asyan.org
добавить свой файл
1

Перелік питань

для проведення державної підсумкової атестації

з художньої культури в усній формі. 9 клас


 1. Визначте призначення мистецтва. Назвіть види мистецтва та охарактеризуйте особливості їх художньо-образної мови.

 2. Поясніть, що являє собою процес творчості у мистецтві.

 3. Назвіть види візуальних об’ємно-просторових видів мистецтва. Наведіть приклади.

 4. Назвіть основні види та художні засоби архітектури. Які основні вимоги висуваються до архітектури?

 5. Назвіть основні види та особливості художньої мови скульптури.

 6. Назвіть види графіки та вкажіть особливості кожного з них.

 7. Розкажіть про художні можливості та основні напрями розвитку комп’ютерної графіки. Назвіть електронні графічні програми, що використовуються в комп’ютерній графіці

 8. Розкажіть про основні види живопису та особливості їх художньо-образної мови.

 9. Назвіть жанри живопису та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.

 10. Назвіть народні художні промисли. Яким основним вимогам має відповідати витвір декоративно-ужиткового мистецтва?

 11. Назвіть найпоширеніші види та центри декоративно-ужиткового мистецтва в Україні та вашому регіоні.

 12. Розкрийте зміст поняття «художня фотографія» та особливості її художньо-образної мови. У яких сферах діяльності використовують фотографію? Наведіть приклади.

 13. Назвіть жанри музики та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.

 14. Розкажіть про вокальну музику та її жанри, наведіть приклади.

 15. Розкажіть про форми інструментальної та симфонічної музики, наведіть приклади.

 16. Порівняйте виражальні засоби художньо-образної мови в опері, балеті, опереті та мюзиклі. Наведіть приклади творів музично-театрального жанру.

 17. Назвіть напрями музики масових жанрів, наведіть приклади.

 18. Розкрийте особливості художньо-образної мови театрального мистецтва. Назвіть види театру.

 19. Назвіть основні творчі театральні професії та визначте їхні особливості.

 20. Розкажіть про хореографію як вид сценічного мистецтва, наведіть приклади.

 21. Назвіть особливості кіномистецтва та його художні засоби. Назвіть видатних режисерів світового кіно та їхні найвідоміші фільми.

 22. Назвіть види і жанри кінематографу та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.

 23. Розкрийте зміст поняття «культура». Назвіть основні форми культури. Поясніть роль культури в суспільстві.

 24. Розкрийте зміст понять «художня картина світу», «художній образ».

 25. Назвіть основні форми духовної культури.

 26. Укажіть характерні риси народної та професійної, духовної та світської культур, наведіть приклади.

 27. Поясніть роль художньої культури як засобу самопізнання і творчої самореалізації особистості.

 28. Чим зумовлена багатозначність поняття «стиль»? Поясніть поняття «індивідуальний стиль» у мистецтві.

 29. Розкрийте зміст поняття «національний стиль» у мистецтві.

 30. Розкрийте зміст поняття «стиль епохи». Які ознаки йому притаманні? Назвіть основні європейські стилі в мистецтві.

 31. Назвіть видатні досягнення культури народів Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, наведіть приклади.

 32. Назвіть характерні риси романського стилю в архітектурі, наведіть приклади.

 33. Визначте характерні особливості стилю готики, наведіть приклади.

 34. Назвіть видатні досягнення мистецтва епохи Відродження, наведіть приклади.

 35. Назвіть характерні ознаки стилю бароко, наведіть приклади.

 36. Назвіть особливості музичного мистецтва епохи класицизму, наведіть приклади.

 37. Назвіть характерні ознаки мистецтва романтизму, наведіть приклади.

 38. Поясніть сутність реалізму як художнього методу. Наведіть приклади.

 39. У якому виді мистецтва започатковано імпресіонізм? Назвіть його особливості та найвідоміших представників.

 40. Назвіть провідні художні напрями мистецтва ХХ століття, наведіть приклади.

 41. Назвіть мистецькі течії, що виникли в епоху модернізму, наведіть приклади.

 42. Назвіть критерії, що поділяють культуру на західну та східну. У чому основні відмінності цих культур?

 43. Назвіть форми збереження культурної спадщини, наведіть приклади.

 44. Назвіть типи музеїв. За якими профілями вони різняться? Назвіть провідні музеї мистецтва різних країн світу та України.

 45. Розкажіть про пам’ятки культури, мистецтва та культурно-мистецькі заклади (театри, музеї, концертні зали тощо) рідного краю.

 46. Назвіть найвідоміші історико-культурні заповідники України. Які міста України належать до її архітектурної спадщини?

 47. Розкрийте зміст поняття «дизайн». Назвіть різновиди та об’єкти дизайну.

 48. Розкажіть про рекламу як складову художньої культури в сучасному суспільстві. Назвіть галузі використання та способи передачі реклами.

 49. Поясніть роль засобів масової інформації у поширенні мистецьких цінностей.

 50. Розкрийте зміст поняття «полікультурний образ світу». У чому полягає полікультурність сучасного суспільства?