asyan.org
добавить свой файл
1

ПРОЕКТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ

Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання відносин
щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій


м. Хмельницький 15 березня 2013 року

 

За результатами обговорення проблем та шляхів вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій,

усвідомлюючи, що репродуктивне здоров’я населення є чинником національної безпеки, а репродуктивні права є визнаними на рівні міжнародних актів, гарантованими Конституцією України особистими немайновими правами, що забезпечують відтворюваність фізичної особи,

зважаючи на необхідність подальшого розвитку законодавства в частині закріплення репродуктивних прав фізичної особи, встановлення гарантій їх здійснення та механізму захисту,

беручи до уваги закріплені засади охорони репродуктивного здоров’я в таких міжнародних нормативно-правових договорах, як Загальній декларації прав людини, Конвенції захисту прав і основних свобод людини, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, Європейській соціальній хартії, а також враховуючи досвід країн ЄС в регулюванні відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій,

Учасники круглого столу з метою вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій вважають за необхідне:

1. Визнати прийняття законодавчого акту, який би комплексно врегулював відносини щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій об’єктивно обумовленою нагальною необхідністю.

2. Виробити і надати рекомендації щодо встановлення та вдосконалення законодавчого закріплення:

– виключного переліку підстав та умов застосування допоміжних репродуктивних технологій;

– механізму захисту інтересів дитини, народженої за допомогою застосування допоміжних репродуктивних технологій;

– визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій;

– таємниці факту народження дитини за допомогою застосування допоміжних репродуктивних технологій, в тому числі й від самої дитини;

– порядку здійснення державного нагляду за дотриманням прав дітей, народжених за допомогою застосування допоміжних репродуктивних технологій;

– вимог до застосування допоміжних репродуктивних технологій методом замінного (сурогатного) материнства, зокрема ввести обмеження щодо віку, стану здоров’я замінної (сурогатної) матері, відсутності безпосереднього генетичного зв’язку із дитиною тощо;

– вимог щодо змісту, форми та часових меж дії згоди фізичної особи на застосування щодо неї допоміжних репродуктивних технологій;

– заборони використання кріоконсервованих сперми, ооцитів, ембріонів та біологічного матеріалу, отриманого з яєчка або його придатка, оваріальної тканини (крім донації гамет або ембріонів) після смерті донора, крім випадків інформованої та явно вираженої згоди останнього.

3. Розробити пропозиції щодо вдосконалення договірного регулювання застосування допоміжних репродуктивних технологій шляхом встановлення:

– істотних умов та основних вимог до змісту договору сурогатного материнства;

  • підстав і наслідків розірвання договору на вимогу однієї із сторін;

  • забезпечення захисту інтересів дитини, народженої замінною (сурогатною) матір’ю.