asyan.org
добавить свой файл
1

3.1.8. Зміна номерів телефону, факсу. Член ПАРД повідомляє про зміну номерів телефону, факсу за формою згідно додатку 13.


Додаток 13

до Положення про звітність

членів ПАРД перед ПАРД

Нерегулярна інформація про зміну номерів телефону, факсу

Дата виникнення змін________________

Повне найменування організації ________________________________________________

Код за ЄДРПОУ______________________________________________________________

Вид професійної діяльності на ринку цінних паперів________________________________

Старі номери телефону, факсу

Нові номери телефону, факсуЗатверджую достовірність інформації

______________________ _____________________________

(посада) (ПІБ, підпис) М.П.

______________________________

дата заповнення


(підпис)