asyan.org
добавить свой файл
1

Проект

Про Порядок надання водних об’єктів місцевого значення (їх частин) у користування на умовах оренди на території Миколаївської області

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Водного кодексу України, Земельного кодексу України, враховуючи положення наказу Державного комітету України по водному господарству від 03.06.97 № 41 "Про затвердження Переліку річок та водойм, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення", який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.01.98 за № 2/2442, Миколаївська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок надання водних об’єктів місцевого значення (їх частин) у користування на умовах оренди на території Миколаївської області (додається).
2. Запропонувати обласній державній адміністрації, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування привести використання водних об’єктів місцевого значення (їх частин), які розташовані на підпорядкованій території, у відповідність з вищезазначеним Порядком.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології. охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.
4. Рекомендувати районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування привести використання водних об’єктів загальнодержавного значення (їх частин), які розташовані на підпорядкованій території, у відповідність з вищезазначеним Порядком.
Голова обласної ради І.С. Дятлов
Затверджено

рішенням обласної ради

від _____________ року № ___


ПОРЯДОК

надання водних об’єктів місцевого значення (їх частин) у користування на умовах оренди на території Миколаївської області
Порядок надання водних об'єктів місцевого значення (їх частин) у користування на умовах оренди (далі – Порядок) розроблено відповідно до Водного та Земельного кодексів України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про оренду землі", постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 № 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду", і визначає основні організаційні заходи, що здійснюються в період підготовки, укладання та виконання договору оренди на користування водними об'єктами місцевого значення (їх частинами) на території Миколаївської області (далі - водні об'єкти), повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади з цього питання.
1. Загальні положення
1.1. У користування на умовах оренди водні об'єкти місцевого значення надаються водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.

Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (чи його частини) у будь який спосіб іншим суб'єктам господарювання забороняється.

В оренду водні об'єкти місцевого значення надаються в комплексі з гідротехнічними спорудами, які забезпечують регулювання стоку і створення запасу води (у разі їх наявності).

Питання надання у користування водних об'єктів місцевого значення, розташованих в межах земель природно-заповідного фонду, вирішується відповідно до чинного законодавства, Положення про ці території та об'єкти.
1.2. Орендодавцем водних об'єктів місцевого значення відповідно до статті 51 Водного кодексу України є обласна рада.

Відповідно до наказу Державного Комітету України по водному господарству від 03.06.1997 № 41 "Про затвердження Переліку річок та водойм, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення", який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.01.98 за № 2/2442 на території області до водних об'єктів місцевого значення належать

^ Річки и балки:

Річка Хуторська (Березанський район);

Річка Сосик (Березанський, Веселинівський райони);

Річка Березань (Березанський, Веселинівський, Миколаївський райони);

Річка Кільчень (Березанський район);

Річка Тилігул (Веселинівський район);

Балка Калістровська (Веселинівський район);

Річка Царега (Веселинівський район);

Балка Щуринська (Миколаївський район);

Балка Турчанівська-Березанська (Миколаївський, Очаківський райони);

Балка Баранівська (Очаківський район);

Балка Аджигольська (Очаківський район);

Балка Ковакіно (Очаківський район);

Крива Балка (Миколаївський район).
Також до водних об'єктів місцевого значення належать притоки річок усіх порядків, водойми, у тому числі штучно створені (ставки і водосховища), що розташовані на річках та балках у басейнах вищезазначених річок.
^ 2. Подання та розгляд матеріалів щодо надання водних об’єктів місцевого значення (їх частин) у користування на умовах оренди.
2.1. Для розгляду питання про надання водного об'єкта місцевого значення (його частини) у користування на умовах оренди підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці і громадяни України, які бажають укласти договір оренди, надають до обласної ради документи відповідно до додатку 1 цього Положення.
2.2. У наданні в користування на умовах оренди водних об'єктів може бути відмовлено, якщо:

установчими документами не передбачається підприємницька діяльність, визначена абзацом 1 пункту 1.1. цього Порядку;

заявником не усунені недоліки у наданих матеріалах в установлений термін;

на водному об'єкті здійснюються природоохоронні заходи відповідно до державних та обласних програм.
^ 3.Порядок оформлення та істотні умови договорів оренди водних об’єктів місцевого значення (їх частин).
3.1. Договори оренди водних об’єктів місцевого значення (їх частин) оформлюються в такому порядку: спочатку договір оренди гідротехнічних споруд, потім – договір оренди водного об'єкта з обов'язковим погодженням останнього з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водних ресурсів.

Якщо власник гідротехнічних споруд не визначений, то договір оренди цих споруд окремо не укладається. Право власності на гідротехнічну споруду набувається відповідно до чинного законодавства.

Право на земельну ділянку (водо покривні землі, прибережна захисна смуга) оформляється у порядку визначеному земельним законодавством.
3.2. Умови договорів оренди не можуть суперечити чинному законодавству України.

Істотними умовами договору оренди водного об'єкта є:

об'єкт оренди (місце знаходження і площа водного об'єкта);

термін дії договору (визначається за згодою сторін, але не повинен перевищувати термінів відповідних договорів оренди гідротехнічних споруд і земельної ділянки водного фонду (у разі їх наявності);

орендна плата (розмір, індексація, форми оплати, термін і порядок внесення та перегляду);

цільове призначення;

умови повернення водного об'єкта орендодавцеві;

обмеження щодо використання водного об'єкта, включаючи природоохоронні вимоги;

відповідальність сторін;

умови встановлення режимів наповнення та скиду води, утримання гідротехнічних споруд у справному стані, дотримання вимог по утриманню прибережних захисних смуг;

умови виготовлення технічного (водогосподарського) паспорту водного об'єкта місцевого значення (у разі відсутності) за рахунок орендаря.

При розробці такого договору за основу береться договір оренди водного об'єкта місцевого значення, що наведений у додатку 2 до цього Порядку.
3.3. Обов'язковими додатками до договору є: план (схема) водного об'єкта місцевого значення, умови (правила) загального водокористування, технічний паспорт водного об'єкта та висновок Миколаївського обласного управління водних ресурсів щодо встановлення можливого підтоплення населеного пункту та території прилеглої до водного об'єкту (у разі відсутності паспорт виготовляється за кошти орендаря), акт передачі та прийому водного об'єкта з відображенням технічного стану водного об'єкта та гідротехнічних споруд.
^ 4.Обов’язки та права орендаря.
4.1. Орендар зобов'язаний:

здійснювати експлуатацію водного об'єкта місцевого значення відповідно до умов, виданих державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства;

дотримуватись екологічної безпеки при користуванні водним об'єктом місцевого значення, зберігати його водність і охороняти від забруднення чи засмічення;

утримувати у належному технічному та санітарному стані водний об'єкт місцевого значення, гідротехнічні та інші споруди;

здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу на спеціальне водокористування;

виконувати умови (правила) загального водокористування;

дотримувати встановлених режимів роботи та правил експлуатації водного об’єкту;

дотримуватись інших умов договору.
4.2. Орендар має право:

дозволяти іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому Водним Кодексом;

за згодою орендодавця та на підставі дозволу державного органа водного господарства, споруджувати в установленому законодавством порядку гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти, а також здійснювати їх реконструкцію та ремонт.
^ 5. Орендна плата.
5.1.Користування водним об'єктом місцевого значення є платним.

Орендна плата за користування водним об'єктом встановлюється у розмірі 200 гривен за 1 гектар водного дзеркала в рік. Розмір орендної плати на кожний наступний рік, починаючи з 01.01.2012р., розраховується шляхом обов'язкового коригування розміру орендної плати на індекс інфляції за відповідний період.

Орендна плата за користування водним об'єктом сплачується орендарем виключно в грошовій формі.

Строки внесення орендної плати встановлюються за згодою сторін.

Орендна плата за землю (водо покривні землі, прибережна захисна смуга) встановлюється і сплачується до відповідного бюджету згідно з діючим законодавством України.
5.2.У разі, якщо орендарем орендна плата не сплачується у визначений договором термін протягом двох місяців поспіль, орендар сплачує штраф в розмірі подвійної орендної плати що належить до сплати за відповідний прострочений період, а у разі несплати або внесення орендної плати не в повному обсязі протягом 3-х місяців підряд, порушення умов договору і взятих за цим договором зобов'язань, договір вважається розірваним без укладання додаткових угод.

Зобов'язання, які виникли за цим договором, повинні бути виконані в повному обсязі.
^ 6. Умови припинення або розірвання договору оренди водного об'єкта.
6.1. У разі припинення або розірвання договору оренди водного об'єкта місцевого значення орендар зобов'язаний повернути його на умовах, визначених договором.

При укладанні договору оренди водного об'єкта місцевого значення, а також при його припиненні чи розірванні орендодавець і орендар спільно з представником управлінням облводресурсів складають опис об'єкта оренди. Спори, пов'язані з визначенням стану водного об'єкта при припиненні, розірванні або поновленні договору оренди, можуть стосуватись лише тих характеристик стану об'єкта оренди, які були відображені в описі (акті передачі та прийому, погоджений з управлінням облводресурсів) при укладанні цього договору.

У разі несвоєчасного повернення орендованого водного об'єкта у випадку припинення або розірвання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, встановленому таким договором.
6.2. Якщо недбале ставлення орендаря до водного об'єкта місцевого значення або інші дії чи бездіяльність призвели до його деградації (виснаження, забруднення, засмічення, погіршення технічного стану гідротехнічних та інших споруд тощо), орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю заподіяну шкоду в повному об'ємі.
^ 7.Вимоги з дотримання природоохоронного законодавства
7.1. Вимоги з дотримання природоохоронного законодавства визначаються державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

Вказані органи визначають умови режиму роботи та експлуатації водних об'єктів, зокрема, під час проходження повеней і паводків, збереження, охорони та відтворення водних ресурсів і аборигенних водних живих ресурсів, тощо.
7.2. Умови загального водокористування встановлюються орендарем, за погодженням з орендодавцем та доводяться орендарем до відома населення згідно зі ст. 47 Водного кодексу України.
^ 8. Розгляд матеріалів щодо надання водних об’єктів місцевого значення (їх частин) у користування на умовах оренди.
8.1 Водний об'єкт місцевого значення надається у користування на умовах оренди на підставі погодження (рішення) обласної ради із зазначенням орендаря, мети оренди, встановленої орендної плати та терміну використання цього об'єкта.
8.2. Для отримання погоджень на оренду водних об’єктів місцевого значення суб’єкти господарювання подають до обласної ради клопотання з відповідними матеріалами згідно із пунктом 2 цього положення.
8.3. З метою перевірки відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, цього Положення, встановленим стандартам, нормам, правилам матеріали після їх реєстрації у загальному відділі обласної ради за дорученням голови обласної ради передаються відповідальним працівникам обласної ради для попереднього опрацювання та підготовки матеріалів на розгляд постійної комісії обласної ради з питань екології. охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів з метою прийняття відповідного рішення.
8.4. У разі подання суб’єктом господарювання матеріалів у неповному обсязі, визначеному у пункті 2, відсутності у них документів, необхідних для прийняття відповідного рішення, чи виявлення в них недостовірних відомостей, заявнику надсилається лист-роз'яснення про необхідність надання таких документів або достовірних відомостей, і встановлюється термін для усунення таких недоліків.

Після доопрацювання суб’єктом господарювання матеріалів до обласної ради згідно із пунктом 8.2. цього Положення повторно подається клопотання.
8.5. Депутатами обласної ради – членами постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів у 30-денний строк з моменту передачі їй матеріалів спеціалістами виконавчого апарату обласної ради здійснюється вивчення питання з обов’язковим виїздом депутатів на місце розташування водного об’єкту місцевого значення. Заявник зобов'язаний забезпечити доступ на об'єкт з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням. За результатами розгляду постійною комісією надається рекомендація про подальше винесення питання щодо надання водного об’єкту місцевого значення (їх частин) в оренду.

Для детального вивчення питання до цієї роботи можуть залучатися депутати обласної ради – члени інших постійних комісій, а також спеціалісти відповідних виконавчих органів та установ.
8.6. Постійною комісією обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів вносяться пропозиції голові обласної ради щодо відмови у наданні водного об’єкту місцевого значення (їх частин) в оренду у разі:

наявності обґрунтованого негативного висновку хоча б одного з органів, зазначених у пункті 2 цього Положення;

недостовірної інформації про фінансовий стан заявника або відсутності офіційних джерел фінансування робіт;

виявлення під час вивчення фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання порушень чинного законодавства (природоохоронного, трудового, фінансового, земельного тощо).
8.7. Після попереднього висновку постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів щодо включення питання про надання водного об’єкта місцевого значення (його частини) у користування на умовах оренди до порядку денного чергової сесії обласної ради це питання розглядається в порядку, установленому Регламентом обласної ради.
8.8. Органи державного санітарно-епідеміологічного, водного та рибного нагляду, екологічного контролю, податкової служби у межах повноважень щороку до 1 квітня проводять перевірку стану використання суб’єктами господарювання водних об’єктів місцевого значення (їх частин), які обласною радою були надані у користування на умовах оренди, про що інформують обласну раду.
8.9. Рішення обласної ради, яке стосується надання водних об'єктів місцевого значення у користування на умовах оренди, доводиться до відома заявника та інших зацікавлених осіб у строки, передбачені порядком підготовки проектів рішень обласної ради.

Про відмову щодо надання водного об'єкта місцевого значення у користування на умовах оренди приймає рішення обласна рада. Прийняте з цього питання рішення обласної ради надсилається заявнику.
8.10. Договори оренди водних об'єктів місцевого значення укладають у письмовій формі та вносять у книгу реєстрації договорів оренди водних об'єктів у виконавчому апараті обласної ради.

Договори оформляються у п'яти примірниках, кожен з яких знаходяться у виконавчому апараті обласної ради, орендаря водного об'єкта місцевого значення, відповідній районній державній адміністрації або відповідному органу місцевого самоврядування а також надсилаються державним органам охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

Голова обласної ради визначає відповідальний підрозділ виконавчого апарату обласної ради, який забезпечує координацію, супровід та зберігання матеріалів, що стосуються надання обласною радою водних об'єктів місцевого значення у користування на умовах оренди, контроль за виконанням договорів, а також збір, узагальнення та облік відповідної інформації з цього питання.
^ 9. Прикінцеві положення
9.1 Оскарження дій, які не відповідають вимогам чинного законодавства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

____________________________________________________

Додаток 1

до Положення

ПЕРЕЛІК

документів, необхідних для надання водних об’єктів місцевого значення (їх частин) у користування на умовах оренди на території Миколаївської області

1. Заява на ім'я голови обласної ради із зазначенням повних реквізитів заявника, назви, місцезнаходження та стислої характеристики об’єкта водного фонду місцевого значення (його частини), мети використання тощо.
2. Копія установчих документів і довідка про присвоєння ідентифікаційного номера суб’єкта господарювання (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), засвідчені відповідним чином.
3. Довідка Миколаївського обласного управління водних ресурсів про значення та стан об’єкту водного фонду та його погодження.
4. Погодження державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області.
5. Погодження головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Миколаївській області.
6. Довідка місцевого органу земельних ресурсів про категорію та стан земельної ділянки, на якій знаходиться об'єкт водного фонду.
7. Погодження з власником або користувачем земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт водного фонду.
8. Копія рішення відповідної (відповідних) міської, селищної або сільської ради щодо надання погодження стосовно надання у користування на умовах оренди об’єкту водного фонду місцевого значення (його частини).
9. Копія рішення щодо надання відповідного погодження районною радою.
10. Копія договору оренди земельної ділянки водного фонду, що пройшов державну реєстрацію, або державний акт на право постійного користування земельною ділянкою.
11. Інформація про фінансові можливості заявника:

11.1. Засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за попередній або поточний рік.

11.2. Відомості щодо наявності порушеної згідно з чинним законодавством процедури банкрутства або ліквідації.

11.3. Довідка з органу податкової служби щодо відсутності заборгованості з податків та інших обов’язкових платежів та про фактичну сплату суб’єктом господарювання податків та інших загальнообов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів за поточний рік.

11.4. Довідка про відсутність заборгованості із заробітної плати та внесків до пенсійного фонду України.

11.5. Довідка управління Пенсійного фонду України щодо кількості людей, по яких здійснюється персоніфікований облік.

11.6. Довідка управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щодо штатної чисельності працівників суб’єкта господарювання та засвідчена копія колективного договору.
12. Пояснювальна записка з характеристикою об’єкта та обґрунтуванням необхідності його використання.
13. Техніко-економічні показники роботи суб’єкта господарювання за останні два роки (окрім новостворених).
14. Програму робіт на наступні роки із зазначенням обсягів вилову продукції, її собівартості, відпускної ціни готової продукції, рентабельності виробництва, кількості створених робочих місць.
15. Для суб’єктів господарювання, які розпочинають експлуатацію об’єкта водного фонду – програму робіт щодо введення водоймища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів робіт, термінів їх виконання до виходу підприємства на проектну потужність.
16. Копія угоди про соціальне партнерство, укладену суб’єктом господарювання з органом (органами) місцевого самоврядування (відповідною міською, селищною або сільською радою).
17. Графічні матеріали, схема розташування об’єкту водного фонду, оглядова карта;
18. Договір оренди гідротехнічних споруд чи довідку про гідротехнічні споруди, які мають бути використаними в підприємницькій діяльності, відомості про їх власника та його згода на їх передачу в оренду (якщо власник гідротехнічних споруд не визначений, то надається довідка сільської, селищної або міської ради чи знаходяться на обліку та реєстрації, відповідно до закону, як об'єкти нерухомого майна гідротехнічні споруди які мають бути використані в підприємницькій діяльності, а право власності на гідротехнічну споруду набувається відповідно до чинного законодавства).
19. Технічний паспорт водного об'єкта та висновок гідрогеолого-меліоративної експедиції Миколаївського управління обдводресурсів щодо встановлення можливого підтоплення населеного пункту та території прилеглої до водного об'єкту (у разі відсутності - довідка державного органа водного господарства про статус водного об'єкта та його площу).

____________________________________________________

Додаток 2

до Положення про порядок надання

водних об’єктів місцевого значення

(їх частин) у користування на

умовах оренди на території

Миколаївської області


^ ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

надання водного об'єкту місцевого значення (його частини),

розташованого на території_________________ району у тимчасове користування на умовах оренди
"___"_____________20___ р. ___________________

Договір укладено між Миколаївською обласною радою, в особі ___________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________, ст. 51 Водного кодексу України та рішення обласної ради від ____________ № ____ "Про Порядок надання водних об’єктів (їх частин) у користування на умовах оренди на території Миколаївської області" в подальшому "Орендодавець", з одного боку, та _____________________________________ в особі ______________________________________________, що діє на підставі _______________ в подальшому "Орендар", з другого боку.

Орендодавець та Орендар надалі іменуються разом "Сторони", а кожний окремо – "Сторона".

Сторони уклали цей Договір про нижченаведене:
^ 1. Предмет Договору
1.1 Орендодавець, згідно з _____________________ від __________________ 20____ року за №___________ надає, а Орендар приймає у тимчасове користування на умовах оренди водний об'єкт місцевого значення площею водного дзеркала __________ га, розташований на території ______________ ____________________ сільської (селищної, міської) ради __________________ району Миколаївської області на річці (ярузі)______________________________
1.2. Водний об'єкт надається в тимчасове користування на умовах оренди строком на ______________ років для ______________________ __________________________________________(необхідне вказати):

а) риборозведення;

б) виробництва сільськогосподарської і промислової продукції;

в) для використання:

- у культурно-оздоровчих;

- у рекреаційних;

- спортивних та туристичних цілях.
^ 2. Орендна плата
2.1. Орендна плата за користування водним об'єктом по Договору встановлюється в розмірі _______ (__________________) грн. за 1 га водного дзеркала на рік.

Орендар сплачує орендну плату в грошовій формі на код бюджетної класифікації ____________, одержувач місцевий бюджет Миколаївської області, на розрахунковий рахунок № _______________ банк ГУДКУ у Миколаївській області, МФО ___________, код ЄДРПОУ _______________ (необхідне вказати):

- в повному обсязі на початку року в термін: до 15 березня;

- рівними частками 2 рази на рік не пізніше 15 березня і 15 вересня;

- рівними частками щоквартально не пізніше 15 числа місяця, попереднього розрахунковому кварталу.
2.2. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін в разі істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, але не може бути меншим від розміру, встановленого Порядком надання водних об'єктів (їх частин) у користування на умовах оренди, затвердженого рішенням обласної ради від _________ № _____. Розмір орендної плати встановленої на кожний наступний рік розраховується шляхом обов'язкового коригування розміру орендної плати за попередній рік на індекс інфляції за відповідний період.
2.3. У разі, якщо Орендарем орендна плата не сплачується у визначений п. 2.1 Договору термін протягом двох місяців поспіль, орендар додатково сплачує штраф в розмірі подвійної орендної плати, що належить до сплати за відповідний прострочений період, а у разі несплати або внесення орендної плати не в повному обсязі протягом 3-х місяців підряд, порушення умов договору і взятих за цим договором зобов'язань, договір вважається розірваним без укладання додаткових угод. Зобов'язання, які виникли за цим договором, повинні бути виконані в повному обсязі.

^ 3. Права та обов'язки Сторін
Орендодавець зобов'язаний:
3.1. Не втручатись в господарську діяльність Орендаря та не чинити йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору.

3.2. Не вносити зміни в Договір без згоди Орендаря.
3.3. Передати водний об'єкт Орендарю по акту передачі-прийому.
3.4. По закінченню терміну договору прийняти водний об'єкт по акту передачі та прийому.
Орендодавець має право:
3.5. Ініціювати проведення перевірок по контролю за дотриманням Орендарем природоохоронного та водного законодавства і цільовим використанням водного об'єкту.
3.6. Розірвати договір достроково з утриманням з Орендаря збитків та витрат у разі:

порушення Орендарем умов договору;

нецільового використання чи невикористання за призначенням водойми на протязі року з дня набуття права користування;

створення в результаті діяльності Орендаря загрози навколишньому природному середовищу, іхтіофауні, пошкодження гідротехнічних споруд;

невиконання Правил експлуатації ставків і гідротехнічних споруд відповідно до ВСН 33-3.02.01-84.
Орендар зобов'язаний:
3.7. Виконувати умови цього договору та умови погоджень державних органів охорони навколишнього природного середовища та водного господарства, які є невід'ємною частиною договору та додаються до нього.
3.8 Дотримуватись екологічної безпеки при користуванні водним об'єктом, зберігати його водність і охороняти від забруднення чи засмічення, дотримуватися режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі відповідно до чинного законодавства;
3.9. Використовувати водний об'єкт тільки за його прямим призначенням, виключно для цілей, визначених в п.1.2. Договору.
3.10. Утримувати у належному технічному та санітарному стані водний об'єкт, гідротехнічні та інші споруди. Повністю відшкодувати збитки, які були нанесені водному об'єкту діями "Орендаря" і привели до пошкодження гідротехнічних споруд, самовільного забору та скиду води.

При пошкодженнях та аваріях, які відбулися за вини "Орендаря", вжити заходів по їх усунення.
3.11. Забезпечувати безаварійний пропуск весняного водопілля і дощових паводків через гідротехнічні споруди гідровузла.

Дотримуватись Правил експлуатації ставків і гідротехнічних споруд відповідно до ВСН 33-3.02.01-84. Здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу на спеціальне водокористування
3.12. Виготовити за кошти Орендаря технічний паспорт водного об'єкту (в разі його відсутності) протягом року після укладання Договору, та направити по одному примірнику Орендодавцю та до державного органу водного господарства.
3.13. Отримати висновок державного органа водного господарства щодо встановлення можливого підтоплення населеного пункту та території прилеглої до водного об'єкту (в разі його відсутності) протягом року після укладання Договору та надати один примірник Орендодавцю.
3.14. Всі види будівництва на орендованому водному об'єкті проводити за письмовою згодою орендодавця та на основі дозволу отриманого в установленому законодавством порядку.
3.15. Своєчасно інформувати про виникнення аварійних ситуацій та забруднень відповідну сільську, селищну або міську раду, районну державну адміністрацію та державні органи охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

Щоквартально, до 10 числа наступного за звітний період місяця, надавати Миколаївському обласному управлінню водних ресурсів статистичний звіт по формі 2 ТП.
3.16. Умови спорожнення водоймища попередньо погоджувати з орендодавцем, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Миколаївськой області та Миколаївським обласним управлінням водних ресурсів.
3.17. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному в п. 1.2. Договору. По закінченню терміну дії Договору, протягом одного місяця, передати водний об'єкт по акту передачі та прийому в стані, придатному для подальшого користування його за цільовим призначенням.
Орендар має право:
3.18. Дозволяти іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому Водним Кодексом та умовами (правилами) загального водокористування;

^ 4. Термін дії Договору
4.1. Договір складено Сторонами терміном на _________ років. Початок дії Договору _______________ 20___р., закінчення __________________20____р.
4.2. Зміни та доповнення до договору вносяться додатковими угодами, які складаються Сторонами у письмовій формі.
4.3. У разі, коли орендар не сплачує орендну плату протягом 3-х місяців підряд, порушує умови договору і взяті за цим договором зобов'язання, договір вважається розірваним без укладання додаткових угод. Зобов'язання, які виникли за цим договором, повинні бути виконані в повному обсязі.
4.4. При виконанні всіх умов Договору Орендар має переважне право на його продовження (поновлення).

Погодження з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства в цьому випадку є обов'язковими.

5. Інші умови
5.1. Необхідною умовою для укладання цього Договору є наявність права власності на гідротехнічні споруди чи Договору оренди гідротехнічних споруд (якщо власник гідротехнічних споруд не визначений, то надається довідка сільської, селищної або міської ради чи знаходяться на обліку та реєстрації, відповідно до закону, як об'єкти нерухомого майна гідротехнічні споруди які мають бути використані в підприємницькій діяльності, а право власності на гідротехнічну споруду набувається відповідно до чинного законодавства).
5.2. При припиненні чи розірванні договору оренди водного об'єкта орендатор і орендар спільно складають опис (акт передачі та прийому) об'єкта оренди. Спори, пов'язані з визначенням стану водного об'єкта при припиненні, розірванні або поновленні договору оренди, можуть стосуватись лише тих характеристик стану об'єкта оренди, які були відображені в описі (акті передачі та прийому) при укладанні цього договору.
5.3. У разі несвоєчасного повернення орендованого водного об'єкта, у випадку припинення або розірвання договору оренди водного об'єкта, орендар сплачує штраф у розмірі річної орендної плати, встановленої таким договором.
5.4. Якщо недбале ставлення орендаря до водного об'єкта або інші дії чи бездіяльність призвели до його деградації (виснаження, забруднення, засмічення, погіршення технічного стану гідротехнічних та інших споруд тощо), орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю заподіяну шкоду в повному обсязі.
5.5. Передача водного об'єкту в суборенду не допускається.
5.6. Обов'язковими додатками до договору є: план (схема) водного об'єкта, умови (правила) загального водокористування, технічний паспорт водного об'єкта та висновок Миколаївського управління водних ресурсів щодо встановлення можливого підтоплення населеного пункту та території прилеглої до водного об'єкту (в разі відсутності - виготовляються за кошти орендаря протягом року після укладання Договору), акт передачі та прийому водного об'єкта з відображенням технічного стану водного об'єкта та гідротехнічних споруд.
5.7. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.
5.8 Договір складений у п'яти примірниках кожен з яких має однакову юридичну силу, з яких перший залишається у Орендатора, другий у Орендодавця, третій у державного органа охорони навколишнього природного середовища, четвертий у державного органа водного господарства, п'ятий у сільської, селищної або міської ради, якщо водний об'єкт розташований у межах населеного пункту, або районної державної адміністрації, якщо водний об'єкт розташований за межами населеного пункту.

^ 6. Юридичні адреси та реквізити сторін"Орендодавець"

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________

МП __________________

(підпис)
"____"_____________20___р

"Орендар"

Миколаївська область____________

____________________________

____________________________

____________________________

______________________

(підпис)
"____"_____________20___р"ПОГОДЖЕНО"
З технічними умовами
від "____"__________20___р. №_____

"ПОГОДЖЕНО"
З технічними умовами
від "____"_________20___р. №___________________________________

"___"________________ 20____р

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області__________________________

"___"____________20____ р

Миколаївське обласне управління водних ресурсів"ПОГОДЖЕНО"
З технічними умовами
від "____"__________20___р. №___________________________________

"___"________________ 20____р

Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Миколаївській області


Примітка: У даному варіанті Договору враховані мінімально необхідні вимоги стосовно використання водного об'єкту. Даний варіант Договору може бути доповнений з урахуванням місцевих умов.