asyan.org
добавить свой файл
1

ОГОЛОШЕННЯ

про результати проведення торгів


1. Замовник:

1.1. Найменування. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37536162.

1.3. Місце знаходження: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10.

2. Джерело фінансування закупівлі.

Кошти Державного бюджету України відповідно до Закону України від 23 грудня 2010 року № 28-57-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1155 «Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки, паспорту бюджетної програми «Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами та державними замовленнями» (КПКВК 2201060), затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства фінансів України від 23 лютого 2011 р. № 177/241.

^ 3. Процедура закупівлі – відкриті торги.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Дослідження та розробки в галузі енергетики (код І. 2 13 за ДК 015-97).

4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид виконання робіт чи надання послуг:

Лот №1: Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу.

Лот №2: Оптимізація об’ємно-планувальних і конструктивних рішень енергоефективних будівель в умовах України.

Лот №3: Комплексна генерація та утилізація енергії в умовах урбанізованих та промислових територій України.

Лот №4: Розробка екологічно безпечної технології екопірогенезісу для утилізації органічних відходів та низькосортного вугілля з отриманням альтернативних видів пального.

Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011-2012 роки.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-порталу, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю: www.mon.gov.ua.

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: від 15.08.2011 р. № 97 (543), оголошення № 137867.

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): 06.09.2011 р. № 36 (58), оголошення № 16174.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 28.09.2011 р. № 116(562), оголошення № 174330.

^ 6. Результати проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозицій конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною: 23.09.2011 р.

6.2. Дата укладання договорів про закупівлю: 12.10.2011 р.

^ 7. Ціна договору про закупівлю:

Лот 1: 800,0 тисяч гривень (вісімсот тисяч гривень). 

Лот 2: 900,0 тисяч гривень (дев’ятсот тисяч гривень). 

Лот 3: 1200,0 тисяч гривень (один мільйон двісті тисяч гривень).

Лот 4: 4000,0 тисяч гривень (чотири мільйони гривень). 

8. Інформація про переможців торгів:

8.1. Найменування:

Лот 1: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Лот 2: Київський національний університет будівництва і архітектури

Лот 3: Національний гірничий університет

Лот 4: Національний університет кораблебудування імені адмірала

Макарова

8.2. Ідентифікаційний код:

Лот 1: 02070855

Лот 2: 02070909

Лот 3: 02070743

Лот 4: 02066753

8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи), телефон, телефакс:

Лот 1: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. тел. (03422) 42264

Лот 2: 03680, м.Київ-37, пр. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 2483031

Лот 3: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, (0562) 46-40-62

Лот 4: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9; тел. (0512) 397318


Заступник Міністра –

керівник апарату П. М. Куліков