asyan.org
добавить свой файл
1До відома акціонерів ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”!


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРОМЕКОНОМБАНК” повідомляє про підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів, які відбулися 01 лютого 2013 року об 14:00 годині за адресою: 83062, місто Донецьк, проспект Ленінський, будинок 4, приміщення ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, кабінет Голови Правління.

Для участі у Загальних Зборах зареєструвались 8 (вісім) акціонерів ПАТ „КБ “ПРОМЕКОНОМБАНК” та їх представників, що діють за довіреностями, які у сукупності володіють 77 003 111 голосами або 84,04% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій.

На Загальних Зборах акціонерів розглядалися такі питання:

 1. Про обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів.

2. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій”.

3. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРОМЕКОНОМБАНК”.

4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.

5. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.

6. Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.

7. Про затвердження умов договорів з Головою та Членами Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.


Підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного:


1. З першого питання порядку денного „Обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів”:

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів у складі: Голова Лічильної комісії Погромська Юлія Миколаївна, Члени Лічильної комісії Мавроді Ірина Автандилівна та Цепелєва Тетяна Анатоліївна. Встановити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту обрання Загальними Зборами нового складу Лічильної комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням.

^ Підсумок голосування:

Кількість голосів „ЗА” – 77 003 111 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;

Кількість голосів „”УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;

Кількість голосів „”НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.

^ Рішення прийнято.


2. З другого питання порядку денного „Про затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій”:

ВИРІШИЛИ:

  1. Затвердити результати приватного розміщення акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” чотирнадцятої емісії.

  2. Затвердити Звіт про результати приватного розміщення акцій.

^ Підсумок голосування:

Кількість голосів „ЗА” – 77 003 111 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;

Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;

Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.

^ Рішення прийнято.


3. З третього питання порядку денного „Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРОМЕКОНОМБАНК”:

ВИРІШИЛИ:

 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРОМЕКОНОМБАНК”.

 2. Доручити Голові Правління ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” Горбову Анатолію Миколайовичу (паспорт серія ВА 483095, виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій обл. 28.09.1996 р.) підписати зміни до Статуту Банку та здійснити усі дії, пов’язані з погодженням та державною реєстрацією змін до Статуту Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством.

^ Підсумок голосування:

Кількість голосів „ЗА” – 77  003 111 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів „ПРОТИ” - 0 голосів;

Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;

Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.

^ Рішення прийнято.


4. З четвертого питання порядку денного „Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”:

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” у складі: Голова Спостережної Ради Банку Ілюшенко Олег Юрійович, Член Спостережної Ради Федан Яна Миколаївна, Член Спостережної Ради Юрченко Наталя Юріївна, Член Спостережної Ради Сабіна Геннадій Андрійович, Член Спостережної Ради Вецепура Наталія Володимирівна.

^ Підсумок голосування:

Кількість голосів „ЗА” – 0 голосів,

Кількість голосів „ПРОТИ” – 77 003 111 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 0 голосів;

Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.

^ Рішення не прийнято.


5. З п’ятого питання порядку денного „Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”:

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати шляхом кумулятивного голосування новий склад Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” у кількості п’яти членів з наступних осіб: Ілюшенко Олег Юрійович, Федан Яна Миколаївна, Юрченко Наталя Юріївна, Сабіна Геннадій Андрійович, Блажіс Вікторія Георгіївна. Встановити термін повноважень членів Спостережної Ради – 3 (три) роки.

2. Встановити, що рішення про обрання нового складу Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування, а кандидатури Членів Спостережної Ради підлягають погодженню Національним банком України.

ГОЛОСУВАЛИ:

За обрання кандидата Ілюшенко Олег Юрійович

- 0 голосів для кумулятивного голосування

За обрання кандидата Федан Яна Миколаївна

- 0 голосів для кумулятивного голосування

За обрання кандидата Юрченко Наталя Юріївна

- 0 голосів для кумулятивного голосування

За обрання кандидата Сабіна Геннадій Андрійович

- 0 голосів для кумулятивного голосування

За обрання кандидата Блажіс Вікторія Георгіївна

- 0 голосів для кумулятивного голосування

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з тим, що загальна кількість голосів для кумулятивного голосування розподілена учасником між кандидатами в члени Спостережної Ради з перевищенням належної учаснику кількості голосів для кумулятивного голосування – 0.

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними – 0.

Рішення не прийняте.


6. З шостого питання порядку денного „Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”:

ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати Головою Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” Члена Спостережної Ради Ілюшенко Олега Юрійовича.

 2. Встановити, що рішення про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

^ Підсумок голосування:

Кількість голосів „ЗА” – 0 голосів;

Кількість голосів „ПРОТИ” - 44 708 167 голосів, що складає 58,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; ;

Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 32 294 944 голосів, що складає 41,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.

^ Рішення не прийнято.


7. З сьомого питання порядку денного „Про затвердження умов договорів з Головою та Членами Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів”:

ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити умови трудових договорів для укладення з Головою Спостережної Ради Банку Ілюшенко Олегом Юрійовичем та Членами Спостережної Ради Банку Федан Яною Миколаївною і Юрченко Наталією Юріївною з встановленням розміру їх винагороди відповідно до умов трудових договорів.

 2. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів для укладення з Членами Спостережної Ради Банку Сабіною Геннадієм Андрійовичем та Блажіс Вікторією Георгіївною.

 3. Обрати Голову Правління ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” Горбова Анатолія Миколайовича особою, уповноваженою на підписання трудових та цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спостережної Ради Банку.

^ Підсумок голосування:

Кількість голосів „ЗА” – 0 голосів;

Кількість голосів „ПРОТИ” - 44 708 167 голосів, що складає 58,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів „УТРИМАВСЯ” – 32 294 944 голосів , що складає 41,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів „НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 голосів;

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з визнанням бюлетенів зіпсованими - 0 голосів.

Рішення не прийнято.


Голова Правління

ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” А.М. Горбов