asyan.org
добавить свой файл
1Публічне акціонерне товариство "Львівський жиркомбінат" повідомляє про одержання кредити на суму, що перевищує 25% активів. Рішення про відкриття кредитної лінії прийняте на засіданні Загальних зборів акціонерів , протокол №1/2010від 21.10.2010р.Вид кредиту - кредитна лінія. Сума кредиту 19 000 000,00 дол. (дев"ятнадцять мільйонів доларів). Процентна ставка - 11% річних, фіксована. Договір № 1366 від 20.06.2011 року. Фактична дата отримання коштів 07.12.2011 згідно кредитного договору. Кошти отримані у розмірі 19 000 000,00 дол. Що становить 100% від суми кредиту, дата закриття кредитної лінії 23.07.2015 року.Вартість чистих активів емітента,розрахованих на початок року,співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року-94,32%.Повернення кредиту буде здійснено у грошовій формі. У заставу надано договір поставки товару №569 від 31.12.2010 р з ТзОВ "Агрокосм". Кредит надано ЗАТ Московським комерційним банком "Москомприватбанк", Російська федерація. Кредит отримано з метою фінансування поточної діяльності підприємства.


YZ0LBN40XLB3LZ0RNE4B