asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток № 4 до


Положення про МКК

ЗВІТ

про роботу МКК протягом 2009 р.

Федерация спортивного туризма Харьковской области

(назва організації, при якій утворено МКК)

  1. Загальні відомості:

1.1.Дата погодження повноважень – 15.04.2008 1.2.Код МКК – 120-00-55555413

1.3.Кількість низових МКК – 3. Додається повний перелік та коди МКК (додаток 1)

1.4.Голова МКК – Борискин Виктор Николаевич, (050) 576-43-36

(прізвище, ім’я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)

1.5. Відповідальний секретар МКК – Шостенко Алексей Юрьевич, дом.адрес: 61002, Харьков, ул.Гаршина 4, кв.4, дом.тел. (057) 700-53-61, моб. (066) 327-84-00 e-mail:Shostenko@mail.ru

(прізвище, ім’я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)

1.6.МКК працює: Харьков 61057 пл. Конституции 21 в среду с 18:30 до 21:00______

(адреса ) (день)

2. Кількість заявочних матеріалів на проведення спортивних туристських походів, що були розглянуті з позитивним результатом у т.ч кількість зарахованих походів та учасників, яким зараховано походи (для терторіальних МКК - усіма МКК регіону):

^ Вид туризму

ступінь

категорія складності

У чисельнику-кількість розглянутих заявочних матеріалів, через / в т.ч. кількість зарахованих походів) у знаменнику кількість заявлених учасників,через/ в т.ч. яким походи зараховано)

1-3

н/к

І

ІІ

ІІІ

ІV

VРазом***тільки ст. 3-9

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Пішохід-ний

91/1247

91/1247

9/70

2/69

22/243

7/54

2/23

2/14

1/8

1/7

1/736/357

11/138

Лижний1/5

1/5

1/5

1/5

Гірський


2/13

1/7

7/73

0

7/62

2/13

3/27

3/32

1/9

Зачтена как III к.сл.

1/7

1/7
21/191

7/59

Водний


3/28

3/28

2/15

0

9/93

3/24

5/53

2/16
1/10

1/1017/171

6/50

Велоси-педний


3/9

2/4

2/5

0

2/4

1/2

1/4

08/22

3/6

Авто-мото
Спелео

Вітриль-ний
РАЗОМ:

94/1275

94/1275

13/98

3/76

41/418

12/82

17/148

5/34

7/45

5/42

4/30

2/17

1/7

1/7
83/746

28/258
* учасники яким походи не зараховані, до звітності не включаються

** при тривалості активної частини походу не менше 6 днів

*** без степеневих походів


3.Кількість матеріалів, що розглянуті усіма МКК на присвоєння спортивних розрядів та звань:

МС - ____ другий - 7__

КМС - 4 третій - 19

перший - 14 юнацькі - ___


Додаток 1 до п 1.3

Перелік низових МКК__ Харківської ___області

з/п

Організація де

створена МКК

Шифр МКК

Голова МКК

П.І.Б

телефони

e-mail

1

Харьковский областной туристско-спортивный союз (ХОТСС)

120-01-55555013

^ Фесенко Анатолий Владимирович

(057)93-14-02 дом.

067-577-28-87


anfes@rambler.ru

2

Харьковская областная станция юных туристов (ОблСЮТТУР)

120-03-33333000

^ Кондратенко Александр Николаевич

(057)337-65-05 дом.
3

Спортивный клуб «Политехник» НТУ «ХПИ»

120-04-33323000

^ Васильев Юрий Константинович

095-027-81-93

097-032-26-44


Bosolap@rambler.ru


Додаток 2

Перелік районів походів та кількість груп

з/п

Район походу, для водних походів, назва річки

К-сть походів з виду туризму,(в т.ч ІІІ-VІк.с.)

Пішох.

Лижн

Гірськ.

Водний

Вело

Разом

1

Алтай2(1)

1
3(1)

2

Кавказ

1
17(3)18(3)

3

Карелия


3
3

4

Карпаты

15(1)


1

16(1)

5

Кодар

1(1)

1(1)

6

Крым

13
1
2

16

7

Польша

1(1)

1(1)

8

р.Ворскла


2

1

3

9

р.Днестр


1
1

10

р.Орель


2
2

11

р. Рось


1
1

12

р.Северский Донец


1
1

13

р.Собь(Приполярный Урал)


1
1

14

р.Тумча


1(1)
1(1)

15

р.Черный Черемош


1(1)
1(1)

16

р.Ю.Буг


2
2

17

Таджикистан

1(1)

1(1)

18

Тянь-Шань Сев.11

19

Урал Северный
1


1

20

Урал Южный

2(1)

1

21

Харьковская обл.

3


3

6


Додаток 3

Чемпіонат Харківської області з туристських спортивних походів 2007-2008 р.

( березень 2009)

з/п

Вид туризму та

категорія складності

К-сть команд участникив

Пішох.

Лижн

Гірськ.

Водний

Вело

Разом

1

1 к. скл

-

-

9

-

-

9

2

2-3 к. скл

6

-

7

6

-

19


Голова МКК ______________________ ( Борискин В.Н. )

(підпис) (прізвище, ініціали)

Штамп МКК

"_10_" 02_2010_ р.