asyan.org
добавить свой файл
1

ЧИ ВЗЯЛИ В ЦВК ХАБАР ЗА МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКІ ВИБОРИ?

Останнім часом по Могилеві-Подільському поширюються чутки про отримання членами ЦВК великого хабара в 500 тис. дол. США за винесення протиправного рішення по виборах в Могилеві-Подільському на користь одного з кандидатів на посаду міського голови. За чутками, начебто ЦВК скасувала рішення Могилів-Подільської ТВК про проведення повторного голосування по виборах міського голови 19 грудня 2010 р. і тепер Бровко П., всупереч рішенню суду, таки надалі буде керувати містом.

Кандидати на посаду міського голови Михайло Саволюк, Михайло Лосенко, Олена Корнеченкова, Майя Базилевич та Михайло Петровський вважають, що ці чутки не мають під собою жодного підґрунтя. Адже хабар зазвичай дають в тому випадку коли посадовець щось обіцяє зробити в інтересах хабародавця та має таку можливість, або вже щось таке, зазвичай протиправне, зробив.

В нашому випадку судом скасовано результати виборів міського голови, а тому тут як не крути, а судове рішення необхідно виконувати. Навмисне невиконання судового рішення врешті-решт потягне за собою кримінальну відповідальність винних осіб.

ЦВК не має жодних повноважень скасовувати рішення суду і немає жодного юридичного права коментувати ні рішення суду ні інші закони чи нормативні акти. Проте ЦВК має право скасувати протиправне рішення ТВК та винести інше рішення. В даному випадку, якщо Могилів-Подільська ТВК винесла протиправне рішення про призначення повторного голосування, то ЦВК повинна була його скасувати та прийняти рішення про призначення повторних виборів. Прийняття іншого рішення законодавством не передбачено! Та на сьогодні рішення Могилів-подільської ТВК про проведення повторного голосування ніким не скасовано, а отже воно є дійсним.

Щоправда, заступник голови ЦВК Ж. Усенко-Чорна (ВО «Батьківщина») в своїй відповіді Могилів-Подільській виборчій комісії від 9 грудня 2010 р. таки дозволила собі вільно трактувати норми закону «Про місцеве самоврядування в Україні», хоча це і не входить до її компетенції. Але в кінці листа Усенко–Чорна виправилась та нагадала Могилів-Подільській ТВК про необхідність «..виконувати рішення суду, яке набрало законної сили».

То хто та кому міг давати хабара? Невже за цей лист Усенко-Чорної який жодного юридичного значення чи впливу на рішення Могилів-Подільської ТВК немає? Хоча не виключено, що прибічники Бровка П. будуть намагатись цей лист видавати як начебто рішення ЦВК на свою користь. І можливо навіть захочуть опублікувати його в місцевій газеті «Краяни» з метою ввести в оману жителів міста. Та на цей обман вже мало хто поведеться. Досить таки примітивно все це буде виглядати.

А вибори міського голови все одно відбудуться, скільки хабарів не роздавай!

^ Відповідь заступника голови ЦВК Усенко-Чорної дивись нижче

вул. Київська 39, м. Могилів-

Подільський,

Вінницька обл., 24000


Копія: члену Могилів-Подільської виборчої

комісії

Вінницької області

^ МАМЛАЙ А.О.

вул. Дорошенко, 14/36,

м. Могилів-Подільський,

Вінницька обл., 24000


У зв'язку з надходженням до Центральної виборчої комісії звернень заступника голови Могилів-Подільської міської виборчої комісії Шимко А.Ф. від 3 грудня 2010 року та членів Могилів-Подільської міської виборчої комісії Вінницької області від 4 грудня 2010 року, керуючись частиною п'ятою статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" зазначаємо.

Згідно з частиною четвертою статті 76 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу про результати виборів міського голови приймає одне з рішень: про визнання міського голови обраним, про призначення повторного голосування, про визнання виборів відповідного міського голови такими, що не відбулися.

Окремо наголошуємо, що територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення у виборчому окрузі повторного голосування, якщо у цьому виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів на посаду міського голови (частина перша статті 78 Закону).

Про результати виборів, зокрема, міського голови відповідна територіальна виборча комісія невідкладно інформує відповідну раду - на її першому пленарному засіданні згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (частина восьма статті 76 Закону).

Разом з тим звертаємо увагу, що інших підстав для прийняття рішення територіальною виборчою комісією про проведення у виборчому окрузі повторного голосування Закон не передбачає.

За наявною в Центральній виборчій комісії інформацією 5 листопада 2010 року відбулася перша сесія Могилів-Подільської міської ради, на якій Могилів-Подільською міською виборчою комісією Вінницької області оголошено рішення, зокрема, про обрання Бровка П.П. міським головою.

Відповідно до пункту 16 Роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії 31 жовтня 2010 року № 510, повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

Підстави для дострокового припинення повноважень міського голови визначені статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Так, повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі, зокрема, припинення його громадянства (пункт 2 частини першої статті 79 зазначеного Закону).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про громадянство України" підставами припинення громадянства України є: вихід з громадянства України; втрата громадянства України; підстави, передбачені міжнародними договорами України.

При цьому в разі виходу або втрати громадянства України датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України (частина чотирнадцята статті 18, частина третя статті 19 Закону України "Про громадянство України").

За таких обставин підстави для призначення повторного голосування з виборів Могилів-Подільського міського голови відсутні.

Водночас зауважуємо, що відповідно до частини третьої статті 19 Закону виборчі комісії зобов'язані діяти відповідно до Конституції України, зазначеного та інших законів України.

Порядок організації роботи виборчих комісій визначений статтею 27 Закону.

Так, частиною четвертою цієї статті Закону передбачено, що засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії. Разом з тим, у день голосування, при підрахунку голосів, установленні підсумків голосування та результатів місцевих виборів рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії, незалежно від кількості присутніх на засіданні виборчої комісії членів комісії, але не менше трьох членів комісії.

Згідно з частиною сьомою статті 27 Закону засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник. У разі їх відсутності на засіданні комісії або невиконання, ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Відповідно до частин п'ятнадцятої та шістнадцятої статті 27 Закону рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії, найменування рішення, дату та місце його прийняття і порядковий номер, мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення, резолютивну частину.

Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні.

Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.

Також зазначаємо, що відповідно до частини восьмої статті 29 Закону, пункту 3.2 Роз'яснення щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2010 року № 369, у разі, якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна територіальна виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її сформувала, з мотивованим поданням про його заміну. До відповідного подання додається не менш як два рішення відповідної виборчої комісії про невиконання головою, заступником голови та секретарем цієї комісії покладених на нього обов'язків.

Натомість до Центральної виборчої комісії надійшло звернення окремих членів Могилів-Подільської міської виборчої комісії, які не є належними суб'єктами звернення до Центральної виборчої комісії, в порядку, встановленому частиною восьмою статті 29 Закону.

Враховуючи викладене, Могилів-Подільська міська виборча комісія Вінницької області та її члени зобов'язані організовувати роботу виборчої комісії та приймати рішення, неухильно дотримуючись вимог Закону та постанов Центральної виборчої комісії, а також відповідно до частини п'ятої статті 124 Конституції України, статей 14 та 255 Кодексу адміністративного судочинства України виконувати рішення суду, яке набрало законної сили.

Особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом (стаття 91 Закону).