asyan.org
добавить свой файл
1


УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

« 7 » сесії селищної ради (шостого скликання)
РІШЕННЯ
30 березня 2011 № 55

Про затвердження проекту регуляторного акту «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради»

Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", „Про архітектурну діяльність", „Про регулювання містобудівної діяльності", „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», „Про інвестиційну діяльність", в зв’язку з припиненням дії з 12.03.2011 року Закону України «Про планування і забудову територій» та постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N40 «Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів», за погодженням з постійними комісіями селищної ради, Зарічненська селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект регуляторного акту «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради» та оприлюднити його в засобах масової інформації в наступній редакції:

«1.Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради згідно додатку 1 до даного рішення. 2.Затвердити проект договору на пайову участь у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради згідно додатку 2 до даного рішення.»

2. Рішення сесії селищної ради від 23.11.2009року № 918 «Про затвердження проекту регуляторного акту «Про затвердження Порядку про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Зарічненської селищної ради, проекту договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Зарічненської селищної ради та про утворення Цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Зарічненської селищної ради і затвердження положення про нього» визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів та розвитку народного господарства.
Селищний голова С. Г. Костюкович

Додаток 1

до рішення сесії № 55 від 30.03.2011 року
Порядок

пайової участь у розвитку інфраструктури населеного пункту

1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлює сесія Зарічненської селищної ради відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності.»

2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених пунктом четвертим цього Порядку.

3. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до бюджету Зарічненської селищної ради коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

4. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об'єктів, передбачених^  Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.

5. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з Зарічненською селищною радою (відповідно до встановленого виконкомом Зарічненської селищної ради розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

6. Встановлений виконкомом Зарічненської селищної ради для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

1) 3 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;

2) 1відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.

7. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цим Порядком, а також крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.

9. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

10. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.


Селищний голова С. Г. Костюкович


Додаток 2

до рішення сесії №55 від 30.03.2011 року


^ ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про участь у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради
смт. Зарічне «_____»____________20 р.
Зарічненська селищна рада в особі _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 року з однієї сторони, та

_____________________________________________________________________________

в особі_______________________________________________________________________

який діє на підставі ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(далі Замовник), разом пойменовані – Сторони уклали цей договір про наступне
1. Предмет договору
1.1. Відповідно до цього Договору, Замовник зобов'язується здійснити пайову участь
у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради та перерахувати на рахунок Зарічненської селищної ради (далі-Фонд), а саме на рахунок селищного бюджету по КБК 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади», відкритий в УДКУ смт. Зарічне ГУДКУ у Рівненській області № ___________________, МФО_______________, отримувач коштів селищний бюджет смт. Зарічне, грошові кошти на пайову участь у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради у розмірі __________ (________________________) грн., що дорівнює _______(______________) відсотків від вартості будівництва, яка визначена проектною документацією об'єкту містобудування (у випадку відсутності проектно-кошторисної документації вартість будівництва визначається згідно оцінки БТІ об’єкту містобудування) на який наданий дозвіл на будівництво згідно рішення від «______»_______________ №_______ .

1.2. У разі якщо до проектної документації на будівництво об'єкту містобудування,
вказаної у п.1 розділу І цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення
кошторисної вартості будівництва об'єкту містобудування, Замовник зобов'язаний
сплатити (доплатити) кошти на пайову участь у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради, виходячи із збільшеної вартості будівництва об'єкту містобудування понад розмір грошових коштів, зазначених у п.1 розділу І цього Договору. Розмір коштів, які Замовник повинен доплатити відповідно до цього пункту розраховується у відсотках, зазначених у п.1.1. розділу 1 цього Договору із розрахунку збільшеної кошторисної вартості будівництва об'єкту містобудування. У разі якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення кошторисної вартості будівництва об'єкту містобудування після сплати замовником коштів відповідно до п. 1.1. цього Порядку, надлишково сплачені замовником кошти, йому не повертаються.
2. Зобов'язання
2.1. 3амовник зобов'язується:

2.2. Надавати Зарічненській селищній раді для ознайомлення проектну документацію, про яку йде мова у розділі І цього Договору;

  1. Надати довідку за підписами генерального проектувальника (проектувальника) та Замовника, скріпленими печатками вказаних осіб про кошторисну вартість будівництва об'єкту містобудування, відповідно до проектної документації (у випадку відсутності проектно-кошторисної документації на об’єкт містобудування надати документ про оцінку майна здійсненого КП Рівненське ОБТІ завіреного належним чином), про яку йде мова у п.1.1. розділу 1 цього Договору, яка (довідка) зберігається у подальшому в матеріалах сесії і, яка (кошторисна вартість) існує на момент укладення цього Договору;

  2. Надати Виконкому довідку за підписами генерального проектувальника (проектувальника) та Замовника, скріпленими печатками вказаних осіб про кошторисну вартість будівництва об'єкту містобудування, відповідно до проектної документації, випадку відсутності проектно-кошторисної документації на об’єкт містобудування надати документ про оцінку майна здійсненого КП Рівненське ОБТІ завіреного належним чином) про яку йде мова у п 1.2. розділу 1 цього Договору, яка (довідка) зберігається у подальшому в матеріалах сесії, яка (кошторисна вартість) існує на момент призначення державної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту;

2.5. Перерахувати кошти, зазначені у п.1.1. розділу 1 цього Договору з призначенням
платежу: «на пайову участь у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради» - до моменту оформлення права власності на об’єкт містобудування;

2.6. Перерахувати кошти, зазначені у п. 1.2. розділу 1 цього Договору з призначенням
платежу; «на пайову участь у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради" - протягом десяти робочих днів з моменту внесення відповідних змін до кошторисної вартості будівництва об'єкту містобудування, але не пізніш оформлення права власності на об’єкт містобудування;

2.7. Надати Зарічненській селищній раді належно оформлену копію акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту, який підписаний усіма членами вказаної комісії до дати затвердження вказаного акту в установленому законодавством порядку.

2.8. За цим Договором з моменту зарахування на рахунок селищної ради, передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у розвитку інфраструктури Зарічненської селищної ради, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами Зарічненській селищній раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають власністю територіальної громади Зарічненської селищної ради.

2.9. Зарічненська селищна рада зобов'язана на вимогу Замовника надавати йому довідки про виконання умов цього Договору.

3. Права

3.1. Зарічненська селищна рада має право вимагати від Замовника надання документів, зазначених у розділі 2 цього Договору.

3.2. Замовник має право вимагати від Зарічненської селищної ради надання йому довідок, зазначених у п 2.9. розділу 2 цього Договору.
4. Особливі у мови.

4.1. Об'єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів сплачених за цим договором,є власністю територіальної громади Зарічненської селищної ради.
^ 5. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання цього Договору несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.
6. Інші у мови

  1. Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

  2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

  3. Цей Договір укладено у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

  4. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором.^ 7. Адреси та реквізити Сторін

Зарічненська селищна рада: Замовник:

34000, вул. Фестивальна, 22 ___________________________________

смт. Зарічне Рівненська область ___________________________________

___________________________ ___________________________________

___________________________ ___________________________________

___________________________ ___________________________________

___________________________ ____________________________________

___________________________ ____________________________________
Посада, ПІБ, підпис: Посада (для суб’єктів господарювання

юридичних осіб), ПІБ,підпис:

___________________________ ___________________________________

МП МП (для суб’єктів господарювання)