asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

Словник термінів і понять – 2009 / Методична служба – школі / Укл. В. Уруський / www.ippo.edu.te.ua


Абстрактне (понятійне) мислення – один із різновидів людського мислення. Його суть полягає у виробленні понять, суджень, умовиводів і здатності оперувати ними (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16.

Абстрактне (понятійне) мислення – один із різновидів людського мислення. Його суть полягає у виробленні понять, суджень, умовиводів і здатності оперувати ними (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16.

Авторитарний стиль спілкування – стиль, що базується на беззаперечному підкоренні владі; коли в спілкуванні переважають командно-наказові форми впливу (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16.

Авторитарний стиль спілкування – стиль, що базується на беззаперечному підкоренні владі; коли в спілкуванні переважають командно-наказові форми впливу (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16.

Авторитет – загальновизнаний вплив окремої людини чи колективу в різних сферах суспільного життя, який справляють завдяки знанням, досвіду, заслугам (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16.

Авторитет – загальновизнаний вплив окремої людини чи колективу в різних сферах суспільного життя, який справляють завдяки знанням, досвіду, заслугам (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16.

Авторська школа – експериментальний навчально-виховний заклад, у якому реалізується новітня технологія навчально-педагогічного процесу, оригінальна дидактична, виховна чи методична система, створена творчою групою або одним учителем (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Авторська школа – експериментальний навчально-виховний заклад, у якому реалізується новітня технологія навчально-педагогічного процесу, оригінальна дидактична, виховна чи методична система, створена творчою групою або одним учителем (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Адаптація до навчання – процес активного і свідомого пристосування учня до нових для нього педагогічних умов, до вимог нового середовища, до вичтелів, учнів, класу за допомогою різноманітних способів і засобів (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Адаптація до навчання – процес активного і свідомого пристосування учня до нових для нього педагогічних умов, до вимог нового середовища, до вичтелів, учнів, класу за допомогою різноманітних способів і засобів (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Адекватність – відповідність людських відчуттів, уявлень, думок до пізнавального об’єкта (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Адекватність – відповідність людських відчуттів, уявлень, думок до пізнавального об’єкта (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Адміністрація школи – керівний орган школи; директор школи та його заступники, які керують школою (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Адміністрація школи – керівний орган школи; директор школи та його заступники, які керують школою (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Академічна година – визначений час для уроку в школі або для лекції у вищому навчальному закладі (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Академічна година – визначений час для уроку в школі або для лекції у вищому навчальному закладі (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Актдокумент, складений кількома особами, що підтверджує встановлені факти і дії. Акти оформляють за результатами ревізій, під час прийому-передачі справ, прийомі навчального закладу до роботи в новому навчальному році, прийому обладнання, меблів, підручників тощо (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Актдокумент, складений кількома особами, що підтверджує встановлені факти і дії. Акти оформляють за результатами ревізій, під час прийому-передачі справ, прийомі навчального закладу до роботи в новому навчальному році, прийому обладнання, меблів, підручників тощо (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Активізація – збудження психічних процесів 9відчуття, сприйняття, уяви, мислення тощо) людини за допомогою певних методичних прийомів з метою пізнання об’єктів реальності (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Активізація – збудження психічних процесів 9відчуття, сприйняття, уяви, мислення тощо) людини за допомогою певних методичних прийомів з метою пізнання об’єктів реальності (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Активізація навчально-пізнавальної діяльності – приведення в активний діяльний стан розумових, моральних і фізичних сил учнів за допомогою спеціальних методичних прийомів для досягнення конкретної мети (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Активізація навчально-пізнавальної діяльності – приведення в активний діяльний стан розумових, моральних і фізичних сил учнів за допомогою спеціальних методичних прийомів для досягнення конкретної мети (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Активність особистості – здатність особистості до свідомої, трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення нею навколишнього середовища і самої себе. Активність тісно пов’язана з ініціативою, діловитістю, психологічним настроєм на діяльність (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Активність особистості – здатність особистості до свідомої, трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення нею навколишнього середовища і самої себе. Активність тісно пов’язана з ініціативою, діловитістю, психологічним настроєм на діяльність (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Актуалізація – відтворення в пам’яті системи провідних знань (понять, положень, правил, фактів, уявлень, тощо), життєвого досвіду, а також засвоєних раніше способів учіння (умінь, навичок, логічних операцій, прийомів), які виступають інструментом для здобування та обробки нової інформації (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Актуалізація – відтворення в пам’яті системи провідних знань (понять, положень, правил, фактів, уявлень, тощо), життєвого досвіду, а також засвоєних раніше способів учіння (умінь, навичок, логічних операцій, прийомів), які виступають інструментом для здобування та обробки нової інформації (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Алгоритм – система операцій, виконуваних у чіткому порядку, послідовність їх виконання призводить до вирішення поставленого завдання; система правил для ефективного розв’язання завдань; це скінчена послідовність вказівок, формальне виконання яких дає змогу за обмежений час вирішити завдання; певна інструкція для виконавця, яка може бути задана різними способами – словами, формулами, послідовністю обчислювальних операцій або логічних дій (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Алгоритм – система операцій, виконуваних у чіткому порядку, послідовність їх виконання призводить до вирішення поставленого завдання; система правил для ефективного розв’язання завдань; це скінчена послідовність вказівок, формальне виконання яких дає змогу за обмежений час вирішити завдання; певна інструкція для виконавця, яка може бути задана різними способами – словами, формулами, послідовністю обчислювальних операцій або логічних дій (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Альтернатива – необхідність вибору однієї з двох можливостей, що виключають одна одну (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Альтернатива – необхідність вибору однієї з двох можливостей, що виключають одна одну (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Альтернативний тест – питання має декілька варіантів відповідей (4-5), серед яких лише один правильний (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Альтернативний тест – питання має декілька варіантів відповідей (4-5), серед яких лише один правильний (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Амбіція – надмірне захоплення своїм „Я”, самозакоханість, чванливість, пихатість. Люди з цими рисами складні у спілкуванні, колектив їх не сприймає, вони виявляються в ньому ізолятами (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Амбіція – надмірне захоплення своїм „Я”, самозакоханість, чванливість, пихатість. Люди з цими рисами складні у спілкуванні, колектив їх не сприймає, вони виявляються в ньому ізолятами (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Аналіз виховної спрямованості уроку – оцінка та виявлення шляхів найефективнішого використання навчального матеріалу для виховання рис особистості учнів (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Аналіз виховної спрямованості уроку – оцінка та виявлення шляхів найефективнішого використання навчального матеріалу для виховання рис особистості учнів (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Аналіз уроку – розчленування його на окремі частини для отримання узагальнених висновків про реалізацію конкретної мети, спираючись на наукові дослідження й вимоги програми. Види аналізу уроку: стислий оцінний, системний, повний структурний (поетапний), структурно-часовий, аналіз виховної спрямованості уроку, комбінований, дидактичний, психологічний, комплексний, психолого-педагогічний, аспектний (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Аналіз уроку – розчленування його на окремі частини для отримання узагальнених висновків про реалізацію конкретної мети, спираючись на наукові дослідження й вимоги програми. Види аналізу уроку: стислий оцінний, системний, повний структурний (поетапний), структурно-часовий, аналіз виховної спрямованості уроку, комбінований, дидактичний, психологічний, комплексний, психолого-педагогічний, аспектний (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Аналітичний тест – передбачає перелік ознак певного об’єкта, явища та їх визначення, але сформульованих у зворотному порядку (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Аналітичний тест – передбачає перелік ознак певного об’єкта, явища та їх визначення, але сформульованих у зворотному порядку (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Аналогія – однаковість, схожість способів, алгоритмів дій для розв’язання пізнавальних і практичних завдань; це умовивід, що передбачає виявлення властивостей одного об’єкта на основі його схожості з іншим (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Аналогія – однаковість, схожість способів, алгоритмів дій для розв’язання пізнавальних і практичних завдань; це умовивід, що передбачає виявлення властивостей одного об’єкта на основі його схожості з іншим (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Анкета – перелік запитань для певного контингенту осіб, відповіді на які є вихідним матеріалом для узагальнень (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Анкета – перелік запитань для певного контингенту осіб, відповіді на які є вихідним матеріалом для узагальнень (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Анкетування – процес збирання первинної інформації для різноманітних досліджень з використанням анкети (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Анкетування – процес збирання первинної інформації для різноманітних досліджень з використанням анкети (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Анотаціястисла характеристика книжки, статті, рукопису, їхнього змісту, спрямованості, призначення, значущості тощо (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Анотаціястисла характеристика книжки, статті, рукопису, їхнього змісту, спрямованості, призначення, значущості тощо (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Апатія – психічний стан людини, в якому виявляється індиферентність, байдужість, відсутність інтересу до навколишніх явищ і подій (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Апатія – психічний стан людини, в якому виявляється індиферентність, байдужість, відсутність інтересу до навколишніх явищ і подій (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Апеляційна комісія – комісія, створена для вирішення спірних питань, що виникають під час річного та підсумкового оцінювання в загальноосвітніх навчальних закладах та у відповідних органах управління освітою (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

^ Апеляційна комісія – комісія, створена для вирішення спірних питань, що виникають під час річного та підсумкового оцінювання в загальноосвітніх навчальних закладах та у відповідних органах управління освітою (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Апробація схвалення, затвердження, яке базується на перевірці, випробування (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Апробація схвалення, затвердження, яке базується на перевірці, випробування (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Апробація тесту – попереднє тестування стратифікованої вибірки тестованих для вивчення відповідності тесту його цілям та апріорним характеристикам; необхідний етап для створення тесту перед його широким застосуванням (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Апробація тесту – попереднє тестування стратифікованої вибірки тестованих для вивчення відповідності тесту його цілям та апріорним характеристикам; необхідний етап для створення тесту перед його широким застосуванням (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Аргумент – підстава, доказ, наведені для обґрунтування, підтвердження чогось; це положення. Істинність якого перевірена практикою і яке є підставою для іншого положення (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Аргумент – підстава, доказ, наведені для обґрунтування, підтвердження чогось; це положення. Істинність якого перевірена практикою і яке є підставою для іншого положення (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Аргументація – наведення вагомих доказів, аргументів (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Аргументація – наведення вагомих доказів, аргументів (Браганець Т., Кравець В. Словник завуча // Завуч. Наша вкладка. – – 2006. – №5. – С.1-16).

Асоціація в тестовому завданні – словесна підказка у змісті завдання, що дозволяє тестованому вгадати правильну відповідь; вона свідчить про некоректність завдання (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Асоціація в тестовому завданні – словесна підказка у змісті завдання, що дозволяє тестованому вгадати правильну відповідь; вона свідчить про некоректність завдання (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Бал категорії відповідності на тестове завдання – бал, що відповідає визначеній категорії відповіді на політ омічне завдання залежно від її повноти (наприклад, категорія відповіді на рівні впізнання – 1 бал, на рівні репродукції – 2 бали, на рівні оперативного застосування – 3 бали тощо) (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Бал категорії відповідності на тестове завдання – бал, що відповідає визначеній категорії відповіді на політ омічне завдання залежно від її повноти (наприклад, категорія відповіді на рівні впізнання – 1 бал, на рівні репродукції – 2 бали, на рівні оперативного застосування – 3 бали тощо) (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Банк завдань – підбір і складання аналогічних завдань за певним курсом (чи великим розділом курсу), за окремими темами та підтемами. Із матеріалів цього банку можна укладати еквівалентні за складністю тест-білети (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Банк завдань – підбір і складання аналогічних завдань за певним курсом (чи великим розділом курсу), за окремими темами та підтемами. Із матеріалів цього банку можна укладати еквівалентні за складністю тест-білети (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Банк тестових матеріалів – сукупність систематизованих тестових завдань і тестів, розроблених різними авторами, для будь-якої мети, що пройшли апробацію та мають відомі характеристики (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Банк тестових матеріалів – сукупність систематизованих тестових завдань і тестів, розроблених різними авторами, для будь-якої мети, що пройшли апробацію та мають відомі характеристики (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Бланк відповіді – стандартний бланк для запису відповідей на запропоновані в тесті завдання: той, кого тестують, відзначає чи записує відповіді або їх номери у визначеній позиції бланка (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

^ Бланк відповіді – стандартний бланк для запису відповідей на запропоновані в тесті завдання: той, кого тестують, відзначає чи записує відповіді або їх номери у визначеній позиції бланка (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Валідизація – окремі операції з підвищення валідності або їх сукупність (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Валідизація – окремі операції з підвищення валідності або їх сукупність (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Валідизація – процедура покращення валідності тесту за результатами оцінки критеріальної валідності (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Валідизація – процедура покращення валідності тесту за результатами оцінки критеріальної валідності (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Валідність – один із основних критеріїв якості тесту. Чим валідніший тест, тим повніше він містить ту якість, для вимірювання якої його було створено (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).

Валідність – один із основних критеріїв якості тесту. Чим валідніший тест, тим повніше він містить ту якість, для вимірювання якої його було створено (В. Волканова. Тезаурус (глосарій) тестування. Порадник методиста // Директор школи. – 2008. – №11. – С.26-34).следующая страница >>