asyan.org
добавить свой файл
1

ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

В процесі експлуатації під дією природних і техногенних факторів відбуваються зміни внутрішніх властивостей матеріалів та конструкцій, що, з часом, збільшує ризик порушення їх якості. Наслідки таких змін, поруч із соціальним та екологічним збитками, можуть привести до значних витрат власників, пов’язані із усуненням дефектів та відновленню експлуатаційних властивостей об’єктів та споруд.

Тому вкрай важливо своєчасно і кваліфіковано оцінити стан конструкцій і обладнання споруд, грамотно спрогнозувати можливість розвитку дефектів та мати в наявності професійно підготовлені заходи по їх усуненні.

Львівський проектний інститут , маючи всі необхідні ліцензії, обладнання та прибори, надає в повному обсязі дану послугу, включаючи діагностування всіх несучих і огороджуючих конструкцій будівель та споруд.

Основою для обстеження будівель та споруд можуть бути наступні фактори:

 • зміна функціонального призначення будівель та споруд

 • виявлення відхилень від проекту, що веде до зниження несучої придатності і експлуатаційних властивостей конструкцій

 • наявність дефектів та пошкоджень конструкцій (наприклад, внаслідок силових, корозійних, температурних або інших впливів), які можуть знизити міцність, деформаційні властивості конструкцій і погіршити експлуатаційний стан споруди в цілому

 • збільшення експлуатаційних навантажень і впливів на конструкції при переплануванні, модернізації і збільшення поверховості споруд

 • відновлення перерваного будівництва споруд та об’єктів при відсутності консервації або по завершенні трьох років після зупинки будівництва з виконанням консервації

 • деформації ґрунтових основ

 • необхідність контролю та оцінки стану конструкцій будівель, розташованих поблизу споруд, які будуються

 • необхідність оцінки стану будівельних конструкцій, які піддаються впливу пожару, стихійних лих або техногенних аварій

 • відсутність проектно-технічної документації.


Вище згадані передумови передбачають наступні етапи виконання робіт:

І-й – попереднє обстеження будівель та споруд:

 • ознайомлення з об’єктом обстеження, його об’ємно-планувальним і конструктивним рішенням, матеріалами інженерно-геологічних вишукувань

 • підбір та аналіз проектно-технічної документації

 • підготовка до проведення обстеження

ІІ-й – детальне обстеження будівель та споруд:

 • попереднє (візуальне) обстеження (фотофіксація видимих дефектів)

 • обмірні роботи

 • детальне інструментальне обстеження (вимірювання прогинів та деформацій; визначення характеристик матеріалів несучих конструкцій; просадка фундаментів і деформацій ґрунтів основ)

 • лабораторний аналіз проб матеріалів

ІІІ-й – повірочний розрахунок та камеральна обробка даних :

 • створення кінцевого документу (акт, заключення, технічний розрахунок) з висновками за результатами обстеження (плани розрізів споруд з геологічними профілями; плани конструктивних особливостей споруд, фундаментів; схеми розташування реперів і марок; опис вибраної системи вимірювань; фотографії; графіки і епюри вертикальних та горизонтальних переміщень, кренів розвитку тріщин; перелік факторів, які сприяють виникнення тріщин та деформацій; оцінка міцності і деформаційних характеристик ґрунтів основ і матеріалу конструкцій)

 • розробка рекомендацій по забезпеченню необхідних величин міцності і деформівності конструкцій з поетапністю виконання робіт.