asyan.org
добавить свой файл
1


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

LХVІ сесії

VІ скликання

від 29 травня 2014 року № 142-VІ

Про внесення змін до рішення LХ сесії


VІ скликання міської ради від 31.01.2014р. № 02 – VІ

«Про міський бюджет на 2014 рік» (зі змінами)Заслухавши висновки і пропозиції спільного засідання депутатських комісій міської ради з питань бюджету, у зв’язку із підвищенням тарифів на послуги газопостачання, з метою своєчасного та в повному обсязі розрахунків за спожитий природний газ, відповідно до Програми використання коштів бюджету розвитку Балаклійської міської ради на 2014 рік, Програми покращання екологічного стану міста Балаклія на 2014 рік, на підставі висновку фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації від 06.02.2014р. №04-16/95 про обсяги вільних залишків коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2014р., керуючись вимогами ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п.7 ст.71, п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення LХ сесії VІ скликання від 31.01.2014 року № 02-VІ «Про міський бюджет на 2014 рік» (зі змінами):
1.1. До загального фонду бюджету

1.1.1. Збільшити бюджетні призначення за рахунок вільного залишку загального фонду, утвореному станом на 01.01.2014р., на суму 6,935 тис. грн. за кодом бюджетної класифікації видатків

КТКВКМБ 070101 Дошкільні заклади освіти,

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» (+0,722 тис. грн.)

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (+2,710 тис.грн)

КТКВКМБ 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ,

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» (+3,503 тис. грн.) (Додаток №1)
1.2. До спеціального фонду бюджету

1.2.1. Розподілити кошти фонду нерозподілених видатків в сумі 3 262,245 тис. грн. за наступними кодами бюджетної класифікації:

КТКВКМБ 070101 Дошкільні заклади освіти,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 487,488 тис. грн.,

^ КТКВКМБ 150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування,

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» - 442,0 тис. грн.,

^ КТКВКМБ 100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади,

КЕКВ 3131  «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» - 1660,327 тис. грн,

^ КТКВКМБ 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 255,023 тис. грн.

КТКВКМБ 170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 390,0 тис. грн.

^ КТКВКМБ 240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів,

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 27,407 тис. грн. (Додаток №2)
1.1.2. Збільшити бюджетні призначення за рахунок вільного залишку спеціального фонду, утвореному станом на 01.01.2014р., в сумі 1705,570 тис. грн. за кодом бюджетної класифікації видатків:

- за рахунок єдиного податку 1611,977 тис. грн. по

^ КТКВКМБ 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ на суму 1611,977 тис. грн. в т.ч.,

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»-198,0тис.грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 414,977 тис. грн.,

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 999,0 тис. грн.

- за рахунок коштів екологічного податку 93,593 тис. грн. по

КТКВКМБ 240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів,

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 93,593 тис. грн. (Додаток №3)
2. Затвердити Перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. (Додаток №7)
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії Онопрієнко О.В.).

Балаклійський міський голова О.М.Літвінов