asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 11 12


Додаток
ПРОЕКТНІ ЛИСТКИ


критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

Стратегічна ціль A.1.
Забезпечення сприятливих умов для ведення та розвитку бізнесу
Оперативна ціль A.1.1.
Створити комплексну централізовану систему інформаційної підтримки бізнесу

Опис

Бізнес-центр /структури підтримки бізнесу спільно з міською радою та її відповідними структурами створюють, оновлюють та експлуатують комплексну систему поширення інформації про бізнесове середовище у Миколаєві

^ Результати проекту

Створено діючу комплексну централізовану систему інформаційної підтримки бізнесу, яка функціонує завдяки спільним зусиллям влади та структур, які представляють бізнес

Упровадження

Організація

Особа

Відповідальні

Відділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності

Начальник відділу

Співпраця з організаціями

Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу

Директор МРЦПБ

^ КП «МІОЦ»

Директор КП

Управління громадських зв’язків Фонд ЛАСКА


Начальник управління

Керівник організації
Фінансування

Місцевий бюджет, в межах операційних витрат^

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ


Опис

Відповідальні

^ Термін виконання

1

Регулярне видання бізнес-довідників про існуючі бізнеси, бізнес можливості місцевого ринку та його потреби

МЦРПБ

щорічно з 2007

2

Налагодження функціонування веб-порталу міської ради та постійного поновлення на ньому необхідної для бізнесу інформації (нормативно правові акти місцевого характеру щодо регулювання підприємницької діяльності та інформація про вільні ресурси для бізнесу, якими володіє міська рада)


Відділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та під-тримки підприєм-ницької діяльності;

управління громад-ських зв’язків; КП „МІОЦ”

постійно

3

Підготовка інформаційного листка. Розробити систему збирання інформації для промоушену

Фонд ЛАСКА

01.01.07

4

Промоушен місцевих бізнес можливостей та потреб ринку через визначені бізнес спільнотою та владою газети, журнали та веб- портали

Фонд ЛАСКА

щорічно з 2007

^

критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

Стратегічна ціль A.1.
Забезпечення сприятливих умов для ведення та розвитку бізнесу
Оперативна ціль A.1.2.
Створити ефективну мережу навчання, консультування та консалтингу

Опис

Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу/ структури підтримки бізнесу/за участю відділу сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності розробляють програми навчальних семінарів та бізнес курсів з питань ефективного ведення власної справи та організовує їх проведення, а також забезпечує запровадження постійних бізнес- консультацій

^ Результати проекту

Діюча система бізнес- навчань та бізнес- консультацій на базі структур підтримки бізнесу

Упровадження

Організація

Особа

Відповідальні

Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу

Директор МРЦПБ
^ КП «МІОЦ»

Директор КП

Регіональна торгово-промислова палата

Директор РТПП
Фінансування

У межах 90000 грн.следующая страница >>