asyan.org
добавить свой файл
1

Затверджено постановою президії ВАК України

від 16.10.1997 р. № 25-08/8

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


05.09.01 – електричні машини і апарати

І. Формула спеціальності:


Електричні машини і апарати – галузь науки й техніки, що досліджує процеси електромагнітного й електромеханічного перетворення енергії, розробляє наукові основи, теорію та методи проектування, технології виготовлення, випробування й експлуатації електричних машин постійного, змінного струму, трансформаторів, інших електромеханічних перетворювачів енергії, зокрема електричних апаратів і пристроїв для керування ( комутації, регулювання, перетворення) енергетичними потоками в електричних колах, або таких, що використовують електричну енергію для керування енергетичними потоками в гідравлічних, пневматичних чи інших системах з метою створення нових та удосконалення наявних апаратів, перспективних мало затратних технологій, економічної, надійної та безпечної їх експлуатації, які задовольняють вимоги енерго- і ресурсоощадження й екологічної безпеки.

ІІ. Напрямки досліджень:

– Теорія та методи досліджень електричних машин, апаратів, зокрема методи розрахунку та експериментальні методи досліджень на фізичних моделях і натурних об’єктах.

– Моделювання, дослідження, оптимізація електричних машин та апаратів у різних режимах роботи, розрахунки енергетичних, комутаційних, теплових, міцнісних, інших параметрів і характеристик таких перетворювачів та їх елементів.

– Нові методи проектування, конструювання, уніфікація, створення унікальних спеціалізованих конструкцій електромеханічних перетворювачів, трансформаторів, електричних апаратів та їх елементів.

– Надійність, економічність, підвищений ресурс експлуатації, екологічність завдяки розробленню нових технологій виробництва й експлуатації електричних машин та апаратів.

– Методи, електронно-технічні засоби контролю, діагностики, прогнозу, технічного обслуговування та захисту електричних машин і апаратів у процесі виготовлення та експлуатації.

– Інформаційні технології у проектуванні, виробництві, випробуваннях електричних машин і апаратів, інтелектуальні системи забезпечення їх високоефективного функціонування.

– Нові прогресивні типи електричних машин та апаратів, спеціальні деталі, вузли, які створюються з урахуванням досліджень у галузі фізики, хімії, нових технологій і матеріалів.

– Нові методи випробування електричних машин та апаратів.

– Наукове обґрунтування, організація й оптимізація технології виробництва, процесів ремонту електричних машин та апаратів.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.
Затверджено постановою президії ВАК України

від 16.10.1997 р. № 25-08/8

^

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів

І. Формула спеціальності:


Техніка сильних електричних та магнітних полів – галузь науки й техніки, яка досліджує процеси у сильних електричних і магнітних полях з метою забезпечення розроблення нового та удосконалення наявного електроенергетичного, електрофізичного, електротехнічного, електротехнологічного, електророзрядного, електроізолюючого обладнання, систем та установок різного призначення, що працюють у сильних електричних і магнітних полях.

ІІ. Напрямки досліджень:

– Теоретичні й експериментальні методи моделювання та дослідження електромагнітних і електророзрядних процесів у техніці великих струмів та високих напруг, сильних електричних і магнітних полів, спрямовані на створення перспективних електрофізичних, електротехнічних систем, пристроїв, установок і нових прогресивних технологій.

– Електротехнічні системи та пристрої для створення, вимірювання сильних електричних і магнітних полів. Генератори великих імпульсних струмів та високих напруг.

– Енергоємні електричні і магнітні системи фізичних установок, пристроїв, енергетичного обладнання, котрі працюють в умовах сильних електричних та магнітних полів.

– Розроблення імітаторів природних електрофізичних явищ та систем моделювання сильних електричних і магнітних полів.

– Розвиток теоретичних основ і розроблення технологічних процесів створення нових електро- та магнітоізолюючих систем, конструкцій високовольтних і магнітних пристроїв на основі нових перспективних матеріалів.

– Дослідження електророзрядних процесів та явищ у сильних електричних полях і застосування їх у нових електро- і плазмо технологічних системах, установках.

– Проблеми дії сильних електричних і магнітних полів на людину, навколишнє середовище й технологічні процеси.

– Розроблення та вдосконалення систем і засобів захисту від пливу сильних електричних та магнітних полів, створення нових технологій проведення ремонтопоновлювальних робіт в умовах впливу вказаних факторів.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.