asyan.org
добавить свой файл
1Порівняльна характеристика тесту з фізики за формами завданьРозподіл завдань з фізики за тематичними блоками (змістовими лініями)Оцінювання тестових завдань 2013

 • з вибором однієї правильної відповіді оцінюється

 • 0 або 1 балом;

 • на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється від 0 до 4 балів;

 • відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 балами;

 • Максимальна кількість балів, яку можна набрати,

 • правильно розв’язавши всі завдання зошита з

 • фізики – 56.Принцип композиції завдань

 • За формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми та технологічними аспектами комп'ютерної обробки бланків відповідей.

 • Завдання в межах кожної з форм розташовуються за тематичними блоками, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.

 • Кількість завдань в кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання механіки, електродинаміки тощо.

Приклади запису відповідей у бланку А:

 • з вибором однієї правильної відповіді