asyan.org
добавить свой файл
1

3.1.9. Зміна адреси веб-сайту (веб-сторінки). Член ПАРД повідомляє про зміну адреси веб-сайту (веб-сторінки) за формою згідно додатку 14.


Додаток 14

до Положення про звітність

членів ПАРД перед ПАРД


Нерегулярна інформація про зміну адреси веб-сайту (веб-сторінки)

Дата виникнення змін________________

Повне найменування організації ________________________________________________

Код за ЄДРПОУ______________________________________________________________

Вид професійної діяльності на ринку цінних паперів________________________________

Стара адреса веб-сайту (веб-сторінки)

Нова адреса веб-сайту (веб-сторінки)Затверджую достовірність інформації

______________________ _____________________________

(посада) (ПІБ, підпис) М.П.

______________________________

дата заповнення