asyan.org
добавить свой файл
1

ПЛАН РОБОТИ

секції „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”

на 2007 рік


п/п

Зміст питань, які пропонуються до розгляду

Термін виконання

Виконавці

1.


Доопрацювання та запровадження Методичних рекомендації з обліку основних операцій інститутів спільного інвестування

3-4 кв. 2007 р.

Члени Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експерти

2.

Розробка Методичних рекомендації з обліку основних операцій з управління активами:

  • пенсійних фондів;

  • інституційних інвесторів.

4 кв.2007 р.

Члени Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експерти

3.

Моніторинг проекту Податкового Кодексу України та іншими нормативно – правовими документами, що пов’язані з питаннями оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

Проведення їх експертизи та організація обговорення учасниками Комісії з питань оподаткування.

Протягом року

Члени Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експерти

4.

Виявлення проблемних питань оподаткування діяльності КУА, ІСІ, НПФ та підготовка пропозицій щодо їх вирішення, в т.ч. шляхом внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів.

Протягом року

Члени Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експерти

5.


Взаємодія з профільними Комітетами Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством фінансів України, Державною податковою адміністрацією України, Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною Комісією з .регулювання ринку фінансових послуг , Аудиторською палатою України з питань оподаткування, обліку та звітності інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.

Протягом року

Керівник Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експерти

6.Підготовка пропозицій, щодо вимог по підготовці аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку.

4 кв.2007 року

Члени Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експерти

7.


Проведення учбових заходів для аудиторів, щодо діяльності інституційних інвесторів.

4 кв.2007 року

Члени Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експерти

8.


Організація систематичного навчання працівників КУА з питань ведення обліку та підготовки звітності.

Протягом року

Члени Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експерти

9.

Налагодження та організація взаємодії секції з іншими секціями та Дисциплінарним комітетом в частині напрямку діяльності секції

Постійно

Члени Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експерти

10.

Робота по вдосконаленню Положень щодо звітності КУА, ІСІ та АПФ.

Спільна робота з Секцією „Програмне забезпечення” по підготовці зручної для користування електронної версії звітності ІСІ з врахуванням проекту змін до Положення.

3-4 кв. 2007 р.

Члени Секції

Представники Дирекції УАІБ

Залучені експертиКерівник секції Д.Леонов