asyan.org
добавить свой файл
1

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ


31.03.2006 N 222


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 травня 2006 р.

за N 593/12467


Щодо втрати чинності рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 11.02.2003 N 62 "Щодо упорядкування

депозитарної діяльності"


Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне

регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Закону

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності" ( 1160-15 ) та на виконання доручення

Кабінету Міністрів України від 07.03.2006 N 6523/1/1-06 Державна

комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:


1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.02.2003 N 62

( z0168-03 ) "Щодо упорядкування депозитарної діяльності",

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.02.2003 за

N 168/7489.


2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку М.Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції

України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.


3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства

України.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку В.Петренка.


Голова Комісії А.Балюк