asyan.org
добавить свой файл
1

3.1.1. Зміна найменування члена ПАРД. Член ПАРД повідомляє про зміну найменування за формою згідно додатку 6, при цьому необхідно додатково надати наступні документи:

- копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо реєстрації, чинних на дату подання;

- раніше видане Свідоцтво про членство в ПАРД;

- копію нової редакції Статуту члена ПАРД;

- заяву на видачу нового свідоцтва про членство в ПАРД складену у довільній формі;

- анкету члена ПАРД.


Додаток 6

до Положення про звітність

членів ПАРД перед ПАРД


Нерегулярна інформація про зміну найменування члена ПАРД

Дата виникнення змін________________

Повне найменування організації ________________________________________________

Код за ЄДРПОУ______________________________________________________________

Вид професійної діяльності на ринку цінних паперів________________________________

Старе найменування

Нове найменуванняЗатверджую достовірність інформації

______________________ _____________________________

(посада) (ПІБ, підпис) М.П.

______________________________

дата заповнення


(підпис)