asyan.org
добавить свой файл
1

Згода-повідомлення

___________________________,

(прізвище, ім’я, по-батькові)

як суб'єкта персональних даних на обробку моїх персональних даних


Даним документом на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних повідомляється про включення добровільно наданих ним власних персональних даних до бази персональних даних «Журнал обліку членів ПАРД».

1. Підписуючи цей документ я, як суб’єкт персональних даних, даю свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПАРД, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

2. Метою обробки, добровільно наданих мною персональних даних, є забезпечення провадження діяльності професійними учасниками фондового ринку, які є членами об’єднання професійних учасників фондового ринку відповідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», законодавства України, у тому числі шляхом ведення журналу обліку членів ПАРД, виконання інших функції ПАРД.

3. Для досягнення мети обробки до журналу обліку членів ПАРД можуть бути включені персональні дані, що містяться в Анкеті члена ПАРД, регулярній та нерегулярній інформації члена ПАРД, що подається відповідно до Положення про звітність члена ПАРД перед ПАРД.

4. Підтверджую, що мене було повідомлено про мої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

5. Я даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до журналу обліку членів ПАРД, виключно з метою забезпечення провадження діяльності професійними учасниками фондового ринку, які є членами об’єднання професійних учасників фондового ринку відповідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», законодавства України, у тому числі шляхом надання членам інформації щодо ділової репутації сертифікованих осіб, ведення журналу обліку членів ПАРД.

6. Я даю згоду на передачу своїх персональних даних, що включені до журналу обліку членів ПАРД Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, судовим, правоохоронним та іншим державним органам в межах їх компетенції у разі їх звернення до ПАРД.

7. Я даю згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, необхідного для досягнення мети їх обробки.

8. Доступ до моїх персональних даних, що включені до журналу обліку членів ПАРД, третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

9. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до журналу обліку членів ПАРД, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення провадження діяльності професійними учасниками фондового ринку, які є членами об’єднання професійних учасників фондового ринку відповідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», законодавства України, ведення журналу обліку членів ПАРД.

10. Цю згоду-повідомлення складено в двох примірниках, один з яких мною отримано.

.


_________________. .

(дата складання) (П.І.Б., підпис)