asyan.org
добавить свой файл
1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРОМЕКОНОМБАНК” (місцезнаходження: 83062, м. Донецьк, проспект Ленінський, будинок 4), далі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів, які відбудуться 10 серпня 2012 року о 14:00 год. за адресою: 83062, м. Донецьк, проспект Ленінський, будинок 4, приміщення ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, кабінет Голови Правління.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 06 серпня 2012 року (на 24:00 годину).

Реєстрація акціонерів Банку (їх представників) буде здійснюватись 10 серпня 2012 року з 13:15 до 13:50 за місцем проведення Загальних Зборів. Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи – акціонера Банку (завірені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують призначення на посаду керівника), представникам акціонерів необхідно мати паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Про обрання складу Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів.

 2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.

 3. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.

 4. Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”.

 5. Про затвердження умов договорів з Головою та Членами Спостережної Ради ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

 6. Про збільшення статутного капіталу ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 7. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК” та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.

 8. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

 9. Про визначення уповноваженого органу ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, якому надаються повноваження щодо:

  • прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);

  • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

  • повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

  • письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 10. Про визначення уповноважених осіб ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись у робочий час (з 9:00 год. до 18:00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) у приміщенні Банку за адресою: 83062, м. Донецьк, проспект Ленінський, будинок 4, Правління ПАТ ”КБ “ПРОМЕКОНОМБАНК” (в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми положеннями Банку). 10 серпня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних Зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Горбов Анатолій Миколайович.


Спостережна Рада ПАТ „КБ „ПРОМЕКОНОМБАНК”