asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 2 до Програми соціально-економічного

та культурного розвитку Бродівського району

на 2013 рік


Перелік

першочергових природоохоронних заходів, для фінансування яких необхідно залучити кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету у 2013 році.Зміст заходу

^ Тер­мін вико­нання

Замовник,
виконавець


Сту-пінь готов­ності об’єк-та

^ Обсяг фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

Кошто­рисна вартість, всього

^ Залишок освоєння коштів, станом на 01.01.2013р.

Прогноз на

2013 р.

Держав­ний
бюджет


Дер­жавний фонд ОНПС

^ Місце­вий бюджет

ОФ
ОНПС*


Кошти підпри­ємств

Зару­біжні інвес­тиції

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Будівництво зовнішньої каналізації на вул. Галицька в м. Броди

2013

Бродівська

міська рада

0

957,4

-

957,4

-

-

-

957,4

-

-

-

Будівництво каналізаційних мереж по вулицях Л.Українки, Просвіти, м.Коцюбинського в м.Броди

2013

Виконавчий комітет Бродівської міської ради

9,7%

5207,539

4707,539

4707,539

-

-

-

4707,539

-

-

-

Збереження та відновлення популяції зубрів на території Львівської області

2013

ДП «Мисливське господарство «Стир»

0

100,0

-

100,0

-

-

-

100,0

-

-

-

*проставляються обсяги фінансових ресурсів, які пропонується виділити


Перелік

першочергових природоохоронних заходів, для фінансування яких залучаються кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища у складі місцевого бюджету у 2013 році.


^ Зміст заходу

Тер­мін вико­нання

Замовник,
виконавець


^ Сту-пінь готов­ності об’єк-та

Обсяг фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

^ Кошто­рисна вартість, всього

Залишок освоєння коштів, станом на 01.01.2013р.

Прогноз на

2013 р..

Держав­ний
бюджет


Дер­жавний фонд ОНПС

^ Місце­вий бюджет

ОФ
ОНПС


Кошти підпри­ємств

Зару­біжні інвес­тиції

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів

2013

Бродівська міська, Підкамінська селищна, сільські ради

-

81,0

206,0

81,0

-

-

-

-

-

-

81,0

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Бовдурка та її притоків в межах м. Броди

2013

Виконавчий комітет Бродівської міської ради

10%

2448,3

2227,8

40,0

-

-

40,0

-

-

-

-


*проставляються обсяги фінансових ресурсів, які пропонується виділити