівання в оптимальні строки, що без додаткових капіталовкладень підвищить на 20-30% продуктивність культури.
^ Прибирання зернових як дзеркало культури землеробства

[Електронний ресурс] // UkrArticles: тематичний архів статей. - Режим доступу: http://ukrarticles.pp.ua/prom/20832-uborka-zernovyx-kak-zerkalo-kultury-zemtedeliya.html - Загол. з екрана.

Сучасні зернозбиральні комбайни мафть у своєму розпорядженні значний технічний потенціал. Дуже важливо знати цей потенціал і максимально його використовувати за рахунок створення оптимальних умов роботи комбайнів. Продуктивність на збиранні є дзеркалом всієї внутрішньогосподарської культури землеробства та організації праці.
Ґудзь В. П. Системи землеробства [Електронний ресурс] / В. П. Ґудзь // Бібліотека українських підручників. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19710518/geografiya/sistemi_zemlerobstva, - Загол. з екрана.
Пакшин М.Ю., Скубко О.В., Білан І.І. Застосування даних ДЗЗ в сільському господарстві [Електронний ресурс] / М.Ю. Пакшин, О.В. Скубко, І.І. Білан // Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля. - Режим доступу: http://dzz.gov.ua/CPOSI/style/page_2/templer_page2_ua.php?id=26&table=info. - Загол. з екрана.

Нераціональне використання земельних ресурсів і низька культура землеробства призводить до виснаження і деградації ґрунтів, зменшення в них вмісту гумусу та поживних речовин. Недостатніми є якість трудових' ресурсів та стан науково-дорадчого супроводження зерновиробництва. Ефективність та прогнозованість державного регулювання ринку зерна є об'єктивною передумовою зростання зернового сектору України. А це, в свою чергу, вимагає вдосконалення методів отримання інформації про стан та умови розвитку рослинності. Одним з таких методів є отримання даних за допомогою ДЗЗ.

^ Одарченко В. Чи виживуть на Поліссі європейські сади? [Електронний ресурс] / В.Одарченко // Радіо свобода. - 2011. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24271767.html. - Загол. з екрана.

Ідея проекту Єврокомісії полягала в оздоровленні землі, отриманні чистих продуктів, забезпеченні селян роботою, стимулюванні їх до інтенсивного використання своїх паїв і розвитку в районі переробної галузі. Десяткам володимирчан безкоштовно роздали понад 26 тисяч яблунь, десятки тисяч кущів смородини, аґрусу и порічок, відбірний посадковий матеріал полуниць...
^ Кирилюк О. Мистецтво успішного землеробства [Електронний ресурс] / О.Кирилюк // Агросектор: журнал сучасного сільського господарства,- 2007. - №9. - Режим доступу: http://journal.agrosector.com.ua/archive/22/391. - Загол. з екрана.

Разом із тим, як стрімко зростає популярність технологій безполицевого обробітку ґрунту, зростає кількість питань, що виникають у тих, хто вирішив відмовитися від традиційних прийомів господарювання. Про деякі тонкощі, впровадження технології нульового обробітку гґрунтурозповідає Олег Кирилюк, генеральний директор ТОВ «Агрофірма Корнацьких».