asyan.org
добавить свой файл
1

Засідання Ради УАІБ


9 серпня 2007 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ. Рада розглянула і затвердила план та бюджет УАІБ на 3 квартал 2007 року, складений з урахуванням планів роботи секцій та Регіональних представництв Асоціації.

Члени Ради обговорили інформацію щодо результатів засідання Робочої групи з питань реклами, створеної в рамках Секції публічних ІСІ та схвалили рішення про ініціювання УАІБ створення Спільної робочої групи об’єднань фінансових установ з питань реклами на ринку фінансових послуг.

Також Радою було розглянуто питання щодо налагодження співпраці з Лігою страхових організацій та прийнято рішення щодо створення Спільної робочої групи УАІБ та Ліги страхових організацій України з питань розробки правової бази управління активами страхових компаній та інвестування коштів страхових резервів в цінні папери ІСІ.

Рада доручила Дирекції Асоціації забезпечити організацію засідань новоутворених робочих груп.

Також Рада прийняла рішення про приєднання УАІБ до Європейської асоціації венчурного капіталу (EVCA) в статусі почесного члена та доручила Дирекції направити до EVCA необхідний комплект документів.

На засіданні Ради розглянутий лист ДКЦПФР щодо правопорушень КУА на ринку цінних паперів. Правовій секції та Дисциплінарному комітету доручено провести аналіз та узагальнити причини накладення санкцій на КУА і підготувати рекомендації для членів Асоціації щодо попередження та уникнення правопорушень.

Рада прийняла рішення про виключення з членів УАІБ ТОВ «КУА «Укрінкор» (м.Донецьк) у зв’язку із закінченням терміну та анулюванням ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами.

Кандидатами в члени УАІБ прийняті компанії ТОВ „КУА „ІС-Холдинг” (м.Івано-Франківськ), ТОВ „КРЕДО АКТИВ ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (м.Київ), ТОВ „Розумна компанія” (м.Київ), ТОВ „КУА „МОНОЛІТ ІНВЕСТ” (м.Київ), ТОВ „КУА „ГАРАНТ-ІНВЕСТ” (м.Київ). Цим компаніям надані Подання для отримання в ДКЦПФР ліцензій на управління активами інституційних інвесторів.

Також Подання для отримання в ДКЦПФР ліцензій на управління активами інституційних інвесторів у зв’язку із закінченням терміну дії попередньої ліцензії отримали ТОВ „Інпром КУА та АПФ” (м.Київ), ТОВ „КУА „Ессетс Девелопмент Кепітал” (м.Київ), ТОВ „КУА РЕНОВА АЛЬЯНС” (м.Київ), ТОВ „КУА „БІЗНЕС-АКТИВ” (м.Київ), ТОВ „КУА „АОЛА”.

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться 27 вересня.