asyan.org
добавить свой файл
1Навчальний курс

«Європейський вимір України»
Проект курсу з європейської інтеграції

для керівників ЗНЗ у системі

післядипломної педагогічної освіти


Автори проекту:

Калініна Л. М., кандидат педагогічних наук, завідуюча лабораторії

управління освітніми закладами Інституту педагогіки АПН України,

старший науковий співробітник галузевого управління освітою;
Капустеринська Т. Д., магістр управління проектами,

старший викладач кафедри педагогіки і психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

науковий кореспондент Інституту педагогіки АПН України
Пропонуємо вашій увазі навчальний курс «Європейський вимір України», адресований керівникам загальноосвітніх навчальних закладів України, які займаються європейською освітою заради безпеки держави. Навчальний курс допоможе ефективно впровадити європейську тематику до української школи з метою підготовки дітей до свідомого. Активного життя в Європі, яка об’єднується.

^ ОБҐРУНТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ: інформування освітян з метою підготовки до свідомого, відповідального прийняття рішення щодо вступу до Євросоюзу та активного життя в об’єднаної Європі
^ ЦІЛІ ПРОЕКТУ:

 • надати об’єктивно корисну інформацію про Євросоюз;

 • ввести європейську тематику до курсів шкіл;

 • формування навиків роботи дорослих з використанням інтерактивних методів роботи.


^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ (20 ГОДИН)

Модулі

Години

Модуль 1. Організаційний

2

Модуль 2. Україна на шляху до ЄС

4

Модуль 3. Міжкультурна європейська освіта

6

Модуль 4. Права людини та європейський захист прав людини


4

Модуль 5. Відносини НАТО-ЄС – гарантований захист інтеграції


2

Модуль 6. Евалюація курсу

2


М^ ОДУЛЬ «ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ»

МЕТА МОДУЛЯ:

 • ознайомлення слухачів з програмою та метою проекту “Європейський вимір України” ;

 • знайомство учасників навчання та створення атмосфери співробітництва;

 • напрацювання правил роботи групи.


^ СТРУКТУРА МОДУЛЯ:


п/п

Етап модуля

Види роботи

Орієнтовна тривалість


1.

Презентація програми


Презентація в PowerPoint

20 хвилин

2.

Знайомство


Візитівка”


30 хвилин

3.

Правила


Бесіда

20 хвилин

4.

Очікування


Мозковий штурм”

20 хвилин

5.

Інтеграція групи


Моє послання у світ”


30 хвилинТРИВАЛІСТЬ МОДУЛЯ: 2 год.

^ ОСНАЩЕННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МОДУЛЯ


 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ (20 ХВ.)
Хід вправи

Учасники групи сідають за столи. Тренер презентує програму навчального курсу «Український вимір України» за допомогою програми PowerPoint.
До уваги тренера !!! 1. ^ ЗНАЙОМСТВО. «ВІЗИТІВКА» (30 ХВ.)
Матеріали: папір, клей, олівці, фломастери, ножиці. Особливі вимоги до приміщення – достатність простору для виготовлення візитівок.
^ Хід вправи

Учасники розташовані на стільцях по колу, мають вільний доступ до канцелярського приладдя. Тренер пропонує кожному зробити графічне зображення візитівки для свого сусіда та представити його всій групі. 1. П^ РАВИЛА. БЕСІДА (20 ХВ.)


Хід вправи

Тренер говорить, що для ефективної роботи групи необхідним є – прийняття правил роботи групи. Учасникам пропонуються правила роботи з метою обговорення кожного пункту та доповнення.
^ До уваги тренера !!!


Можна запропонувати наступні правила


Правило


Тлумачення

Цінування

часуЗа будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу.

Всім учасникам потрібно бути уважними, не

відволікатися від теми обговорення, прагнути

дотримуватися регламенту, говорити згідно з темою та

без відволікань, висловлювати свою думку коротко й чітко.

Ввічливість

Сприяє створенню позитивної атмосфери взаємної поваги, також сприяє збереженню часу. Учасники, поважаючи себе та інших, мають говорити по черзі, не перебивати один одного, пам'ятаючи, що думка кожного цінна і необхідна

для поповнення спільної скарбнички групового досвіду.


Позитивність

Учасникам завжди краще висловлювати позитивні ідеї, здійснювати позитивні дії, ніж ініціювати негативні прояви - це непродуктивно, заважає досягненню мети тренінгу.

^ Говорити від

свого імені

Вислови на зразок "Всі так думають" не несуть конкретної інформації, найчастіше не відповідають дійсності, як правило, потребують багато часу для підтвердження чи спростування. Тому їх застосування на тренінгу вважається помилкою. Слід користуватися "Я- висловлюваннями" ("Я вважаю", "Я так думаю", "На мій погляд" тощо). Якщо потрібно навести не власну думку чи інформацію, потрібно послатися на конкретне джерело (людину, документ, книгу, статтю тощо).


^ Правило додавання

Нові вислови, думки додаються до тих, що були оприлюднені раніше, але не заперечують, не спростовують, не нівелюють їх. На одне запитання може бути багато різних відповідей, і кожний має право на власну думку та її висловлювання. Виняток становлять лише такі, які не стосуються теми тренінгу або принижують людську гідність (дискримінують когось за ознаками статі, національності, релігійних переконань, зовнішності, віку тощо).


Правило

добровільної

активності

Якщо для виконання якогось завдання тренеру потрібна особлива участь когось із учасників, присутні мають право пропонувати лише свою кандидатуру. Визначення міри власної активності в тренінгу.


^ Конфіден­ -ційність


Всі учасники зобов'язуються у власних інтересах залишати в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистого характеру, яка може бути оприлюднена учасниками про себе в ході тренінгу.

Правило

"СТОП"

Дає можливість будь-якому учаснику не виконати якусь тренінгову дію ("пропустити хід") без додаткових пояснень причин цього.

Правило

підведеної

руки

Сигнал про наявність повідомлення учасник подає лише мовчки, підводячи руку вгору.

Зворотній

зв'язок

Зворотний зв'язок - це висловлювання учасників щодо своїх міркувань стосовно сенсу та способів вирішення завдань, власного стилю навчальної діяльності, пошуку ефективних шляхів вирішення проблем тощо. Такі висловлювання дають можливість учасникам пізнавати унікальний досвід інших людей, бачити себе їхніми очима. Тренер має

стежити, щоб висловлювання були описовими, а не оцінювальними; конструктивними, мали позитивну спрямованість, не містили негативних вказівок тощо. За необхідності тренер повинен "вирівнювати ситуації", коригуючи висловлювання учасників, змінюючи акценти, наголошуючи на позитиві й конструктивні. Зворотний зв'язок здійснюється безпосередньо по ходу обговорення теми, виконання вправи чи завдання. 1. О^ ЧІКУВАННЯ. ВПРАВА «МОЗКОВИЙ ШТУРМ» (20 ХВ.)


Хід вправи

Тренер об’єднує учасників у три підгрупи. Попередньо уточнюється поставлене завдання. Генерування ідей розпочинається за командою у всіх підгрупах. Ідеї записуються на великому аркуші паперу. Потім послідовно проводиться презентація своїх ідей кожної підгрупи. Результати напрацювань підгруп вивішуються на видному місці.


 1. І^ НТЕГРАЦІЯ ГРУПИ. ВПРАВА «МОЄ ПОСЛАННЯ У СВІТ» (30 ХВ.)


Матеріали: приладдя для письма та малювання. Особливі вимоги до приміщення - столи, стільці.
Хід вправи

Учасники сидять по колу; тренер повідомляє інструкцію:

 1. Сформулюйте та запишіть коротке повідомлення, гасло, з яким ви хотіли б звернутися до людей (ваше послання в світ).

 2. Визначте, хто з відомих персонажів (літературних, кінематографічних, казкових, політичних, спортивних, мистецьких тощо) най більшою мірою відповідає вашим вимогам для оприлюднення цього послання перед усім світом.

 3. Складіть п'ятихвилинне повідомлення від імені цього персонажу, щоб якомога повніше відобразити в ньому суть вашого послання у світ.

 4. Продемонструйте по черзі свої послання, кожному відводиться не більше 5 хвилин.До уваги тренера !!!
М^ ОДУЛЬ «УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПИ»

МЕТА МОДУЛЯ:


 • доведення до слухачів плану дій для України в рамках європейської політки;

 • ознайомлення з перспективами України щодо вступу до ЄС;

 • визначення рівня обізнаності слухачів щодо даної проблеми


^ СТРУКТУРА МОДУЛЯ:


п/п

Етап модуля

Види роботи

Орієнтовна тривалість

1.

План дій для України в рамках європейської політки”

Лекція


40 хвилин


2.

Опрацювання роздаткового матеріалу

Робота в парах


20 хвилин


3.

Визначення рівня обізнаності слухачів щодо даної проблеми

Гра “Парламентські дебати”


80 хвилин


4.

Аналіз гри


Бесіда


20 хвилин
ТРИВАЛІСТЬ МОДУЛЯ: 4 год.

^ ОСНАЩЕННЯ ДО МОДУЛЯ

«УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПИ» 1. ЛЕКЦІЯ «ПЛАН ДІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТКИ” (40 ХВ.)


Хід вправи

Тренер в лекційній викладці доводить до учасників навчального курсу матеріал «План дій для України в рамках європейської політики» (Здіслава Баранкевич, Єва Бобінська та ін. Освітній пакет. Україна в Європі. – Варшава. – 2006. – 200 с.). Враховуючи психофізіологічні особливості керівників щодо терміну сприйняття теоретичного матеріалу, час лекції становить 40 хвилин.
До уваги тренера !!!


 1. ^ РОБОТА В ПАРАХ. ОПРАЦЮВАННЯ РОЗДАТКОВОГО МАТЕРІАЛУ (20 ХВ.)
Хід вправи

Тренер об’єднує учасників у пари. Пропонується роздатковий матеріал: 1-му учаснику – Склад Європейського Парламенту, 2-му – місце, розпорядок і структура роботи депутатів Європейського Парламенту. Протягом 10 хвилин кожен учасник опрацьовує свій матеріал, потім доводять його до співрозмовника. Відбувається обмін фактичного матеріалу.


 1. ^ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ СЛУХАЧІВ ЩОДО ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ. ГРА «ПАРЛАМЕНТЬСЬКІ ДЕБАТИ» (80 ХВ.)
Хід гри

Гра проводиться за класичним сценарієм дебатів.
До уваги тренера !!! 1. ^ ПІДСУМКИ ГРИ «ДЕБАТИ». БЕСІДА (10 ХВ.)

Хід бесіди

Тренер пропонує підвести підсумки проведеної гри у формі бесіди. Учасники сідають у коло, по черзі дають відповіді на запитання.
Запитання для обговорення:

  • Що ви думаєте про проведену гру «Дебати»?

  • Що було для вас важливим?

  • Чому ви навчилися?

  • Що вам сподобалось?

  • Що не вдалося з’ясувати?

^ МОДУЛЬ «МІЖКУЛЬТУРНА ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА»
МЕТА МОДУЛЯ:


 • ознайомлення слухачів з нормативним пакетом Ради Європи та ЄС;

 • визначення понять багатокультурність, інтеркультурна педагогіка та багатокультурна освіта;

 • окреслення шляхів формування людини багатокультурної свідомості;

 • формування вмінь спільного прийняття групового рішення.


^ СТРУКТУРА МОДУЛЯ


п/п

Етап модуля

Види роботи

Орієнтовна тривалість

1.

Активізація діяльності групи

Забава

«Емоція по колу»

20 хвилин


2.

Ознайомлення з пакетом нормативно-правової бази

Ажурна пилка”


45 хвилин


3.

Визначення понять “багатокультурність”, “інтеркультурна педагогіка” та “багатокультурна освіта”

4 кути”


45 хвилин


4.

Активізація діяльності групи


Забава

«Знайди пару»

20 хвилин


5.

Шляхи формування багатокультурної свідомості

Робота в парах, обговорення в групах. Презентація напрацювань групи

40 хвилин


6.

Шкільний клуб – форма реалізації європейської освіти в школі

Рольова гра “Засідання Ради Європи”

70 хвилин


7.

Підведення підсумків

Круглий стіл


30 хвилин


ТРИВАЛІСТЬ МОДУЛЯ: 6 год.

^ ОСНАЩЕННЯ ДО МОДУЛЯ

«МІЖКУЛЬТУРНА ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА»
 1. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ. ЗАБАВА «ЕМОЦІЯ ПО КОЛУ» (20 ХВ.)


Хід гри

Всі учасники курсу сідають у коло, кожен по черзі за допомогою міміки передає якусь емоцію, інші один за одним її повторюють. Гра закінчується. Коли всі учасники передадуть свої емоції.
До уваги тренера !!!^ 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПАКЕТОМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ. ВПРАВА «АЖУРНА ПИЛКА» (45 ХВ.)Хід вправи

Використовуються роздаткові матеріали навчального курсу «План дій для України в рамках європейської політики» (Здіслава Баранкевич, Єва Бобінська та ін. Освітній пакет. Україна в Європі. – Варшава. – 2006. – 200 с.).

Для того, щоб організувати роботу присутніх, тренеру слід:

 1. Підібрати матеріал, необхідний для запланованої форми роботи (педагогічної ради, наради тощо), підготувати індивідуальний інформаційний пакет для кожного учасника, що є складовою частиною, окремим блоком всієї інформації, яку треба засвоїти.

 2. Підготувати таблички з кольоровими позначками, щоб учасники змогли визначити завдання для їхньої групи. Кожен з них буде входити до складу двох груп: «домашніх» і «експертних». Спочатку об’єднуйте учасників в «домашні» (1,2,3 і т.д.), а потім – в «експертні», використовуючи кольорові позначки, що їх було роздано заздалегідь. У кожній «домашній групі» всі її учасники повинні мати позначки різних кольорів, а у кожній «експертній» - однакові.

 3. Розпишіть учасників по «домашніх групах» від 3 до 5 осіб, в залежності від кількості присутніх. Кожен має бути проінформований, хто входить до його «домашньої» групи, тому що її члени будуть збиратися пізніше. Надайте «домашнім» групам порцію інформації для засвоєння, кожній групі – свою. Завдання «домашніх» груп – опрацювати надану інформацію та опанувати її на рівні, достатньому для обміну інформацією з іншими.

 4. Після завершення роботи «домашніх» груп запропонуйте учасникам розійтись по «кольорових» групах, де вони стануть експертами з окремої теми (своєї частини інформації). В кожній групі має бути представник із «домашніх» груп.

 5. Кожна «експертна» група повинна вислухати всіх представників «домашніх» груп і проаналізувати матеріал в цілому, провести його експертну оцінку за визначений час (для цього може знадобиться від 30 до 45 хв.).

 6. Після завершення роботи запропонуйте учасникам повернутися у «домашні» групи. Кожен з учасників ділиться своєю інформацією з членами групи. У «домашній» групі має бути по одній особі з «експертної» групи. Учасники мають намагатися донести інформацію якісно і в повному обсязі членам своєї групи за визначений час. Завданням «домашньої» групи є остаточне узагальнення інформації та корекції всієї інформації.До уваги тренера !!!


^ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ “БАГАТОКУЛЬТУРНІСТЬ”, “ІНТЕРКУЛЬТУРНА ПЕДАГОГІКА” ТА “БАГАТОКУЛЬТУРНА ОСВІТА”. ВПРАВА «4 КУТИ» (45 ХВ.)
^ Хід вправи

В робочій аудиторії по чотирьох кутах розвішані дефініції: «багатокультурність», «інтеркультурна педагогіка», «багатокультурна освіта». Тренер пропонує учасникам навчального курсу спочатку самостійно вивчити запропоновані варіанти з метою «зайняти певну позицію», потім знайти варіант в куті, підійти до нього й бути готовим пояснити свою позицію. Термін часу на дану роботу – 15 хвилин.

Після цього учасники пояснюють власну позицію, думка під час обговорення може змінюватись, тоді учасник групи переходить до підгрупи учасників того кута, з ким погоджуються. Час на висловлювання власної позиції обмежений, не більше 2 хвилин, за чим пильнує тренер. Вправа завершується, коли майже всі учасники групи дійшли згоди щодо визначення всіх запропонованих понять.

До уваги тренера !!!


4^ . АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ. ЗАБАВА «ЗНАЙДИ ПАРУ» (20 ХВ.)
Оснащення: невеличкі картки з назвами тварин по 2 картки з назвою кожної тварини.

Хід гри

Тренер роздає картки з назвами тварин і просить прочитати ці назви подумки. Завдання кожного: знайти свою пару, але при цьому не можна говорити (можна користуватися лише характерними рухами цих тварин).

Коли пара об’єдналася, потрібно лишатися поруч і не перемовлятися, поки всі інші теж не знайдуть собі пару. Коли всі пари об’єдналися, тренер запитує по черзі у кожного: «Хто ви ?».

Після закінчення вправи можна поділитися враженнями про те, якими способами учасники шукали собі пару.

6^ . ШКІЛЬНИЙ КЛУБ – ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ В ШКОЛІ. РОЛЬОВА ГРА “ЗАСІДАННЯ РАДИ ЄВРОПИ” (70 ХВ.)

Оснащення: роздатковий матеріал (опис інституції, детальний опис методу, Копенгагенські критерії), хід рольової гри «Засідання Ради Європи», завдання представників Європейської Ради, зразок позиції Європейської комісії.

Столи в аудиторії розташовані у формі підкови.

^ Хід вправи

На початку тренер пригадує основну інформацію про Європейський Парламент, звертає увагу на його взаємодію з Європейською Радою. Потім мотивує діяльність учасників начального курсу, наголошує на меті: спільного прийняття рішення.

Роздається учасникам матеріал. Пояснюються правила роботи під час засідання. Проводиться жеребкування ролей з їх описом: Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки, Голова Європейської комісії, глави держав та урядів країн Європейської комісії (число відповідно до кількості присутніх осіб), Голова Європейської Ради (роль належить до глави держави, який в даному півріччі здійснює президентську владу в ЄС), секретар, помічник секретаря. Представляються учасникам Копенгагенські критерії. На ознайомлення з матеріалом відводиться до 15 хвилин.

Далі гра проводиться відповідно до структури засідання Європейської Ради.

До уваги тренера !!!

^ 7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. КРУГЛИЙ СТІЛ (30 ХВ.)
Хід вправи

На підведенні підсумків підписується та оголошується протокол засідання Європейської Ради. Обговорення засідання починається із звернення до Голови Європейської Ради: запитайте як він себе почував у цій ролі, які емоції були викликані рольовою грою, чи було важким для нього це завдання? Після того попросіть всіх учасників засідання поділитися своїми думками, почуттями, емоціями, враженнями. Наприкінці перейдіть до підсумку знань – попросіть висловити свої погляди щодо плюсів і мінусів процесу прийняття рішення, який встановлено у Європейській Раді.
До уваги тренера !!!
МОДУЛЬ «^ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ»
МЕТА МОДУЛЯ:


 • набуття та поглиблення знань про права людини;

 • формування вміння відрізняти поняття “право” і “свобода”;

 • формування вміння аналізувати обмеження прав людини;

 • формування вміння інтерпретації записів Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Хартії Європейського Союзу про основні права.

^ СТРУКТУРА МОДУЛЯ


п/п

Етап модуля

Види роботи

Орієнтовна тривалість

1.

Активізація пізнавальної діяльності

Вправа «Невербальні етюди»

25 хвилин


2.

Повторення правил роботи групи

Вправа “Правила”

15 хвилин


3.

Оцінка рівня поінформованості учасників групи

Вікторина


20 хвилин


4.

Поглиблення знань про права та свободи людини

Лекція з презентацією

30 хвилин


5.

Перевірка розуміння відмінностей між поняттями “право” та “свобода”


Гра “Лінійна побудова”


40 хвилин


6.

Вміння знаходити порушення прав людини у повсякденному житті

Вправа “Порушення прав казкових героїв”

20 хвилин


7.

Аналіз запропонованих ситуацій з порушеннями прав і свобод людини

Групова робота


30 хвилин
ТРИВАЛІСТЬ МОДУЛЯ: 4 год.

^ ОСНАЩЕННЯ ДО МОДУЛЯ

«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗАХИСТ

ПРАВ ЛЮДИНИ» 1. А^ КТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ВПРАВА «НЕВЕРБАЛЬНІ ЕТЮДИ» (25 ХВ.)


Хід гри

Учасників об’єднує тренер по 4 – 7 осіб. Кожна група одержує картку з темою етюду, який вона через 10 хвилин має показати без слів іншим учасникам групи.

Тема етюдів:

 • весела вечірка;

 • розмова з батьками;

 • знову невдача;

 • «новенький у класі».


До уваги тренера !!!


 1. П^ ОВТОРЕННЯ ПРАВИЛ РОБОТИ ГРУПИ. ВПРАВА «ПРАВИЛА» (15 ХВ.)


^ Хід вправи

Тренер пропонує повторити правила роботи в такий спосіб: розбити членів групи у трійки, кожне правило проспівати та придумати певний невербальний сигнал (наприклад, руки, схрещені на грудях – відмова від участі в грі тощо). На підготовку дається 5 хвилин.
До уваги тренера !!!


3^ . ОЦІНКА РІВНЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ УЧАСНИКІВ ГРУПИ. ВІКТОРИНА (20 ХВ.)

Хід вправи

Тренер ставить запитання та дає три варіанти відповідей. Учасникам потрібно підняти вгору картку з номером правильної, на їхню думку, відповіді.

Запитання для вікторини:

 1. Як називається міжнародний договір, що встановлює права й обов’язки держав у певній сфері діяльності?

  1. Декларація;

  2. Конвенція;

  3. Хартія.

   1. Як називається міжнародна угода, завдяки якій забезпечується права людини й основоположні свободи?

 1. Конвенція ООН про права дитини;

 2. Хартія Європейського Союзу;

 3. Європейська Конвенція Прав Людини.

  1. Як називається затвердження міжнародної угоди вищими державними органами України?

 1. Ратифікація;

 2. Санкціонування;

 3. Узаконення.

  1. В якому році було затверджено Європейську Конвенцію Прав Людини:

   1. 1989 р.;

   2. 1950 р.;

   3. 1995 р..

    1. Який європейський документ є каталогом прав людини, що закріплює всі категорії прав людини у всіх сферах суспільного життя:

     1. Конвенція ООН про права дитини;

     2. Хартія Європейського Союзу про основні правила;

     3. Конституція України.


До уваги тренера !!!


4^ . ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ. ЛЕКЦІЯ З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ (30 ХВ.)
Хід вправи

Тренер пропонує лекцію із презентацією з даної проблеми, враховуючи рівень обізнаності, виходячи з попередньої вправи. Зупиняється на класичній концепції прав людини, а також на тому, що права людини – це виключно взаємовідносини людини та держави.

Під час вправи використовуються матеріали:

Здіслава Баранкевич, Єва Бобінська та ін. Освітній пакет. Україна в Європі. – Варшава. – 2006. – 200 с.

Л.Колба, М.Новіцкі Права і свободи людини. Посібник для вчителя/ під редакцією К.Кошевської. – Видавництво «ЦОУВ», Варшава 2002, с.11-12.

До уваги тренера !!!  1. П^ ЕРЕВІРКА РОЗУМІННЯ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ ПОНЯТТЯМИ “ПРАВО” ТА “СВОБОДА”. ВПРАВА «ЛІНІЙНА ПОБУДОВА» (40 ХВ.)


Оснащення: приміщення має бути просторим, тому що розташування буде в два кола, один – зовнішній, інший – внутрішній.

^ Хід вправи

Учасники внутрішнього кола (перевіряючи) тримають в руках картки з завданнями (підборка прав і свобод людини), на які мають дати відповіді учасники зовнішнього кола. Одержавши вірні відповіді учасники постійно рухаються по колу. Вправа закінчується, коли учасники досягли первинних позицій.
^ 6. ВМІННЯ ЗНАХОДИТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ. ВПРАВА “ПОРУШЕННЯ ПРАВ КАЗКОВИХ ГЕРОЇВ” (20 ХВ.)
Хід вправи

Тренер об’єднує учасників у дві групи і ставить перед кожною завдання згадати якнайбільшу кількість казок, де порушуються права казкових персонажів. Час виконання 10 хвилин, після чого хтось від групи виступає: називає казку та виявляє в них порушення прав і коментує їх.
До уваги тренера!!!

 1. ^ АНАЛІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ СИТУАЦІЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПРАВ І СВОБОДИ ЛЮДИНИ. ГРУПОВА РОБОТА (30 ХВ.)

Хід вправи

Учасники навчального курсу розбиваються на чотири групи по п’ять чоловік. Кожній групі дістається один із підрозділів Хартії Європейського Союзу про основні права. Завдання: донести до інших учасників свій підрозділ Хартії, при чому зробити це яскраво та змістовно. Час на роботу – 15 хвилин. Захист напрацювань – груповий виступ.

М^ ОДУЛЬ «ЕВАЛЮАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР УКРАЇНИ»»
МЕТА:


  • оцінювання діяльності слухачів;

  • оцінка проведеного курсу слухачами;

  • підведення підсумків навчання (рефлексія);

  • планування подальшої діяльності учасників проекту.


^ СТРУКТУРА МОДУЛЯ


п/п

Етап модуля

Види роботи

Орієнтовна тривалість

1.

Оцінювання діяльності слухачів

Тестування


10 хвилин


2.

Оцінка проведеного курсу слухачами

Картка евалюації

10 хвилин

3.

Підведення підсумків навчання (рефлексія)

Круглий стіл

20 хвилин

4.

Планування подальшої діяльності учасників проекту

Напрацювання програми реалізації курсу

30 хвилин


5.

Підведення підсумків


Гра “Торбинка на пам’ять ”

10 хвилин
ТРИВАЛІСТЬ МОДУЛЯ: 2 год.

^ ОСНАЩЕННЯ ДО МОДУЛЯ

«ЕВАЛЮАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР УКРАЇНИ»»


1. ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУХАЧАМИ. ТЕСТУВАННЯ (10 ХВ.)
Хід вправи

Даний вид роботи не оцінюється тренером, але з метою здійснення самоконтролю учасниками навчального курсу пропонуються тестові завдання.

2^ . ОЦІНКА ПРОВЕДЕНОГО КУРСУ СЛУХАЧАМИ. КАРТКА ЕВАЛЮАЦІЇ (10 ХВ.)
Хід вправи

Тренер пропонує заповнити картку евалюації.
^

{0>ARKUSZ EWALUACJI SZKOLENIA<}0{>Евалюація


навчального курсу

«Європейський вимір України»

<0}


«»»»

{0>Celem ankiety jest poznanie opinii dotyczącej formy doskonalenia , w której Państwo brali udział.<}0{>Звертаємось з проханням відповісти на питання щодо курсу, в якому Ви брали участь. <0}

{0>Zebranie informacji będzie wykorzystane do podniesienia jakości organizowanych przez nas szkoleń.<}0{>Отримана інформація буде використана з метою підвищення якості наших курсів.

<0}

{0>Prosimy zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź oraz udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte w zaznaczonych miejscach.<}0{>Поставте знак Х у відповідному квадраті та надайте відповіді на наступні питання.

<0}

^ 1. {0>W jakim stopniu poruszane w trakcie zajęć tematy poszerzyły i uporządkowały posiadaną wiedzę?<}0{>Наскільки, порушені під час занять, питання розширили та упорядкували Ваші знання?<0}

{0>Prosimy o określenie stopnia na skali, gdzie 1 oznacza – „wcale”, a 5 – „w dużym stopniu”.<}0{>Просимо визначити ступінь відповідно до шкали. 1 – «зовсім ні», 5 – «дуже».<0}

□ □ □ □

1 2 3 4 5
{0>Co miało na to wpływ?<}0{>Що на це вплинуло?<0}

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. {0>Które elementy szkolenia były Pana/i zdaniem ( prosimy o ich wypisanie poniżej):<}0{>^ На Вашу думку, які елементи навчання були (будь ласка, напишіть у таблиці):<0}
{0>a) najmniej przydatne<}0{>а) найменш корисні<0}

{0>b) najbardziej przydatne<}0{>б) найбільш корисні<0}
 1. {0>Jakimi tematami szkoleń, byliby Państwo zainteresowani w ramach szkoleń dla Multiplikatorów?<}0{>Які теми навчання були б для вас цікаві в рамках курсу?<0}

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. {0>Prosimy o wypisanie poniżej uwag, które chcą Państwo przekazać organizatorom szkolenia:<}0{>Просимо написати зауваження для організаторів навчання:<0}

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

{0>Dziękujemy za wypełnienie ankiety<}0{>Дякуємо за заповнення анкети<0}

^ 3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАННЯ. РЕФЛЕКСІЯ (30 ХВ.)Хід вправи

Тренер розповідає

^ ІСТОРІЮ ПРО РАЙ І ПЕКЛО.
Якось один іудейський мудрець звернувся до Господа з проханням показати йому рай й пекло.

Господь погодився і відвів мудреця до великої кімнати, посеред якої стояв величезний казан з їжею, а навколо нього ходили і плакали голодні нещасні люди. Вони страждали, бо не могли поїсти, хоча в руках у них були ложки, але вони були дуже довгі – довші за руки.

«Так, це справді пекло» – сказав мудрець.

Тоді Господь відвів мудреця до іншої кімнати, що була точнісінько така сама, як перша. Посеред кімнати стояв такий самий казан з їжею, а люди, що були в кімнаті, тримали точнісінько такі самі ложки. Але люди ці були ситі, щасливі й веселі.
Запитання для обговорення

 • Що відрізняло людей в одній кімнаті від тих, що були в іншій?

 • Що зробили щасливі люди і були в змозі зробити нещасні?

 • Що допомогло людям у раю бути щасливими?

 • Які відчуття й емоції супроводжували вас протягом нашого спілкування? 1. П^ ЛАНУВАННЯ ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ. НАПРАЦЮВАННЯ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КУРСУ (30 ХВ.)


Хід вправи

Робота проводиться індивідуально. Тренер пропонує розробити програму реалізації курсу в школі. Форма презентації визначається самим керівником. 1. ^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. ГРА “ТОРБИНКА НА ПАМ’ЯТЬ ” (10 ХВ.)


Хід вправи

Учасники навчального курсу на маленьких аркушах паперу записують фрази вдячності колегам. Після цього, як все записано, кожний по колу висловлюється, аркуші при цьому складаються у символічну торбинку (хустинка лежить посередині кола). Після того, як всі, включаючи тренера, висловилися, хустинка згортається. Тренер підходить до кожного члена групи, і кожен має право взяти на пам’ять одну записку.