asyan.org
добавить свой файл
1

Програмно-методичне забезпечення

позашкільної освіти України


Еколого-натуралістичний напрям


Електронна адреса відповідної сторінки офіційного веб-сайту Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді:

http://www.nenc.gov.ua/regions.html


1. Програмне забезпечення:

 • Програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. / Під редакцією В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2001. – 235с.

 • Вербицький В.В. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (Еколого-натуралістичний напрям). – К., “Богдана”, 2004. – 350 с.

 • Спецвипуск журналу “Біологія” (Програми гуртків еколого-натуралістичного напряму).


2. Методичне забезпечення:

 • Основи еколого-натуралістичної освіти (за ред. В.В.Вербицького), науково-методичний посібник, К., 2005. – 490 с..

 • Методологічні матеріали ВЗБШ. Молода наукова зміна. Матеріалами науково-практичної конференції “Сучасні проблеми біології” / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СПМ “АВЕРС”, 2003. – 220 с.

 • Вербицький В.В. Юннатівський рух в Україні. – К.: Деміур. – 2001. – 304 с.

 • Вербицький В.В. Методологічні вимоги позашкільної еколого-натуралістичної роботи як один із засобів освітньо-просвітницької діяльності позашкільних закладів за програмою GLOBE в Україні // GLOBE в Україні. Методологічний збірник / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2004. – С. 3−14.

 • Вербицький В.В. Оздоровлення, фізичне загартування молоді в позашкіллі. – К.: АВЕРС, 2008. – 384 с.

 • Вербицький В. Екологічне виховання дітей (практикум для педагога). – К.: АВЕРС, 2009. – 104 с.

 • Вербицький В. Технологізація навчально-виховного процесу сучасного позашкільного еколого-натуралістичного навчального закладу: Методичний посібник - К.: “АВЕРС”, 2010. − 112 с.

 • Методичні засади реалізації пріоритетних напрямів експериментально-дослідницької діяльності (з досвіду роботи еколого-натуралістичних центрів України): Виробничо-практичне видання. / За заг. ред. В.В.Вербицького – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. 2005. – 468 с.

 • Проведення екологічних експедицій, походів, польових практик. Типові методичні матеріали / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2003. – 152 с.

 • Еколого-натуралістична творчість: Науково-методичний вісник / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2001. (№ 1. – 244 с., № 2. – 203 с., № 3. – 296 с.).

 • Еколого-натуралістична творчість: Науково-методичний вісник / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2002. (№ 1. – 216 с., № 2. – 292 с., № 3. – 256 с.).

 • Екологічні стежки України. Живи, Земле! Методологічні матеріали / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2003. – 196с.

 • Вербицький В.В. Методологічні основи розвитку практичного розуму школяра. – К.: СПМ “АВЕРС”, 2007. – 124 с.

 • Спецвипуски журналу “Рідна школа” (2000. − № 6 (846), 2001. − № 6 (857), 2003. − № 8 (883), 2006. − № 8 (919), 2007. − № 4 (933), 2008. − № 7−8 (943−944)).

 • Спецвипуск газети “Біологія” (Тематика та методика дослідницьких робіт з біології та екології). – 2008. − № 12.

 • Спецвипуск газети “Біологія” (Досліди). – 2008. − № 29.

 • Спецвипуск журналу “Початкова школа”. – 2007. – № 6.

 • Вербицький В.В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня (з досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти). К.: Деміур, 2002. – 230 с.

 • Молода наукова зміна. Науково-методичний вісник №2 (15) / Під ред. В.В.Вербицького. – К.: ЗАТ “НЕВТЕС”, − 2003 р. – 248с.

 • Досвід екологічних агітбригад. Методичні матеріали / Під ред. В.В.Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2003. – 216 с.

 • Великі успіхи Малої академії. Тези наукових робіт за 2003 р. – К.: СМП “АВЕР”, 2004. – 256 с.

 • Вербицький В.В. (головний редактор) Талановиті діти – надія України. Великі успіхи Малої академії: Тези наукових робіт за 2004- 2005 роки. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 384 с.

 • Авторські методичні системи керівників творчих учнівських об`єднань: Навч. посібник. / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 391 с.

 • Хліб – усьому голова: Методичний посібник./ Упорядник Л.П. Манорик. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 265 с.

 • У витоків юннатівського руху: Метод. посібник./ Упоряд.: Л.П.Манорик. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006.

 • Вербицький В.В. Оздоровлення, фізичне загартування молоді в позашкіллі. – К.: АВЕРС, 2008. – 384 с.

 • Авторські методичні системи керівників творчих учнівських об’єднань: Навч. посібник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. − 391 с.

 • Спецвипуск газети «Біологія» (Тематика та методика дослідницьких робіт з біології та екології). – 2008. - № 12.

 • Спецвипуск газети «Біологія» (Досліди). – 2008. − № 29.

 • Спецвипуск журналу «Рідна школа»: 2008. - № 7-8 (943-944).

 • Журнали «Паросток».

 • Позашкільна освіта: стратегія, інновації, практика : збірник статей Міжнародної наук.-практ. конф. − Суми, 2009. − 328 с

 • Драган О. Творчі задачі з екології та методика їх розв’язання. Навчально-методичний посібник. − К.: Шкільний світ, 2009. − 104с.

 • Виховання дбайливого ставлення дітей до природи у світлі педагогічних ідей В.Сухомлинського. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Укладачі Тихенко Л., Бондар Л., Перепелиця Н., Сидоренко Н. − Суми, 2009. − 230 с.

 • “Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти”, міжнародна наук.-практ. конф. (2010; Полтава). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту по­зашкільної освіти", 25-27 травня 2010 р. [Текст]. − Полтава: ГОВ “Фірма Техсервіс”, 2010. − 470 с.

 • Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “Паросток”.

 • Симиренківські читання. «Дослідницька робота з садівництва в творчих учнівських обєднаннях», 4 жовтня 2012 р.: [збірник доповідей/ за заг. редакцією доктора педагогічних наук В.В.Вербицького]. – К.: «АВЕРС», 2012. – 68 с.

 • Макаренківські читання. Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти в Україні (збірник статтей). 11-13 вересня
  2012 р., м. Луцьк.


 • Доповідь «Критерії результативності діяльності системи позашкільної освіти» (директор Національного еколого-натуралістичного центру В.В. Вербицький).

 • Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом «Сільське господарство» [збірка / за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького]. — К.: «АВЕРС», 2012. – 300 с. (Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 3 від 23.10.2012 р.)).

 • Освітнє середовище позашкільного навчального закладу як фактор розвитку особистості дитини (до серпневих нарад вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів) (офіційний веб-сайт НЕНЦ).

 • Розширений проспект підготовки методичних рекомендацій щодо вивчення природничих та еколого-естетичних дисциплін в гуртках та інших творчих об'єднаннях еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у 2012-2013 навчальному році (офіційний веб-сайт НЕНЦ).

 • Інформаційно-методичний матеріал «Контроль та оцінка якості в системі управління діяльністю закладу позашкільної освіти» (до серпневих конференцій) (офіційний веб-сайт НЕНЦ).

 • Інформаційно-методичний матеріал щодо розвитку соціального партнерства в умовах профілізації навчально-виховного процесу у позашкільному навчальному закладі (офіційний веб-сайт НЕНЦ).

 • Методичні рекомендації щодо участі учнівської молоді в заходах, присвячених Міжнародному дню Землі та Дню довкілля в Україні (2012 р. офіційний веб-сайт фіційний веб-сайт НЕНЦ).