asyan.org
добавить свой файл
1

3.1.3. Зміна адреси для листування члена ПАРД. Член ПАРД повідомляє про зміну адреси для листування за формою згідно додатку 8.


Додаток 8

до Положення про звітність

членів ПАРД перед ПАРД


Нерегулярна інформація про адреси для листування члена ПАРД

Дата виникнення змін________________

Повне найменування організації ________________________________________________

Код за ЄДРПОУ______________________________________________________________

Вид професійної діяльності на ринку цінних паперів________________________________

Стара адреса для листування

Нова адреса для листуванняЗатверджую достовірність інформації

______________________ _____________________________

(посада) (ПІБ, підпис) М.П.

______________________________

дата заповнення