asyan.org
добавить свой файл
1Примітка "Окремі показники діяльності банку"

Публічного акціонерного товариства

Дельта Банк”


за IІI квартал 2012 рокуРядок 

Найменування рядка 

на

01.10.2012 року 

Нормативні показники Регулятивний капітал банку (тис. грн.) 

3 100 929

 Не менше

120 000 тис.грн.Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%) 

11,36

Не менше 10%Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) 

9,16

Не менше 9%Поточна ліквідність (%) 

72,17

  Не менше 40%Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) 

24,88

Не більше 25% від РКВеликі кредитні ризики (%) 

200,95

 Не більше 800% від РКМаксимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) 

0,11

Не більше 5% від статутного капіталуМаксимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) 

0,28

Не більше 30% від статутного капіталуРентабельність активів (%) 

0,30

х 

10 

Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.) 

9 702 015

х 

10.1 

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 

41 590

х 

11 

Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.) 

6 124 407

х 

11.1 

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 

68 107

х 

12 

Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.) 

8 470 331

х 

12.1 

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 

636 179

х 

13 

Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.) 

1 726 013

х 

13.1 

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 

579 963

х 

14 

Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.) 

358 056

х 

14.1 

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 

355 558

х 

15 

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 

281,67

х 

16

Сума сплачених дивідендів за 2011 рік на одну: 

  

х 

16.1 

Просту акцію 

0

х 

16.2 

Привілейовану акцію 

0

х 

17 

Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку 

  


Лагун Микола Іванович,

код країни – 804, пряма участь – 70,6059%,

опосередкова-на участь –0%;

Cargill Financial Services International, Inc.(Каргiлл Файненшiал Сервiсiз Iнтернешнл, Iнк.)

код країни – 840, пряма участь – 29,3941%,

опосередкова-на участь – 0%

х Затверджено до випуску та підписано


"12" жовтня 2012 року
в. о. Голови Ради Директорів В. О. МасюраГоловний бухгалтер Н. К. Шевчук
Вик. Гринюк О.В.

Тел. 496-36-86