asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду


Наказ Міністерства палива та енергетики України,
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 10 грудня 2008 року N 620/378

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2008 р. за N 1310/16001

Відповідно до вимог Законів України "Про теплопостачання" та "Про житлово-комунальні послуги", Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1540, Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 717, з метою дотримання єдиних положень і вимог щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, що додаються.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С. Я.) Міністерства палива та енергетики у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що Правила набирають чинність через 6 місяців після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С. Я.) Міністерства палива та енергетики, Управлінню теплоенергетики (Рудий В. П.) та Управлінню розвитку житлової сфери (Кірюшин В. М.) Міністерства з питань житлово-комунального господарства довести цей наказ до зацікавлених підприємств і організацій.

5. Державному підприємству "Державний науково-дослідний, проектно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива" (Головатюк П. М.) внести Правила до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго згідно з установленим порядком.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Лучнікова В. А. та заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства України Зіміна С. Г.

 

Міністр палива та
енергетики України 

 
^ Ю. Продан 

Міністр з питань
житлово-комунального
господарства України 

 
 
О. Кучеренко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови
Антимонопольного
комітету України 

 
 
О. І. Мельниченко 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. Ващенко 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 10 грудня 2008 р. N 620/378

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2008 р. за N 1310/16001 


^

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду

I. Загальні положення


1. Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі - Правила) поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг з теплопостачання (опалення та ГВП), а також на споживачів теплової енергії незалежно від організаційно-правових форм та форм власності.

2. Правила встановлюють єдиний порядок підготовки теплових господарств до опалювального періоду.
^

II. Терміни та визначення понять


1. У Правилах терміни вживаються у такому значенні:

власник теплового господарства - юридична особа, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, або фізична особа, яка має у своїй власності або у господарському віданні (за договором) теплове господарство;

теплове господарство - теплове устатковання, призначене для виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання теплової енергії (джерела теплової енергії, теплові установки, теплові мережі, теплові пункти, системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання);

уповноважений орган (особа) - юридична особа незалежно від організаційних форм та форм власності, або фізична особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління тепловим господарством і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до умов договору.

Інші терміни вживаються у значенні, встановленому у Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року N 71 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 року за N 197/13464.
^

III. Скорочення


У цих Правилах використовуються такі скорочення:

ГВП - гаряче водопостачання;

ДТ - джерело теплової енергії;

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;

ІТП - індивідуальний тепловий пункт;

КВП - контрольно-вимірювальні прилади;

НТД - нормативно-технічна документація;

^ ПЕР - паливно-енергетичні ресурси;

ТЕС - теплові електростанції;

ТЕЦ - теплоелектроцентралі;

ТМ - теплові мережі;

ТП - тепловий пункт;

ЦТП - центральний тепловий пункт.следующая страница >>