asyan.org
добавить свой файл
1


Оригінал (видається покупцю)
Копія (залишаться у продавця)

х

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Затверджено наказом ДПА України 165/30.05.97р

(у редакції наказу ДПА України 469/08.10.98р)(Непотрібне виділити поміткою “Х”)


Д


ата виписки податкової накладної: Порядковий номер:


П р о д а в е ц ь

П о к у п е ц ь

О

соба (платник Особа (платник

податку) продавець ____________________________________________________ податку) покупець ________________________________________________________
(індивідуальний податковий номер пролавця) (індивідуальний податковий номер продавця)


М

ісцезнаходження Місцезнаходження

продавця __________________________________________________ покупця ____________________________________________________


Номер телефону _______________________________________________________________________ Номер телефону _________________________________________________________________________

Н

омер свідоцтва про реєстрацію Номер свідоцтва про реєстрацію

платника ПДВ (продавця) ______________________________ платника ПДВ (покупця) ________________________________


__________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

Умова поставки (форма цивільно-правового договору) Форма проведення розрахунків (бартер готівка оплата з р/рах., чек., тощо)


Розділ

Дата відвантаження (виконання, поставка) (оплати*) товарів

(послуг)

Номенклатура

поставки товарів (послуг) продавця

Од. виміру товару

Кількість

(об’єм, обсяг )

Ціна поставки одиниці продукції без врахуванням ПДВ

Обсяг поставки (баз оподаткування) без врахування ПДВ,

що підлягають оподаткуванню за ставками:

Загальна сума коштів, що підлягає оплаті

20%

0% (реал. на митн терит. України)

0%

(експорт)

звільнення

від ПДВ


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Всього по розділу I

II

Товарно-транспортні витрати

III

Зворотна (застава) тара

х

х

х

х

х

х

х
Надано покупцю:

надбавка (+)

знижка (-)

Всього по розділах I+II+/-IV
Податок на додану вартість

Загальна сума з ПДВ


М.П.
Суми ПДВ, нараховані, (сплачені) у зв’язку з поставкою товарів (послуг), зазначених в цій накладній, визначені правильно

та відповідають сумі податкових зобов’язань продавця, і включені до реєстру отриманих та виданих податкових накладних ____________________________________________М.Я. Хом'як

(підпис та прізвище особи, яка склала податкову накладну)

* – Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати поставки, на яку виписується податкова накладна; для бартерних операцій – дата оприбуткування товарів, попередньо одержаних в оплату поставки; дата попереднього одержання робіт послуг в оплату поставки; для операцій з поставки товарів (послуг) за касовим методом відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість"