asyan.org
добавить свой файл
1

Оголошення
про результати проведення торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Міське комунальне підприємство “Миколаївводоканал”.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31448144.

1.3. Місцезнаходження: 54055, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 161.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міське комунальне підприємство “Миколаївводоканал”. Код за ЄДРПОУ: 31448144.

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти підприємства.

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги .

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 28.75.2 за ДК 016-97 Вироби металеві різні інші (люки чавунні).

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: люк чавунний каналізаційний середній типу «С-Б» для оглядових колодязів каналізації – 100 шт.; люк чавунний каналізаційний важкий типу «В-Б» для оглядових колодязів каналізації – 290 шт.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Миколаїв, вул. Чигрина, 161.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. З моменту підписання договору по 31 грудня 2012 року.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю: www.vodokanal.mk.ua

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. Вісник державних закупівель №22 (624) від 20.02.2012 р., оголошення № 076138.

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях: Announcer of the public purchasing.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. Вісник державних закупівель №51/3 (653/3) від 27.04.2012 р., оголошення №187713.

6. Результат проведення процедури закупівлі:
^

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною. 25 квітня 2012 р.


6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 25 травня 2012 р.

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

6.3.1. Дата прийняття рішення.

6.3.2. Причина.

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 564 030,00 грн. (пятьсот шестьдесят чотири тисячі тридцять грн. 00 коп.) з ПДВ.

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

п/п

Найменування предмету закупівлі та ГОСТ

Кількість,

шт.

Ціна за 1 шт., грн..

1

Люк чавунний каналізаційний середній типу «С-Б» для оглядових колодязів каналізації

100

1255,00


2

Люк чавунний каналізаційний важкий типу «В-Б» для оглядових колодязів каналізації

290


1512,00

9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ТОВ «Южспецкомплект».

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. Код ЄДРПОУ 34034383.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). м. Миколаїв, проспект Леніна, 93.

9.4. Номер телефону, телефаксу. тел. 0512 58 01 43.
Голова комітету з конкурсних торгів МКП “Миколаївводоканал” Делі О. А.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428
( z0128-12, z0135-12 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2010 р.
за N 632/17927
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення
про результати проведення торгів
1. Оголошення готується українською мовою, а також
англійською мовою у випадках, передбачених частиною четвертою
статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
( 2289-17 ) (далі - Закон), підписується уповноваженою особою
замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та
засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 оголошення

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27
частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 ).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим,
область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер
будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до
бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 оголошення

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до
бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої
статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої
статті 2 Закону ( ^ 2289-17 ), частини третьої статті 10 Закону
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ). У разі коли
замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти
згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається:
"Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 4 оголошення

Щодо підпункту 4.1

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з
урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону
( 2289-17 ) та згідно з порядком визначення предмета закупівлі,
який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України, із зазначенням коду відповідного державного
класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).

6. Щодо пункту 5 оголошення

У підпункті 5.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у
разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу
місцевого самоврядування, на якому замовником додатково
розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У підпункті 5.3 зазначаються дата оприлюднення та номер
оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель.

У підпункті 5.4 зазначаються дата оприлюднення та номер
оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у
відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених
Законом) ( 2289-17 ). В іншому разі підпункт 5.4 не заповнюється.

У підпункті 5.5 зазначаються дата оприлюднення та номер
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель.

7. Щодо пункту 6 оголошення

У підпункті 6.1 зазначається дата акцепту пропозиції
конкурсних торгів, що визнана замовником найбільш економічно
вигідною.

У підпункті 6.2 зазначається дата укладення договору про
закупівлю.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, у підпункті 6.3 зазначається: "Торги відмінені" чи
"Торги визнані такими, що не відбулися" - указанням дати та причин
прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону
( 2289-17 ). У такому разі підпункти 6.1 і 6.2 не заповнюються.

8. Щодо пункту 7 оголошення

Сума, визначена у договорі про закупівлю, зазначається в
гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством)
з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не
передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без
ПДВ)".

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній
валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При
цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення
договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу,
установленого Національним банком України.

9. Щодо пункту 9 оголошення

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації
конкурсних торгів замовник передбачав можливість подання
учасниками пропозицій конкурсних торгів тільки стосовно частини
товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається
інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами
розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів.

У підпункті 9.1 для юридичної особи зазначається повне
найменування, а для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові.

У підпункті 9.2 для юридичної особи зазначається
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи -
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті).

У підпункті 9.3 зазначаються найменування
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим,
область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер
будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

{ Інструкція в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку
і торгівлі N 428 (
z0135-12 ) від 27.12.2011 }Заступник директора
департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько